Sagefald

Sagefald var i renæssancen og under enevælden danske godsejeres ret og pligt til at rejse sag mod deres fæstebønder, hvis disse havde overtrådt loven, og som en modydelse herfor retten til at opkræve de bøder, som skyldige måtte blive idømte; dog skulle bøder over 40 mark betales til kongen.

Litteratur

  • Karl-Erik Frandsen: "Perioden 1536-1559" (i: Claus Bjørn (red.): Det danske landbrugs historie II 1536-1810; København 1988; ISBN 87-7526-074-3; s. 89)

Medier brugt på denne side

04-09-12-Schaupflügen-Fahrenwalde-RalfR-IMG 1232.jpg
Forfatter/Opretter: Ralf Roletschek , Licens: CC BY-SA 2.5
Hestetrukken plov og plovmand