Udenjordisk liv

Searchtool.svg Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.

Udenjordisk liv er defineret, som liv som ikke har oprindelse fra planeten jorden. Eksistensen af sådant liv er teoretisk og alle påstande om udenjordisk liv er indtil videre omstridte. Videnskaben om udenjordisk liv betegnes som astrobiologi eller eksobiologi.

Spørgsmålet om udenjordisk liv kan opdeles:

 1. Findes der liv på andre planeter inkl. exoplaneter?
 2. Findes der intelligent liv på andre planeter

Findes der liv på andre planeter?

Strukturer i meteoritten ALH84001, der muligvis er forsteninger af bakterielignende liv på Mars

Man forventer at flydende vand er en forudsætning for liv. Vand er et simpelt stof, der består af to ganske hyppigt forekommende grundstoffer, brint og ilt, så vandmolekyler eksisterer mange steder i universet. Der kræves blot en passende temperatur og et passende tryk for at opfylde kravet om flydende vand; dette begrænser søgningen til et bælte i en bestemt afstand om stjerner, samt evt. andre steder hvor særlige forhold kan give en passende temperatur. Har der eksisteret flydende vand, der har fostret liv, kan extremofile organismer muligvis overleve i særlige nicher på en planet, der ellers mangler vand – dette har man håbet at finde på Mars, men endnu uden held. Man har dog fundet is på Mars, og muligvis også flydende vand under overfladen,[1] derfor er chancen for liv på Mars stadig mulig længere inde i planeten.

Andre krav kan muligvis være tilstedeværelse af en atmosfære samt et ikke for højt niveau af kosmisk stråling – hvilket kan udelukke store dele af galakserne, hvor strålingen er for kraftig til at komplekse molekyler kan eksistere.

Mange kemiske molekyler, som kan øge sandsynligheden for udenjordisk liv, er fundet. [2] [3] [4] [5]

Findes der intelligent liv på andre planeter?

Coveret til pladen The Sounds of Earth, der blev sendt ud i rummet med Voyagerrumsonderne for – om muligt – at give udenjordisk liv et indblik i Jordens lyde.

Et af videnskabens store spørgsmål er, om der er intelligent liv andre steder end på Jorden. Da man allerede kender én planet med intelligent liv, stilles der spørgsmålstegn ved hvorfor der ikke skulle være flere. Ifølge dette synspunkt er spørgsmålet snarere hvor almindeligt det er, end hvorvidt det findes.[kilde mangler]

Hvis der er andre end os, som kan tænke og tale, vil det formentlig være umuligt for os at opdage det indenfor en rimelig tid, med mindre de udsender radiobølger, da universet er så stort, at det ville tage årtusinder blot at rejse fysisk ud til de nærmeste stjerner med den nuværende interstellare rejseteknologi. Selv disse signaler, bevæger sig "kun" med lysets hastighed, så reelt er der grænser for hvor stor en del af universet vi kan kommunikere med, selv over perioder på årtier eller århundreder.[kilde mangler]

Man kan med sikkerhed sige, at der er ét sted i galaksen Mælkevejen, nemlig på Jorden, hvor intelligente væsener har udviklet en teknik, der gør dem i stand til at udsende radiosignaler. Det er derfor en mulighed, at en lignende udvikling har fundet sted et andet sted i Mælkevejen eller i de andre galakser i universet.[kilde mangler]

Man kan forsøge at lave beregninger over, hvor stor sandsynligheden er for, at en stjerne i mælkevejen er ligesom solen og at en planet og dens måne er ligesom Jorden og månen, men usikkerhederne er så store, at resultatet ikke giver mening. Fordi ingen stjerne er 100% magen til stjernen solen i alder, størrelse og grundstofsammensætning, og vores viden om dannelsen af planeter er begrænset, er det svært at udtale sig om, hvor meget stjernen kan afvige fra solen og stadig have en jordlignende planet.[kilde mangler]

Hvordan Jorden udsender radiobølger

De fleste radiokilder på jorden er punktformede, og bliver derfor svagere jo længere man kommer fra dem. Men vi sender også TV-signaler via satellitter for at rette dem mod jorden. Da jorden bevæger sig og satellitten bevæger sig så spredes signalet i en vifte ud i rummet og dem som opfanger signalerne, vil kun høre et halvt bib eller to bib bib. Og tilsvarende vil vi fra jorden kun kunne opfange et halvt bib eller to bib bib, fra et fremmed sted i rummet.

