STS-107

STS-107
Missionsemblem
STS-107 Flight Insignia.svg
Missionsstatistik
Missionsnavn:STS-107
Rumagentur:NASA
Rumfærge:Columbia
Antal besætningsmedlemmer:7
Affyringsrampe:LC-39A (KSC)
Opsendelse:16. januar 2003
Landing:Styrtede ned.
Landet på:-
Varighed:16 dage
Foto af besætningen
Bag (V-H): Brown, Clark, Anderson, Ramon For (V-H): Husband, Chawla, McCool
Bag (V-H): Brown, Clark, Anderson, Ramon
For (V-H): Husband, Chawla, McCool
Navigation
Tidligere missionNæste mission
STS-113 Sts-113 emblemSTS-114 Sts-114 emblem

STS-107 – (Space Transportation System-107) var den NASA rumfærge-mission, hvor rumfærgen Columbia eksploderede ved genindtræden i jordens atmosfære den 1. februar 2003. Rumfærgen disintegrerede, og alle syv astronauter omkom.

Den fysiske årsag var, at rumfærgens varmeisolerende skjold blev ødelagt under opsendelsen. Men undersøgelses-kommissionen konkluderede også, at menneskelige fejl, i lighed med Challenger-ulykken, var en medvirkende årsag til ulykken.

Uddybende Uddybende artikler: Rumfærge og Rumfærge-programmet

Missionen

Om bord på Columbia 20. januar 2003

STS-107 medbragte forskningslaboratoriet Spacehab og udførte flere projekter i vægtløshed.

Astronauterne arbejdede i døgndrift på skiftehold. Mere end 80 forskellige forsøg skulle udføres på de planlagte 16 dage, som missionen skulle vare.

Nogle af forsøgene var biologiske med henblik på at udvikle medicin, andre var astrobiologiske om, hvordan biologisk liv kan klare sig i rummet.

Andre forsøg gik ud på at afprøve eksperimenter udenfor de fysiske love, vi har på jorden. Teknikker til at lave konstruktioner der kan holde til jordskælv og større indsigt i jordskred og oversvømmelser ved at producere materialer, hvor der ikke er tyngdekraft.[1]

Besætning


Varmeskjoldet

Rumfærgens aluminium kan kun tåle 175° derfor har rumfærgen et isolerende varmeskjold. Isoleringen på en rumfærge skal holde til en temperatur på op til 1649°, ydermere skal isoleringen holde til en temperatur ændring fra under -100° op til 1649° Celsius.

Det samlede system der beskytter rumfærgen mod de ekstreme temperaturer hedder Thermal Protection System-(engelsk) – Varmeskjoldet består flere komponenter.

 • Reinforced Carbon-Carbon (RCC)-(engelsk) – carbon-carbon er kulfiber-forstærkede grafitpaneler eller keramiske kompositter. RCC materialet sidder på rumfærgens næse og vinger der er udsat for de højeste temperaturer. Materialet er det mest varmebeskyttende i varmeskjoldet. Pga. chokbølger ved mødet med ilten i jordens atmosfære bliver rumfærgen som en glødende ildkugle kort efter genindtræden, især på næse og vinger hvor gnidningsmodstanden er størst. RCC panelerne på næse og vinger er udsat for denne overophedning i ca. 10 minutter.
 • Kakler af 10% Silica-(engelsk) Siliciumdioxid (sand) og 90% ilt. Beskytter den største del af rumfærgen og kan modstå meget høje temperaturer.
 • Andre materialer der dækker de dele af rumfærgen som bliver udsat for mindre varme.[2]

Nedfald ved opsendelse

Nedfald under opsendelse af STS-114 Discovery 2005

Nedfald ((engelsk): Debris) har flere betydninger Vragdele, Rumaffald, Meteoroid, i afsnittet her er det de dele der, under voldsomme rystelser ved opsendelsen, løsriver sig og falder ned.

