Rumfang

Et målebæger til måling af rumfang

Rumfang er betegnelsen for størrelsen af det rum, som afgrænses af et 3-dimensionalt lukket legemes overflade. Sagt på en anden måde, er det hvor meget et objekt fylder i det 3 dimensionale rum. Dette kan bl.a. illustreres ved at nedsænke et lukket emne i vand, og derpå måle hvor meget vand det forskyder. I formler benyttes ofte betegnelsen V for rumfanget. V står for volumen, det latinske ord for skriftrulle.

Der findes mange forskellige enheder til angivelse af mål for rumfang. Mange af de ældre rumfangenheders omregningsfaktorer er forskellige fra land til land. SI-enheder med evt. tilhørende SI-præfiks er derimod ens overalt. Den afledte SI-enhed for rumfang er Kubikmeter, m³. Den kan have et SI-præfiks og se således ud: dm³. 1 dm³ = 1 l (Liter). 1 m³ = 1000 dm³.

Ikke-SI-enheder i anvendelse i dag

  • Registerton
  • kubikfod (eng. cubic foot, cubic feet)
  • kubik-yard (eng. cubic yard)

Beregning af rumfang

Rumfanget af nogle geometriske figurer beregnes således:

FigurParametreFormel for rumfang
Kassel = længde
b = bredde
h = højde
V = l·b·h
Pyramide
el. kegle
G = grundfladens areal
h = højden
V = 1/3·h·G
Kugler = radiusV = 4/3·π·r3
Ellipsoidea og b halvakser med omdrejningsakse aV = 4/3·π·ab²
Cylinderr = radius
h = højde
V = π·r²·h
Cylinderd = diameter
h = højde
V = π·d2·h/4
Keglestubh = højde
r = radius i lille grundflade
R = radius i stor grundflade
V = 1/3·π·h·(R²+r²+R·r)

For uregelmæssige legemer må rumfanget beregnes ved brug af integration.

Andre enheder

Se også

  • Flademål, Længdemål, tidsenheder, arealenheder, arealmål, masseenheder, energienheder, vinkelenheder, Geometri, Danske enheder

Medier brugt på denne side

Simple Measuring Cup.jpg
Photograph of a simple measuring cup, taken by me.