Transport

Broom icon.svgDenne side virker ikke som en encyklopædisk artikel
Du kan se hvad Wikipedia er og ikke er og hjælpe ved at omskrive den til en konkret og dokumenteret beskrivelse af fakta.

Transport er befordring af mennesker, gods eller varer fra et sted til et andet. Ordet er afledt af de latinske ord trans, der betyder "over" og portare, der betyder "at bære".

Almindelige former af moderne transport omfatter køretøjer, motoriserede køretøjer, tog, fly og skibe. Transport og kommunikation er reversable: Transportvækst ville være umulig uden kommunikation, og vækst i den ene vil lede til vækst i den anden.

Underopdeling

Efter art kan transport opdeles i:

 1. landtransport
 2. søfart
 3. luftfart
 4. rumfart

Klassificering

For hver transportform kan skelnes mellem:

 1. færdselsanlæggenes betydning (rangorden),
 2. færdselsanlæggenes tekniske udformning og delelementer,
 3. transportmidler og deres indretning
 4. tilknyttede anlæg (terminaler: stationer, stoppesteder m.v.)
 5. styringsmidler (færdselsregulering o.lign.).

Landtransport

Landtransport kan inddeles i:

 1. vejtransport (trafik),
 2. sporveje,
 3. jernbaner,
 4. letbaner (skinnebus),
 5. svævebane.

Motoriseret vejtransport

Banetransport

Søfart

Søfart kan betinget inddeles i:

 1. rejsebefordring (færgefart),
 2. godsbefordring (fragtfart).

Skibstransport

Luftfart

Luftfart kan inddeles i flytrafik, helikoptertrafik osv.

Lufttransportformer

Rumfart

Rumfart er endnu uudviklet som transportform i gængs forstand

Rumtransport

Kategorier

Økonomikørsel

Princippet om økonomikørsel er enkelt: Det drejer sig om at man anlægger en så jævn kørsel, som forholdene tillader.

Vær forudseende og undgå flest mulige opbremsninger og accelerationer.

Når man skal ned i fart: Hold bilen i gear under bremsning. Hvis speederen slippes, og bilen holdes i gear, stopper indsprøjtningen af brændstof i motoren, og forbruget vil derfor falde til nul.

Når man skal op i fart: Kom hurtigt op i den ønskede fart og derefter hold derefter farten i så højt gear som muligt uden at sejtrække.

Små ændringer i vores adfærd kan hjælpe med at forhindre udslippet, uden at påvirke vores livskvalitet, og de kan faktisk spare os penge – Gør det til en sport at køre økonomisk !

 • Start ikke motoren blot for at varme bil og motor op. Start motoren og kør.
 • Sørg for en glidende kørsel, og vær opmærksom i trafikken. ’Læs’, hvad der sker i trafikken forude.
 • Hold afstand, og undgå unødvendige opbremsninger og overhalinger.
 • Skift altid til et højere gear så hurtigt som muligt. Ved by- og landevejskørsel gælder det om at vælge så højt et gear som muligt og dermed holde motorens omdrejningstal nede, men uden at bilen sejtrækker. Ved bykørsel eller langsom kørsel på landevej med omkring 60 km/t vil brændstofforbruget være betydeligt højere i 3. gear frem for 5. gear. I biler med automatgear har man selvsagt ikke samme mulighed for at skifte gear. Man kan dog ofte fremprovokere et højere gear ved kortvarigt at give lidt ekstra gas og derefter linde på speederen.
 • Hold bilen i gear under bremsning. Hvis speederen slippes, og bilen holdes i gear, stopper indsprøjtningen af brændstof i motoren, og forbruget vil derfor falde til nul.
 • Træd med blød fod på speederen under acceleration, men sørg for hurtigt at opnå den fart, du ønsker.
 • Overhold hastighedsgrænserne. Ved lande- og motorvejskørsel er vindmodstanden den største energiforbruger, og det er derfor vigtigt ikke at køre med en unødvendig høj hastighed. En forøgelse af hastigheden fra 110 til 130 km/t. vil give en ikke uvæsentlig stigning i forbruget på 20 procent eller mere.
 • Der skal altid være det rigtige lufttryk i dækkene. Forkert lufttryk koster ekstra brændstof. Informationer om korrekt dæktryk findes ofte i bilens instruktionsbog, på kanten af døren i førersiden eller i lågen til handskerummet. Dæktrykket skal om muligt kontrolleres, når dækkene er kolde.
 • Brug aircondition med omtanke. Aircondition koster ekstra brændstof.
 • Undgå kørsel med tagbagagebærer, hvis det er muligt.
 • Undgå unødig vægt i bilen.
Benzinforbrug og Økokørsel

Netværk

Andre netværkskomponenter

Knudepunkter

Særlige transportformer

Dyredreven transport

Kabeltransport

Bæltetransport

Menneskedreven transport

Hybrid transport

 • Amfibisk bil
 • Knallert
 • Segway HT

Motoriseret off-road transport

Rørledningstransport

Eventyr, science fiction osv. og foreslået fremtidig transport

Humor

" - Hvad er der i vejen for at tage sporvognen til Hellerup ? "
" - Der er ikke spor i vejen ! "

Se også

Wiktionary-logo.svgSe Wiktionarys definition på ordet:

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Benzinforbrug.jpg
Forfatter/Opretter: Valeur, Licens: CC BY 3.0
Fuel consumption