Under opsendelsen ramte et stykke løsrevet skumplast, der sad på den tilkoblede tank, rumfærgens venstre vinge og RCC isoleringen beskadiget. 10 minutter efter genindtræden i atmosfæren blev vingen ødelagt af varmen og derefter efter gik hele rumfærgen itu og styrtede ned. Det er ret normalt under en rumfærgeopsendelse at varmskjoldet tager skade, en vis skade var sket på næsten alle tidligere rumfærgemissioner. Skaderne på varmeskjoldene blev anset som en acceptabel risiko, betydende at muligheden for en alvorlig skade var meget lille. På Columbias sidste tur var man ikke klar over skadens omfang på varmeskjoldet, de senere undersøgelser af ulykken viste at man ikke havde gjort noget for at undersøge skadens omfang. Efter ulykken er det blevet en regel hos NASA at man nøje undersøger eventuelle skader på rumfærgernes varmeskold efter opsendelse. En robotarm der sidder på rumfærgen tager foto af hele rumfærgens skjold. Billederne sendes ned til eksperter på NASA der analyserer og vurderer situationen. På senere missioner STS-114 (Discovery 2005), STS-121 (Discovery 2006) og STS-120 (Discovery 2007) har man fundet fejl hvor man anså det for nødvendigt at reparere på skjoldet i rummet. På STS-118 (Endeavour 2007) fandt man også skader, men undlod at udføre en reparation da eksperterne vurderede at risikoen var yderligere forværring af skaden.

Nedenstående liste blev lavet ved undersøgelsen af Columbia ulykken. Før afsendelsen af STS-107 blev nedfald ved opsendelse ikke anset for at udgøre en risiko fordi at ingen alvorlige ulykker var sket i 13 tilfælde. Undersøgelsen er især fokuseret på skader forårsaget af nedfald fra venstre rampe, der af ukendte årsager sker oftere[3]. Skader på varmeskjoldet efter nedfald ved opsendelse af rumfærger før Columbia ulykken:

 • STS-1 – 1981 Ret stor skade, 300 kakler udskiftet.
 • STS-7 – 1983 Først kendte hændelse med skumplast fra venstre rampe.
 • STS-27 – 1988 Alvorlig strukturel skade, kakler helt falder af, tæt på gennemtrængning.
 • STS-32 – 1990 Anden kendte hændelse med skumplast fra venstre rampe.
 • STS-35 – 1990 Første gang NASA anerkender skumplast som en sikkerhedsrisiko.
 • STS-42 – 1992 Første mission hvor den efterfølgende mission blev sendt af sted uden nedfald.
 • STS-45 – 1992 Skade på venstre vinges RCC Panel. Anses for at være sket i rummet, ikke nedfald under opsendelse.
 • STS-50 – 1992 Tredje kendte hændelse med skumplast fra venstre rampe.
 • STS-52 – 1992 Fjerde kendte hændelse med skumplast (usikkert hvorfra).
 • STS-56 – 1993 Stort område med med skade på kakler.
 • STS-62 – 1994 Femte kendte hændelse med skumplast (usikkert hvorfra)
 • STS-87 – 1997 NASA tester skader på varmeskjold, finder ingen effektiv løsning. Klassificeres som acceptabel risiko.
 • STS-112 – 2002 Sjette kendte hændelse med skumplast fra venstre rampe. Problemets status blev først lukket efter STS-107 og STS-113.
 • STS-107 – 2003 Columbia opsendelse. Syvende kendte hændelse med skumplast med skumplast fra venstre rampe.

Undersøgelsen af ulykken konkluderede at beskadigelsen af varmeskjoldet under opsendelse var den fysiske årsag til ulykken. CAIB-rapporten konkluderede også at NASA's ledelse havde forhindret en undersøgelse, mens rumfærgen stadig var i rummet, og ledelsen derved forhindrede at mindske katastrofens omfang.

Katastrofens omfang

Vragdelene blev spredt ud over flere amerikanske stater. Indsamlede vragdele fra Columbia i hangar.

