Shamanisme

Kvindelig shaman, sandsynligvis fra khakas-folket i Rusland, fotograferet i 1908 af S. I. Borisov.

Shamanisme er en ældgammel spirituel praksis, der især udøves som sjælerejser og har eksisteret over hele verden siden forhistorisk tid[1][2][3]. Shamanismen er kendetegnet ved at have et udpræget fokus på naturen, og den kan betragtes som en naturspiritualitet.

Hovedtræk

Shamanisme har været praktiseret fra Grønland til Sydafrika, fra Amerika til Australien[4][5]. Det vigtigste element i den shamanistiske praksis er sjælerejsen, der også er central i mange andre kulturers skikke, sange, mytologi osv[6]. Ifølge Mircea Eliade er

"En shaman et menneske, som sammen med sin åndehjælper tager på en sjælerejse til den anden verden (åndeverdenen) for at bringe hjælp og/eller kraft med tilbage til denne verden til gavn for alle/samfundet."

Nutidig shaman fra Amazonas

Shamanisme er veldokumenteret i mange stammekulturer og er et spirituelt kompleks, som i forskellige former har eksisteret i store dele af verden. Den har overlevet i afsides dele af Nordamerika, Nordeuropa (hos samerne frem til slutningen af 1700-tallet), Nord- og Centralasien, men kendes også fra flere store statsreligioner som den kinesiske statsreligion omkring 500 f.Kr, som havde rødder langt tilbage i tidligere dynastier. [7]

Shamanisme er en meget mangfoldig praksis, der varierer fra kultur til kultur og kan omfatte forskellige ritualer, symboler, myter og praksisser afhængigt af det specifikke samfund eller etniske gruppe.

I moderne tid

Moderne shamanisme fra Oslo

I dag eksisterer traditionel shamanisme stadig i visse samfund rundt om i verden som i Nord- og Sydamerika, Sibirien, Mongoliet og Arktis[8][9][10][11]. Der er også en stigende interesse for shamanisme blandt folk i moderne samfund, der søger åndelig forbindelse og helbredelse. Shamanismen er således igen blevet udbredt i den vestlige verden fra sidste del af det 20. århundrede århundrede[12].[13]. En af ophavsmændene til den udbredelse var den rumænsk-amerikanske religionsforsker Mircea Eliade, der i 1951 udgav bogen Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase [14].

Den moderne shamanisme er en nyere tilgang til shamanistiske praksisser, der ofte inkorporerer elementer fra traditionelle shamanistiske traditioner sammen med moderne spirituelle ideer og metoder[15][16]. Denne tilgang til shamanisme opstod som et svar på det moderne samfunds behov for åndelig forbindelse, helbredelse og personlig vækst. Shamanisme er dog i sin kerne en ældgammel praksis, som i modsætning til visse fejlopfattelser ikke er det samme som New Age, der er en moderne spirituel bevægelse defineret ved en astrologisk tro på vandmandens tidsalder.

I Norden og på Grønland

Shamanisme har haft en vigtig indflydelse i Norden, hvor den har været til stede i mange former og udtryk[17]. Shamanismen findes stadig som oprindelig praksis i Norden, idet den er en del af samernes kultur. Et eksempel er således den samiske noaide, som er en shaman. [18] Samisk shamanisme, også kendt som noaidi, har været en central del af den samiske kultur og åndelige praksis i århundreder[19][20][21]. Samisk shamanisme er fortsat en levende tradition i visse samiske samfund, selvom den er blevet påvirket af kolonialisme, kristendom og modernisering[22]. Mange samiske kulturarbejdere arbejder i dag aktivt for at bevare og genoplive traditionelle shamanistiske praksisser og viden.

Den gamle nordiske religion var dog ikke shamanisme, men en førkristen hedensk religion baseret på tilbedelse af guder. I de traditionelle nordiske samfund fandtes desuden vølverne og sejd, som på nogle punktet var beslægtet med shamanisme[23]. Selvom sejd og shamanisme har visse ligheder, er der i imidlertid også væsentlige forskelle på de to former for praksis, og de har flere forskellige træk[24]. Mens shamanisme er en verdensomspændende praksis til helbredelse og kommunikation med ånder, som er forankret i naturspiritualitet, er sejd en særlig nordisk praksis, som er forankret i den nordiske mytologi og har større fokus på at forudsige fremtiden og påvirke begivenheder[23]. Det er derfor misvisende at betragte sejd som nordisk shamanisme. Til gengæld fandtes der sandsynligvis andre former for shamanistiske praksisser i det tidlige Norden.

