Vandkraft

Krasnojarsk-vandkraftværket, 29. juli 2006. Tågen opstår fordi alle seks porte er åbne for at lette vandtrykket på dæmningen.

Ved vandkraft forstås den kraft eller energi, som strømmende og/eller faldende vand udøver. Vandkraft har historisk blandt andet været anvendt i vandmøller til kornmaling og i fabrikker til anden vareforædlingsvirksomhed. Moderne teknologi (det vil sige fra det 20. århundrede) har bevirket, at vandkraft nu anvendes i turbiner til fremstilling af elektricitet i vandkraftværker. Endvidere har man udviklet måder at anvende andre former for vandkraft så som bølgeenergi, tidevandsenergi og saltkraft (ved blanding af ferskvand og saltvand)

Se også

Eksterne links

Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

60 Hydro electric plant.jpg
Forfatter/Opretter: Dale M Klamuella, Licens: CC BY 2.5
The Krasnoyarsk Dam on 29. juli 2006.