Rumfærgen blev splittet op og faldt ned som vragdele i flere amerikanske stater. Vragdelene blev spredt ud over Californien, Nevada, Utah, New Mexico, Louisiana og flest vragdele i Texas.

Det var vigtigt finde så meget så muligt af rumfærgen og dens indhold, dels var visse vragdele meget giftige pga. brændstoffet hydrazin, og dels til at undersøge årsagen til ulykken. Militæret bevogtede nedfaldne vragdele bl.a. for at undgå offentligheden skulle komme i kontakt med giftige stoffer.

Mere end 25.000 personer ledte efter vragrester på en areal på cirka 14.000 km². Cirka 3000 km² af eftersøgningen blev gjort til fods. 37 helikoptere og 7 Fastvingefly deltog, 60 dykkere deltog til eftersøgning af søer. Der blev fundet 84.000 stykker vragdele cirka 38 ton i alt. Blandt vragdelene blev også fundet legemsdele. Under eftersøgningen omkom yderligere 2 personer da en helikopter styrtede.

The Federal Emergency Management Agency brugte 305 millioner Amerikanske dollar på eftersøgningen. Derudover NASA's var udgifter på 50.000 Amerikanske dollar til erstatning af skader på private ejendomme, derudover tabet af en rumfærge plus en omfattende undersøgelse der varede et halvt års tid (CAIB) og ikke mindst, hele besætningen omkom.

Columbia Accident Investigation Board (CAIB)

Test af RCC panel i undersøgelsen.

Columbia Accident Investigation Board (CAIB) var en havarikommission nedsat til at undersøge Colombia ulykken. CAIB undersøgelsen er meget dybdegående[4].

I 2001 blev der sat politisk pres på NASA's ledelse, Det Hvide Hus og USAs Kongres anmodede NASA om at overholde budget og tidsplaner, hvis det ikke var sket inden 19. Februar 2004 ville NASA miste økonomisk støtte.

For at overholde tidsplaner og budget begyndte NASA i 2001 at skære ned på omkostnings og tidkrævende aktiviteter, test blev reduceret på bekostning af sikkerheden.

Da Colombia var sendt af sted var det vigtigt at overholde planerne, næste mission STS-114 skulle opsendes til tiden, for at det kunne ske skulle Colombia også lande inden for den planlagte tidsramme. Det var en milepæl at få STS-114 af sted 19. Februar 2004. CAIB-rapporten henviser til omstændigheder der mindede om Challenger (rumfærge) ulykken, hvor ledelsen tilsidesatte sikkerhed til fordel for planlægningen.

De billeder der var taget ved Columbia's opsendelse den 16. januar 2003 blev efterset af eksperter kort efter opsendelsen. Eksperterne var bekymrede over størrelsen på den genstand der ramte rumfærgen og anmodede om billeder af bedre kvalitet. NASA har mulighed for at få satellitfoto fra overvågnings/spionsatellitter. Ingeniørernes anmodning om at få billeder af bedre kvalitet blev afvist, en af begrundelserne var at det ville tage for lang tid, rumfærgen skulle vendes for få taget foto fra den rigtige position.

Besætningen på rumfærgen og kontrolcenteret på jorden var uvidende om at der var et problem. Under indflyvningen kunne man i kontrolcenteret se indikationer på fejl, kort derefter var der ingen kommunikation med rumfærgen. Kontrolcenteret blev klar over at Columbia var forlist da TV-stationen CNN sendte TV transmissioner med nedfaldne vragdele. Heri ligger havarikommissionen den største kritik at NASA var fuldstændig uvidende om at der var et problem, ledelsen havde ignoreret ingeniørernes mistanker og nægtet at undersøge problemet.

Med viden om skadens omfang kunne man have foretaget visse forholdsregler inden indflyvning. Rumfærgens indflyvningsområde var her over flere stater i bebyggede områder,- en 90 ton ukontrolleret rumfærge med en fart af 19 gange lydens hastighed. Muligheden for at efterlade rumfærgen i rummet og forsøge at bjærge astronauterne var en mulighed, en anden mulighed var at astronauterne kunne forsøge at reparere skaden.

