Thyra Dannebod

Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige korrekthed.
Thyra Dannebod
Thyra. Udsnit af maleriet Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død af August Carl Vilhelm Thomsen (1813-86)
Dronning af Danmark
ÆgtefælleGorm den Gamle
Børn

Med Gorm

HusJellingdynastiet
Dødca. 950/958
Bagsiden af den lille runesten i Jelling - rejst for Thyra.

Dronning Thyra Dannebod eller Thyra Danebod (dronning fra ca. 935 til sin død i ca. 950/958) er kendt fra Den Lille Jellingsten rejst til hendes ære af hendes mand, kong Gorm den Gamle, og Den Store Jellingsten rejst af sønnen Harald Blåtand til minde om hans forældre.[1] Hun har øjensynlig for en tid være gravlagt i et gravkammer i Thyras Høj i Jelling,[2] en høj som bl.a. Ravnunge-Tue havde været med til at opføre.

Navn og levned

Tilnavnet Dannebod eller Danebod er således afledt af de to sidste ord på Den Lille Jellingsten: "Danmarks bod/pryd". Som det fremgår af teksten på den lille Jellingsten, var hendes navn i virkeligheden Thorvi: kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but (tanmarkar but: dannebod).

Da Gorm rejste Den Lille Jellingsten som minde over Thyra, må man gå ud fra, at hun døde før ham, og at hun er død før 958. Ud fra det kan vi antage, at hun var født i begyndelsen af 900-tallet; men oplysningerne om hendes oprindelse og forældre varierer, alt efter kilderne. Nogle mener at hun som "Danmarks pryd" var prinsesse af Danmark; og med Gorm som konge af Jylland kunne Harald Blåtand gennem sin arv fra begge samle Danmark i et rige. Andre tolker hende som en irsk eller engelsk prinsesse.

Blandt andet lader Saxo Thyra være datter af den engelske kong Æthelred af Wessex (Edelradus), som også havde en søn, Æthelstan. Æthelstan forbigås i sin fars testamente til fordel for Harald Blåtand.

Flere runesten fra samme tid (Læborg-stenen, Bække-stenen 1 i det sydlige Jylland og Horne-stenen i Vestjylland) nævner Thyra. Opførelsen af Thyras Høj i Jelling omtales på Bække-stenen, hvor budskabet om, hvem der opførte højen, oversat til moderne dansk kan læses som: "Ravnunge-Tue og Fundin og Gnyple, de tre gjorde Thyras Høj" og transkriptionen af indskriften på Læborg-stenen oversættes til: "Ravnunge-Tue huggede disse runer efter Thyre, hans dronning". Det har fået Birgit Sawyer til at foreslå at dronning Thyra overlevede Gorm, og at Ravnunge-Tue var hendes anden mand.[3] Denne tolkning er kritiseret af Marie Stoklund.[4] I 2023 blev der fremlagt ny forskning, der viste, at Ravnunge-Tue foruden de to runesten i Læborg og Bække og højbyggeriet i Jelling også er personen, der har ristet runerne på den Den Store Jellingsten.[5]

Troværdige eller tilnærmelsesvis samtidige kilder til Thyras liv er fåtallige, og dette sammenholdt med hendes symbolske status gennem tiden gør det svært at sige med sikkerhed, hvem hun var, og hvad hun gjorde, ud over at det var af så stor betydning, at hun er blevet husket.[6]

Foruden sønnen Harald havde hun sønnen Knud, der ifølge sagaerne var ældst. Der har sandsynligvis også været andre børn. Gunnhild Kongemor var ifølge Historia Norvegiæ datter af Thyra og Gorm (hvorimod Heimskringla beskriver hendes herkomst som norsk).

Dannevirke

Thyra Dannebod giver ordre til at bygge Dannevirke. Nationalromantisk illustration af Lorenz Frølich (1820-1908).

Ifølge Saxo var Thyra ansvarlig for bygningen af forsvarsværket Dannevirke i den sydlige del af den jyske halvø (i dag Sydslesvig).[7] Denne tradition fik stor nationalromantisk betydning for Danmark i 1800-tallet, hvor Thyra blev set som vogter af sydgrænsen. Hun blev anset som en beslutsom og stærk dansk dronning og som symbol for Danmarks stærke og sikre forsvar mod syd.[8]

Nye udgravninger begyndt i 2010 af arkæologer fra Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland viser, at der var 4-5 faser af Danevirkevolden. Den ældste er ældre end år 500 e.Kr. altså over 400 år før Thyras tid; og udbygninger fra blandt andet Harald Blåtands tid har ikke fundet sted i Thyras levetid.[9]

Nordhøjen i Jelling er opkaldt efter dronning Thyra og kendes derfor som Thyras Høj.