Mennesker søger systematisk efter radiosignaler fra andre steder i universet (f.eks. planeter), der kan indikere intelligent liv. Dette sker bl.a. via det såkaldte SETI-projekt

Sejlivede rumdyr

Her er nogle dyr som i dvalefase kan tåle at være i rummet:[kilde mangler]

Disse dyr klarer sig bedre i laboratorier i rummet end på jorden:

Rumvæsen

Populær opfattelse af et "rumvæsen", her udstillet på UFO-museum.

Et rumvæsen er et ikkejordisk intelligensvæsen, der formodes at leve på andre planeter andre steder i universet. Der er endnu ikke opnået nogen form for kontakt med disse væsener, men i fiktion (primært science fiction) og populærkultur findes der forskellige bud på, hvordan et rumvæsen ser ud. Alt sammen baseret på fri fantasi og de mange ufo-observationer, som p.t. ikke har kunnet forklares på traditionel vis. Nogle mennesker mener at rumvæsner har besøgt Jorden gennem flere tusinde år.

Det klassiske grå rumvæsen, er et fænomen i ufolitteraturen og konspirationsteorier. De har et stort ballonformet hoved med to store glatte øjne og en grå hudfarve. De er meget tynde og har kun tre-fire fingre eller tæer på hvert lem.

Der er fra tid til anden fundet forskellige skeletter og andre rester af mennesker og menneskelignede væsner, som ifølge diverse konspirationsteorier og/eller spekulative teorier skulle være rester af rumvæsner. Som eksempler herpå er Atacama-humanoiden, Dværgmumien fra Wyoming og fundet af den såkaldte Starchild skull.