Som følge af kritikken og anbefalingerne i rapporten blev det meste af NASA's ledelse udskiftet og der gik et par år før rumfærge-programmet kunne fortsætte.

2008-rapport

NASA har udgivet en rapport om ulykken december 2008[5].

På baggrund af rapporten er der lavet anbefalinger til procedurer og udstyr der skal sikre astronauternes overlevelse i kritiske situationer. Visse af anbefalingerne er allerede sat i værk på de resterende rumfærgemissioner og andre skal implementeres på NASAs fremtidige fartøj Orion til bemandede rummissioner.

Eksterne henvisninger

Noter

 1. ^ CAIB Chapter 2 Arkiveret 4. april 2007 hos Wayback Machine (engelsk)
 2. ^ CAIB Chapter 3 Arkiveret 7. august 2008 hos Wayback Machine (engelsk)
 3. ^ CAIB Chapter 6 Arkiveret 16. maj 2011 hos Wayback Machine (engelsk)
 4. ^ CAIB Arkiveret 1. november 2007 hos Wayback Machine (engelsk)
 5. ^ Columbia Crew Survival Investigation Report 2008 (engelsk)

Medier brugt på denne side

Sts-114-patch.png
The STS-107 patch
The STS-114 patch design signifies the return of the Space Shuttle to flight and honors the memory of the Columbia crew, lost February 1, 2003.
The blue Shuttle rising above Earth's horizon includes the Columba constellation of seven stars, echoing the Columbia STS-107 patch and commemorating those seven crewmembers. The dominant element of the patch is the Earth, representing the unity and dedication of the many people whose efforts allow the Shuttle to return safely to flight. Against the nighttime Earth, the blue orbit represents the International Space Station, with the Shuttle crew spacewalk team named on the orbit. The red sun as the O in Noguchi signifies the contributions of the Japan Aerospace Exploration Agency to the mission and to the ISS program. The multi-colored Shuttle plume represents the spectrum of challenges for this mission, including Shuttle inspection and repair experiments, International Space Station resupply and repair, and testing of new safety procedures.
Eileen Collins, STS-114 commander, said NASA is determined to make each successive Shuttle mission safer. "We're going to do something better on every flight." She said the crew will carry the memory of their friends on Columbia and the legacy of their mission back into Earth orbit. "We'll be remembering the Columbia crew during our mission," Collins said. "And I know that they're up there watching us, and watching the Shuttles get back into space again."
Impact-test.jpg
Hole in RCC leading-edge panel from Atlantis, a result of impact testing in the investigation of the Space Shuttle Columbia disaster. Soft polyurethane foam impacted this mock-up of a space shuttle wing at approximately 850 km/h.
STS-114-Debris-Animation.gif
Animated GIF from NASA-TV footage from Space Shuttle Discovery's External Fuel tank camera, showing debris fall off from the shuttle after the boosters were shed on mission STS-114.
Crew of STS-107, official photo.jpg
The crew of the final ill-fated flight of the Space Shuttle Columbia, mission STS-107, in October 2001.

This is the official crew photograph from mission STS-107 on the Space Shuttle Columbia. From left to right are mission specialist David Brown, commander Rick Husband, mission specialist Laurel Clark, mission specialist Kalpana Chawla, mission specialist Michael Anderson, pilot William McCool, and Israeli payload specialist Ilan Ramon.