I det moderne Skandinavien har shamanisme generelt fået øget opmærksomhed som en del af en bredere bevægelse for at genopdage gamle former for spiritualitet. I Norge har shamanismen i særdeleshed fået en voksende udbredelse[25], og "Sjamanistisk forbund i Tromsø" er godkendt som trossamfund. [26]. Der er også en stærkt stigende interesse for shamanisme i Danmark, Sverige, Island og Finland[27].

Shamanisme spiller en vigtig rolle i Grønlands kultur og historie[28]. I Grønland er shamanisme en traditionel åndelig praksis, der har eksisteret blandt inuitfolket i århundreder. Shamanismen i Grønland er dybt forankret i en respekt for naturen og det naturlige miljø. Mange ritualer og ceremonier er knyttet til naturens cyklusser og årstider, og shamanerne fungerer som vogtere af miljøet og dets ressourcer.

Shamanisme i Grønland involverer troen på, at shamaner eller angakkuit (som de kaldes på grønlandsk) har evnen til at kommunikere med åndeverdenen[29][30]. Angakkuit udfører ritualer og ceremonier med det formål at helbrede sygdomme, forudsige fremtiden, løse konflikter, og beskytte deres samfund. I dag fortsætter shamanistiske traditioner i Grønland med at være en integreret del af mange inuit-samfund, selvom de er blevet påvirket af kristendommen og modernitetens indflydelse[31].

Betydning

Shamanisme har haft en dybtgående betydning for menneskelig kultur, historie og udvikling på tværs af kontinenter og gennem årtusinder[32]. Shamanisme har herunder haft en betydelig indflydelse på udviklingen af ​​andre spirituelle og religiøse traditioner over tid over hele verden. Mange kulturer har udviklet deres religiøse eller spirituelle overbevisninger og praksisser på baggrund af shamanistiske ideer og erfaringer[33]. Disse overbevisninger inkluderer troen på ånder, forfædre, guddomme og åndelige væsener, såvel som praksisser som sjælerejser, helbredelse og ritualer.

Andre synsvinkler

Da shamanisme er verdensomspændende, er der flere synspunkter om den, og nogle mener, shamanismen snarere er en religion eller en form for alternativ behandling end en spirituel tilgang.

Litteratur

 • Blanc, Francois (1994): Médecins et chamanes des Andes, L'Harmattan, Paris.
 • Crépeau, R. (2020) Chamanismes des Amériques. Recherches amérindiennes au Québec, 50
 • Dreby, A. (2023): Visdommens rum. København: Akademisk Forlag
 • Eliade, M. (1946). Le problème du chamanisme. Revue de l'histoire des religions, 5-52.
 • Eliade, Mircea (1951): Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Paris: Librarie Payot
 • Hamayon, R. (1990). La chasse à l'âme: esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien. SEMS.
 • Harner, Michael (2011): La Voie du Chamane. Mama Éditions
 • Jacobsen, Maria Lisette (2023): Blandt urter og elverfolk. Muusmann
 • Khan, Ya'Acov Darling (2017): Jaguar i kroppen - sommerfugl i hjertet. København: Gyldendal