Se også

Eksterne henvisninger

Kilder/referencer

 1. ^ Mars may have dozens of lakes beneath its south pole, space.com, 28. juni 2021
 2. ^ 04.02.2004, New Scientist Oxygen og carbon i atmosfæren hos den eneste exoplanet der er kendt for at have en atmosfære.
 3. ^ 17.01.2004, Ing.dk: Gigantisk hale af kulstof efter komet (Webside ikke længere tilgængelig) Citat: "...Sammenholdt med tidligere resultater viser det, at betingelserne for, at liv kan opstå på planeter omkring andre stjerner, findes..."
 4. ^ 07.01.2002, Ing.dk: Sød start på livet (Webside ikke længere tilgængelig) En af de vigtige energikilder for liv er nu fundet i meteoritstykker, der menes at stamme ude fra asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.
 5. ^ 2004-06-11, Sciencedaily: Newly Discovered Baby Planet Confounds Expectations: Raw Materials For Habitable Planets Around Surprisingly Young Stars Citat: "...“We’ve seen the building blocks of habitable planets for the first time unambiguously” in stars that will turn out like our sun, says Watson..."
 6. ^ The Swedish Research Council (2009, November 12). New Explanation For Nature's Hardiest Life Form. ScienceDaily. Retrieved November 15, 2009 Citat: "...In this form the bacteria can survive for hundreds, perhaps millions, of years in a dormant state and, what's more, endure drought, extreme temperatures, radiation, and toxins that would quickly knock out unprotected bacteria...spores can survive temperatures up to 150 degrees centigrade..."
 7. ^ 30. oktober 2000, Ing.dk: Mikrober kan overleve rumtur Arkiveret 27. juni 2012 hos Wayback Machine Liv har muligvis bredt sig fra planet til planet via meteorer. Citat: "...indersiden af meteoren ikke har været opvarmet til mere end højst 40 grader. Det betyder, at det godt kan lade sig gøre for mikrober at overleve en rejse gennem rummet...Iagttagelser af satellitter viser for eksempel, at bakterier og svampe godt kan leve i rummet i mindst fem år..."
 8. ^ 13.01.2002, Ing.dk: Bakteriers første rumvandring i solskin (Webside ikke længere tilgængelig) Citat: "...bakteriesporer blevet båret ud i rummet via en satellit og derude udsat for solens stråler. De klarede sig godt..."
 9. ^ 10 December, 1999, BBC News: Bacteria found in Antarctic ice core Citat: "...related to microbes called proteobacteria and actinomycetes...If so, the microbes could be more than half a million years old...."
 10. ^ 17 January, 2002, BBCNews: Alien life could be like Antarctic bugs Citat: "...Beauveria bassiana..."
 11. ^ BBC News, 10 July, 2000, Snow microbes found at South Pole Citat: "...able to survive the large doses of ultraviolet radiation, extreme cold and darkness...The microbes have DNA sequences similar to a category of bacteria known as Deinococcus..."
 12. ^ BBCNews, 18 December, 2002, 'Space bugs' grown in lab Citat: "...Bacillus simplex and Staphylococcus pasteuri...Engyodontium album...The strains cultured by Dr Wainwright seemed to be resistant to the effects of UV – one quality required for survival in space...."
 13. ^ 14. april 2002, Ing.dk: Brint-spisende bakterier i jorden (Webside ikke længere tilgængelig) Citat: "...Nye undersøgelser viser, at der findes enorme mængder bakterier under jorden, der lever af brint...", BBCNews: 16 January, 2002, Tough bugs point to life on Mars Citat: "...This research demonstrates that certain microbes can thrive in the absence of sunlight by using hydrogen gas..."
 14. ^ 09 november 2020, videnskab.dk: Hårdfør bakterie overlever et helt år udenpå den Internationale Rumstation Citat: "...Heriblandt dødelig UV-stråling, iskolde og brandvarme temperaturer samt vægtløshed, som er overraskende farligt over længere tid. Derfor imponerer D. radiodurans, der modstod alle disse ekstreme forhold, skriver ScienceAlert...Bakterierne, som havde været i rummet, havde udviklet nogle bevoksninger på overfladen, som forskerne stadig undersøger betydningen af..."
 15. ^ 8 November 2005, ESA: Lichen survives in space Citat: "...two different species (Rhizocarpon geographicum and Xanthoria elegans) were exposed for a total 14.6 days before being returned to Earth...indicate that lichens have the capacity to resist full exposure to the harsh space conditions, especially high levels of UV radiation. Analysis post flight showed a full rate of survival and an unchanged ability for photosynthesis..."
 16. ^ Nov 09, 2005, Space Daily: Lichen Survives In Space Citat: "...suggests that lichens might survive at the surface of Mars..."
 17. ^ European Space Agency (2012, June 23). Lichen can survive in space: Space station research sheds light on origin of life; potential for better sunscreens. ScienceDaily Citat: "...It seems possible that organisms could colonize planets by hitching rides on asteroids. ESA is probing this intriguing theory further on future Station missions with different samples..."
 18. ^ 17. juli 2012, Mikroskopisk orm trives bedre i rummet end på Jorden Citat: "...Deres medbragte følgesvende – mikroskopiske orm kaldet 'Caenorhabditis elegans' – var i derimod i glimrende form. »Rumormene levede længere, og havde bedre helbred end deres artsfæller på Jorden,« siger Post.doc Jason Hatton til Videnskab.dk..."

Medier brugt på denne side

The Sounds of Earth Record Cover - GPN-2000-001978.jpg
Voyager Golden Record

This gold aluminium cover was designed to protect the Voyager 1 and 2 "Sounds of Earth" gold-plated records from micrometeorite bombardment, but also serves a double purpose in providing the finder a key to playing the record.

The explanatory diagram appears on both the inner and outer surfaces of the cover, as the outer diagram will be eroded in time. Flying aboard Voyagers 1 and 2 are identical "golden" records, carrying the story of Earth far into deep space. The 12 inch gold-plated copper discs contain greetings in 60 languages, samples of music from different cultures and eras, and natural and man-made sounds from Earth. They also contain electronic information that an advanced technological civilization could convert into diagrams and photographs. Currently, both Voyager probes are sailing adrift in the black sea of interplanetary space, flying towards the outmost border of our solar system.
ALH84001 structures.jpg
Structures on ALH84001 meteorite
Ufo museum, diyarbakir2.jpg
Forfatter/Opretter: User:Hedda Gabler (usurped), Licens: CC BY-SA 3.0
Bust of a gray alien in a UFO museum in the city of Diyarbakir. The Grays, an alledged group of gray colored races with large black eyes, is to their nature said to be sentimental, don't think like humans where they might be interpreted as insensitive, very curious about every aspect of life, and very interested in technology.