Schengen-traktaten

     lande, der har implementeret aftalen

Schengen-samarbejdet bygger på Schengen-traktaten, der blev indgået mellem 1985 og 1990 for at nedlægge europæiske grænseposter, fjerne grænsekontrollen inden for Schengenområdet og harmonisere eksterne grænsekontroller.

Traktaten blev indgået af fem EF-lande (Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg og Vesttyskland) i juni 1985 på skibet Prinsesse Marie-AstridMosel-floden nær landsbyen Schengen i Luxembourg ved den fransk-tyske grænse.

Den 19. juni 1990 undertegnede de fem lande en aftale mere, Schengen-konventionen. Danmark har siden 25. marts 2001 deltaget i samarbejdet og besluttede den 11. maj 2011 at genindføre en permanent toldkontrol af de danske grænser inden for rammerne af samarbejdet.[1] Denne aftale blev dog ikke realiseret efter regeringsskiftet i 2011.

Flere lande har sluttet sig til traktaten i de seneste år. Nu er der 26 Schengen-lande, alle i Europa.

Der er ingen ordinær paskontrol mellem medlemslandene, dog er visse områder undtaget samarbejdet. Det er Svalbard i Norge, Hollands Aruba, De Nederlandske Antiller, den græske halvø Athos samt Grønland og Færøerne i Danmark.

Schengen-landene

Følgende lande er medlemmer af Schengen-samarbejdet: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien,Kroatien [1] , Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Desuden er Cypern, Bulgarien, Liechtenstein og Rumænien pålagt at indgå i Schengen-samarbejdet, men har ikke opfyldt kravene for at blive optaget.

Krav til identitetspapirer

Når man rejser til andre Schengen-lande, skal man kunne bevise sit statsborgerskab, hvis man bliver udtaget til en stikprøve. Det eneste danske dokument, som kan bevise statsborgerskabet, er passet, så det er et krav at passet medtages ved rejser inden for Schengen,[2] og et krav at besidde af pas ved ind- og udrejse af Danmark.[3] Nogle lande som Tyskland har et nationalt identitetskort, som kan bruges i stedet for pas.[4]

Man kan rejse inden for den nordiske pasunion (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) uden pas med fx kørekort som legitimation.[kilde mangler]

De britiske øers rejseområde

De Britiske Øer udgør et særligt rejseområde. Storbritannien og Irland er ikke medlemmer af Schengen-samarbejdet.

Referencer

  1. ^ "Pressemeddelelse fra Finansministeriet". Arkiveret fra originalen 15. maj 2011. Hentet 11. maj 2011.
  2. ^ Pasregler i Norden, Schengenlandene og USA | FDM
  3. ^ https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=159226
  4. ^ Husk passet selvom du holder ferie i et Schengen-land - Rejser - Livsstil

Litteratur

  • Poul Majgaard & Jesper Borup: Grænseløs nu – "få så det interview gjort færdigt" (1998)
Søsterprojekter med yderligere information:


Medier brugt på denne side

Kibativillagers.jpg
Forfatter/Opretter: Julien Harneis, Licens: CC BY-SA 2.0
"I was on the outskirts of Kibati camp to oversee our emergency measles vaccination. It was in the same location as an ICRC WFP food distribution. We heard shooting the other side of the camp less than a kilometer away, single shots and automatic for about 15 minutes. People fled the distribution, ran to the camp picked up their belongings and hurried down the hill to Goma. A crowd gathered around an abandoned food truck and started to loot it until government military police came in to restore order. As we drove back more than 200 very tense government troops trudged up the hill, announcing worse to come." - author
Schengen Area.svg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY-SA 3.0
Map of the Schengen Area.
  • Light blue - Schengen Area
  • Dark blue - Countries with open borders (Monaco, San Marino, Vatican City).
  • Green - Legally bound to join the Schengen Area