Noter

 1. ^ danmarkshistorien.dk om JELLINGSTENENE CA. 950-985 og THYRA DANEBOD, DØD CA. 950
 2. ^ Finn Magnusen og Christian Jürgensen Thomsen: Efterretninger om Mindesmærkerne ved Jellinge og de derved i Aarene 1820 og 1821 foretagne Undersøgelser m.m., København, 1823
 3. ^ Sawyer, Birgit 2000. The Viking-age rune-stones: custom and commemoration in early medieval Scandinavia. Oxford.
 4. ^ Stoklund, Marie 2005. Tolkningen af Bække-, Læborg- og Jelling-indskrifterne og meningen med at riste runesten. I: Øeby Nielsen, Gunhild Runesten, magt og mindesmærker. Tværfagligt symposium på Askov Højskole 3.-5. oktober 2002. Hikuin 32, s. 37-48. Højbjerg.
 5. ^ Nationalmuseet, 27. september 2023: Ny forskning fra Nationalmuseet afslører, hvem der huggede Jellingstenen (hentet 29. september 2023)
 6. ^ Tyre Danebod ( - ca. 935) i Dansk Kvindebiografisk Leksikon på kvinfo.dk
 7. ^ "Rigets modige forsvarer" på jelling.natmus.dk
 8. ^ danmarkshistorien.dk om THYRA DANEBOD, DØD CA. 950
 9. ^ http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/thyra-danebod-doed-ca-950/

Galleri

Litteratur

 • Ingvorsen, Leif (1988): Myten om dronning Thyra. Wormianum. ISBN 87-8516-098-9
 • Jenvold, Birgit (2000): Danmarks Dronninger: fra Danebod til Dorothea. Museet på Koldinghus. ISBN 87-87152-45-2
 • Thomsen, Liv og Marianne Moring (2014): Historiens heltinder, fortællinger fra 3000 års kvindehistorie. Gyldendal. ISBN 978-87-02-12410-1
 • Rosborn, Sven; Sielski, Tomas (2021), Vikingekongens guldskat. Om opdagelserne af et mistet manuskript, Harald Blåtands grav og fæstningen Jomsborgs beliggenhed, ISBN 978-91-986780-2-4
 • Thit Jensens sidste roman 1954: Den sidste valkyrie

Eksterne henvisninger

Foregående:Dronning af DanmarkEfterfølgende:
Asfrid Odinkarsdatter (?)
(det eneste dronningenavn vi kender med sikkerhed umiddelbart forud for Thyra)
hverken for kongerne Sigtryg eller Hardeknud kender vi navnet på ægtefællerne
Tove
eller
Gunhild

Medier brugt på denne side

The northern mound in Jelling (9160103554).jpg
Forfatter/Opretter: National Museum of Denmark from Denmark, Licens: No restrictions
Gorm the olds mound. Around year 1900. Jelling is the small city where Harold Bluetooth had the giant Jelling stones erected to honour his parents and to tell that he turned the Danes to Christianity.
Thyra Danebod og Gorm den Gamles vrede.jpeg
Forfatter/Opretter: Julius Exner (1825 - 1910), Licens: CC0
Julius Exner (1825-1910), Thyra Danebod forsøger at formilde Gorm den Gamles vrede mod nogle fangne kristne, 1849
'Thyre Dannebod grundlægger Dannevirke' - kunstblad 1855 af Lorenz Frølich til Kunstforeningen i Flensborg (farvelagt).jpg
Et kunstblad fra den danske maler, tegner og grafiker Lorenz Frølich fra 1855 på bestilling fra Kunstforeningen i Flensborg med motivet "Thyre Dannebod grundlægger Dannevirke". Motivet og situationen er givetvis uhistorisk, men centralt i motivet ser man dronning Thyre Dannebod sammen med sine endnu unge sønner, Knud (til venstre) og Harald samt sin personlige kapellan Avico.
Runenstein Gorm 2.jpg
Forfatter/Opretter: Jürgen Howaldt, Licens: CC BY-SA 2.0 de
Runenstein Gorm für Thyre (Rückseite) an der Kirche in Jelling
Thyra grundlægger Dannevirke - Louis Moe (17013).tif
Forfatter/Opretter: Louis Moe , Licens: CC BY-SA 4.0
Thyra grundlægger Dannevirke. Farvelitografi på papir opklæbet på pap.

Nederst til venstre: Sign. Louis M. Moe 92. Danmarks Historie i Billeder XV. Tyre grundlægger Danevirke. Alfred Jacobsens litogr. Etablissement, København K. Samlingen omfatter 50 billeder, mus.nr. 17.001-17.049. Nr. VI og L mangler. Samlingen er udgivet i 1898, se V.E. Clausen: Folkelig grafik i Skandinavien, 1973 s. 144. 70.9 Cl f.

Udstillet i juli-august 1906 iflg. årsberetning 1906-07. 1 dublet, er modtaget fra N. Zahles Gymnasieskole i november 1979 tillige med 2 prøvetryk af billederne fra Lærerstandens Adresseavis, 2. juni 1892, med foromtale af billederne.
Thyra Dannebod - Gorm the Old.jpg
Forfatter/Opretter: Enstropia, Licens: CC BY-SA 4.0
King Gorm the Old receives the news of the death of his son Canute (Danish: Thyra Dannebod meddeler Kong Gorm den Gamle underretning om hans søn Knuds død)