Noter

 1. ^ Michel Lorblanchet et al., Chamanismes et arts préhistoriques : Vision critique, Errance, 2006
 2. ^ https://www.religion.dk/andre-religioner-og-trosretninger/hvad-er-shamanisme
 3. ^ Eliade 1951
 4. ^ Lucien Giacomoni, Bulletin de la Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie, vol. 179,‎ décembre 2005, p. 5-19
 5. ^ Crépeau 2020
 6. ^ Mario Mercier, Chamanisme et chaman, Belfond, 1977 et Dangles, 1990
 7. ^ Lotte Hedeager: Skygger av en annen virkelighet (s. 76), forlaget Pax, Oslo 1999, ISBN 82-530-2098-8
 8. ^ Blanc 1994
 9. ^ Praet, Istvan. "Shamanism and ritual in South America: an inquiry into Amerindian shape‐shifting." Journal of the Royal Anthropological Institute 15.4 (2009): 737-754.
 10. ^ Buyandelgeriyn, Manduhai. "Dealing with uncertainty: shamans, marginal capitalism, and the remaking of history in postsocialist Mongolia." American Ethnologist 34.1 (2007): 127-147.
 11. ^ Oosten, Jarich; Laugrand, Frédéric; Remie, Cornelius (Summer 2006). "Perceptions of Decline: Inuit Shamanism in the Canadian Arctic". Ethnohistory. 53 (3): 445–447
 12. ^ https://www.takingcharge.csh.umn.edu/shamanism#:~:text=Nowadays%2C%20in%20non%2Dindigenous%20cultures,form%20their%20own%20life%20experience.
 13. ^ Scuro, Juan & Rodd, Robin (2015). "Neo-Shamanism". Encyclopedia of Latin American Religions. Springer International Publishing. pp. 1–6.
 14. ^ Eliade 1951
 15. ^ Mikaelsson, Lisbeth. "Contemporary Shamanisms in Norway: Religion, Entrepreneurship, and Politics." (2019): 410-413.
 16. ^ Fonneland, Trude. "The Rise of Neoshamanism in Norway: Local Structures-Global Currents." Nordic Neoshamanisms. New York: Palgrave Macmillan US, 2015. 33-54.
 17. ^ Hedeager, L. (1999): Skygger av en annen virkelighet. Pax, Oslo
 18. ^ "Sjamanisme - Samisk tro og mytologi - En nettutstilling". Arkiveret fra originalen 1. oktober 2011. Hentet 15. marts 2012.
 19. ^ Hagen, Rune Blix. "Sami shamanism: the arctic dimension." Magic, Ritual, and Witchcraft 1.2 (2006): 227-233.
 20. ^ Zachrisson, Inger. "The Saami shaman drums: some reflexions from an archaelogical perspective." Scripta Instituti Donneriani Aboensis 14 (1991): 80-95.
 21. ^ Äikäs, Tiina, and Trude Fonneland. "Animals in Saami shamanism: Power animals, symbols of art, and offerings." Religions 12.4 (2021): 256.
 22. ^ Revival, Ethnic. "Sami Neo-shamanism in Norway." Contemporary Pagan and Native Faith Movements in Europe: Colonialist and Nationalist Impulses 26 (2015): 25.
 23. ^ a b seid i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 25. april 2023 fra https://snl.no/seid
 24. ^ Schjødt, Jens Peter. "Journeys to Other Worlds in pre-Christian Scandinavian Mythology: Different Worlds–Different Purposes." Between the Worlds: Contexts, Sources, and Analogues of Scandinavian Otherworld Journeys 118 (2020): 15.
 25. ^ Fonneland, Trude. "Shamanism in contemporary Norway: Concepts in conflict." Religions 9.7 (2018): 223.
 26. ^ Nå er sjamanisme offentlig godkjent religion | nordlys.no
 27. ^ Lindquist, Galina. Shamanic performances on the urban scene: Neo-shamanism in contemporary Sweden. 1997.
 28. ^ Sonne, B. (2017). Worldviews of the Greenlanders: An Inuit Arctic Perspective. University of Alaska press.
 29. ^ Peck, Edmund James. "Missionary and Ethnographer." Du missionnaire à l'anthropologue. Enquête sur une longue tradition en compagnie de Michael Singleton (2012): 91.
 30. ^ Koperqualuk, Lisa Qiluqqi. "Artistic representations of Inuit by Inuit: From past to present." People, Places, and Practices in the Arctic. Routledge, 2022. 242-261.
 31. ^ Laugrand, Frédéric B., and Jarich G. Oosten. Inuit shamanism and Christianity: Transitions and transformations in the twentieth century. Vol. 58. McGill-Queen's Press-MQUP, 2010
 32. ^ Singh, Manvir. "The cultural evolution of shamanism." Behavioral and Brain Sciences 41 (2018): e66.
 33. ^ Tceluiko, D. S. "Influence of Shamanism, Taoism, Buddhism and Confucianism on development of traditional Chinese gardens." IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 687. No. 5. IOP Publishing, 2019.

Eksterne referencer

Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

Chaman Amazonie 5 06.jpg
Forfatter/Opretter: Veton PICQ, Licens: CC BY-SA 3.0
chaman forêt amazonienne equatorienne juin 2006
SB - Altay shaman with drum.jpg
A postcard made in the Russian Empire, early 20th century. Its French caption means "An Altai shaman (sorcerer)". It can be found at a Tomsk museum. The ethnographer Hoppál identifies the shamaness to be either an Altai-Kizhi or a Khakas, unable to be more precise based on this image alone.[1] The ethnographic photo on which this postcards was based had been taken by ethnographer S. I. Borisov in 1908.[2]. Note that the standing woman is holding a shaman's drum, not a gong.
Eirik Myrhaug med tromme, leder en sjamanistisk seremoni i Uranienborgparken, Oslo, foto 1 av Omar Hoftun.jpg
Forfatter/Opretter: Omar hoftun, Licens: CC BY-SA 4.0
Eirik Myrhaug med tromme, leder en sjamanistisk seremoni i Uranienborgparken, Oslo.