Vestunionen

Vestunionens flag

Vestunionen eller Den Vesteuropæiske Union (WEU) var en europæisk forsvars- og sikkerhedsorganisation, der blev som konsekvens af Bruxelles-traktaten fra 1948, ændret 1954. De grundlæggende medlemslande var Storbritannien, Frankrig, Belgien, Luxembourg og Holland. Vesttyskland og Italien blev optaget i 1954.

Vestunionen ledtes af et råd af ministre, assisteret af et permanent repræsentantskabsråd på ambassadørniveau. En parlamentarisk forsamling skulle klare arbejdet i rådet.

Det militære samarbejde imellem de vesteuropæiske stater kom primært til at foregå i NATO, hvorfor Vestunionen aldrig blev udbygget i samme grad. De fleste af Vestunionens funktioner blev siden overtaget af EU. Den 31. marts 2010 erklærede Vestunionens medlemslande ved et møde i Bruxelles, at Bruxelles-traktaten blev opsagt, og at Vestunionens organisation skulle ophøre endeligt ved udgangen af juni 2011.[1]

I juni 1998 blev Eurofor (European Operational Rapid Force) operationel. Styrken var en reaktionsstyrke under Vestunionen. Styrken blev dannet efter et møde i Lissabon 15. maj 1995.

Underskrevet
Ikrafttrædelse
Dokument
1948
1948
Bruxelles-traktaten
1951
1952
Paris-traktaten
1954
1955
Ændrede Bruxellestraktat
1957
1958
Rom-traktaterne
1965
1967
Fusionstraktaten
1975
-
Rådsmødekonklusioner
1985
1985
Schengen-traktaten
1986
1987
EF-pakken
1992
1993
Maastricht-traktaten
1997
1999
Amsterdam-traktaten
2001
2003
Nice-traktaten
2007
2009
Lissabon-traktaten
 
             
Den Europæiske Unions tre søjler: 
Europæiske Fællesskaber: 
Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM)  
Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)Traktaten ophørte i 2002Den Europæiske Union (EU)
  Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF)
    Schengen-samarbejdet Det Europæiske Fællesskab (EF)
  TREVIRetlige og indre anliggender (RIA) 
 Politi- og strafferetligt samarbejde (PSS)
     Europæiske Politiske Samarbejde (EPS)Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)
Vestunionen (WU)Den Vesteuropæiske Union (WEU)  
Traktaten ophørte i 2011 
            

Medlemmer og samarbejdspartnere

     Medlemmer     Associerede lande     Observatører     Samarbejdende lande

Vestunionen havde 10 medlemslande, 6 associerede lande, 5 observatørlande og 7 samarbejdende lande:

Medlemslande: (efter ændringen af Bruxelles-traktaten i 1954)

Alle landene var medlemmer af både NATO og EU. Disse lande var de eneste med fuld stemmeret.

Observatørlande:

Observatørlandene var medlemmer af EU men ikke af NATO.1

1 Danmark var en undtagelse, da landet er medlem af både NATO og EU, men ikke deltager i EU's militærsamarbejde pga. forsvarsforbeholdet; Danmarks stilling i WEU ville dermed reelt svare til et associeret medlem (medlem af NATO, men ikke af EU).

Associerede lande:

Associeret medlemskab blev oprettet for at inkludere europæiske lande der var NATO-medlemmer, men ikke medlemmer af EU. Siden da er Polen, Tjekkiet og Ungarn også blevet indlemmet i EU.

Samarbejdende lande:

Lande der ved optagelsen hverken var en del af NATO eller EU. Alle landene er senere blevet indlemmet i både NATO og EU. Alle landene på nær Slovenien blev optaget i 1994.

Noter

  1. ^ "Statement of the Presidency of the Permanent Council of the WEU on behalf of the High Contracting Parties to the Modified Brussels Treaty – Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, Spain and the United Kingdom" (PDF). WEU. 31. marts 2010. Arkiveret fra originalen (PDF) 10. oktober 2017. Hentet 2. juli 2016.

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Austria.svg
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Flag of Finland.svg
Finlands flag
Flag of Slovenia.svg
The flag of Slovenia.
"The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
WEU Map.svg
Forfatter/Opretter: CrazyPhunk, Licens: CC BY 2.5

Western European Union

 
Members
 
Associate members
 
Observers
 
Associate partners