All were killed when the shuttle disintegrated over Texas in February 2003.
Shuttle Patch.svg
SVG version of PNG Space Shuttle Logo/Patch.
Sts-113-patch.png

This is the crew patch for the STS-113 mission, which will be the eleventh American (11A) assembly flight to the International Space Station (ISS). The primary mission will be to take the Expedition Six crew to the ISS and return the Expedition Five crew to Earth. STS-113 will be the first flight in the assembly sequence to install a major component in addition to performing a crew exchange. The Port 1 Integrated Truss Assembly (P1) will be the first truss segment on the left side of the ISS. P1 will provide an additional three External Thermal Control System radiators, adding to the three radiators on the Starboard 1 (S1) Integrated Truss Assembly. The installation and outfitting of P1 will require three extravehicular activities (space walks) as well as coordination between the Shuttle Robotic Manipulator System and the Space Station Robotic Manipulator System. The patch depicts the Space Shuttle Endeavour docked to the ISS during the installation of the P1 truss with the gold astronaut symbol in the background.

The seven stars at the top left center of the patch are the seven brightest stars in the constellation Orion. They represent the combined seven crew members (four Shuttle and three Expedition Six). The three stars to the right of the astronaut symbol represent the returning Expedition Five crew members. The Shuttle crew names are on the solar arrays of the P6 truss. The ISS Expedition crew names are in a chevron that also features the American and Russian flags. The Expedition 6 crew names are on top of the Expedition 5 crew names, since Expedition 6 goes up while Expedition 5 goes down. The Roman Numeral CXIII represents the mission number 113.
S81-32625.jpg
This scene represents the end of NASA's STS-1 mission and the beginning of STS-2 in that the orbiter Columbia is arriving at Kennedy Space Center in Florida to begin the lengthy process of preparing it for STS-2. The vehicle landed at Dryden Flight Research Center on April 14 after an historic 2 1/3 day flight in Earth orbit. It was mated to this 747 aircraft, titled NASA 905, and flown over the USA to its Florida destination. It was later removed from atop NASA 905 and moved to the orbiter processing facility for the beginning of refurbishment.
Pink Venus symbol.svg
Forfatter/Opretter: F l a n k e r, Licens: CC BY 3.0
symbol of Venus. 16 una pertinacia restitit sententiae. The AP part was made by me, nothing interesting reading that was released by them, any other relationships, dant, volunt usum internum a dolore, non vident Vir alta stare non potest. quantum rogant populi miserata vale mater pia. × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thich. Colour: red=223 green=43 blue=106 (#DF2B6A).
STS-107-sleeping-crew.jpg
Three STS-107 crewmembers are pictured prior to their sleep shift in bunk beds on the middeck of the Space Shuttle. From the left are mission specialists Laurel B. Clark, Rick D. Husband, and Kalpana Chawla.
Blue Mars symbol.svg
Forfatter/Opretter: F l a n k e r, Licens: CC BY 3.0
symbol of Mars. 16 × 16 pixel nominal dimensions, lines 2 pixel thick, square caps. Colour 75% blue: red=0 green=0 blue=191 (#0000BF).
STS-107 debris in hangar.jpg
View of debris from Columbia in the hangar at Barksdale Air Force Base, Shreveport, Louisiana. The debris is collected and cataloged prior to shipment to the Kennedy Space Center, Florida
STS-107 Flight Insignia.svg
STS107-S-001 (May 2001) This is the insignia for w:STS-107, which is a multi-discipline microgravity and Earth science research mission with a multitude of international scientific investigations conducted continuously during the planned 16 days on orbit. The central element of the patch is the microgravity symbol, µg, flowing into the rays of the astronaut symbol. The mission inclination is portrayed by the 39 degree angle of the astronaut symbol to the Earth's horizon. The sunrise is representative of the numerous experiments that are the dawn of a new era for continued microgravity research on the International Space Station and beyond. The breadth of science conducted on this mission will have widespread benefits to life on Earth and our continued exploration of space illustrated by the Earth and stars. The constellation Columba (the dove) was chosen to symbolize peace on Earth and the Space Shuttle Columbia. The seven stars also represent the mission crew members and honor the original astronauts who paved the way to make research in space possible. The Israeli flag is adjacent to the name of the payload specialist who is the first person from that country to fly on the Space Shuttle.