Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune
Map DK Rudersdal.PNG
Rudersdal Kommune shield.jpg
KommunesædeHolte
Kommunekode230
RegionHovedstaden
Areal73,36 km²
Indbyggere57.247 pr. 2022
Befolkningstæthed780 (Indbyg. pr. km²)
BorgmesterAnn Sofie Orth
BorgmesterpartiKonservative
Hjemmesidewww.rudersdal.dk
DigDagdigdag.dk Rediger på Wikidata

Rudersdal Kommune er en kommune i det nordlige Storkøbenhavn under Region Hovedstaden.

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 opstod Rudersdal Kommune ved en sammenlægning af flg.:

Rudersdal Kommune har taget navn efter Rudersdal Kro (i tidligere tider Rude Stald). Kroen har navn efter den allerede i middelalderen nedlagte landsby Rude, der også har givet navn til Rude Skov. I kommunen ligger dele af Sjælsø og Furesø. Arealet af vand udgør omkring 10 km² af kommunens i alt 73 km².

Rudersdal Rådhus har til huse i det tidligere Søllerød Rådhus i Holte, der er tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Kommunen blev dannet 1. januar 2007 efter svære fødselsvanskeligheder.

Borgmesteren i Birkerød Ove C. Alminde var i tvivl om de økonomiske fordele ved sammenlægningen i foråret 2005, og Birkerød Byråd udskrev en folkeafstemning om sammenlægningen der blev afholdt d. 12. april 2005. 8.075 stemte, og med 50,65% ja-stemmer fortsatte arbejdet med sammenlægningen. Der blev ikke holdt folkeafstemning i Søllerød Kommune.

Byer

Kommunens største byer[1]
NrByIndbyggere (2011)
Birkerød med Bistrup, Kajerød & Ebberød(?)20.008
Trørød, Gl. Holte, Vedbæk del af Hørsholm12.443
Søllerød med Øverød7.975
Holte6.373
Nærum5.322
Skodsborg1.169
Brådebæk med Ubberød971
(2009)
Ravnsnæs682
Høsterkøb298

Politik

ValgårABCFILOVØØVRGrafik: Mandatfordeling og valgdeltagelseTOT%Kønsfordeling (M/K)
200532214141
322414
2776.1
1611
2009314249
314249
2371.1
149
201331314191
31314191
2375.79
1310
20174241381
4241381
2374.93
158
20213291251
3291251
2374.07
1310
 • For valget 2005: Rudersdallisten (1)
Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver.

Borgmestre

NavnPartiPeriode
Erik FabrinVenstreJanuar 2007 – Oktober 2012
Jens IveVenstreOktober 2012 – 31. december 2021
Ann Sofie OrthDet Konservative Folkeparti1. januar 2022 –

Nuværende kommunalbestyrelse

NavnParti
Ann Sofie Orth (Borgmester)Konservative – 9 mandater
Christoffer Buster Reinhardt
Julie Quass
Nicola Emily Larsen
Birgitte Schjerning
Flemming Møller
Peter Lemmich
Elisabeth Ildal
Knud Skadborg
Jens IveVenstre – 5 mandater
Randi Mondorf
Søren Hyldgaard
Malene Barkhus
Jens Kloppenborg-Skrumsager
Kristine ThraneSocialdemokratiet – 3 mandater
Thomas Lesly Rasmussen
Anette Maj Billesbølle
Anne ChristiansenLokallisten – 2 mandater
Khaled Mustapha
Court MøllerRadikale Venstre – 2 mandater
Jacob Netteberg
Christoffer E. JørgensenEnhedslisten – 1 mandat
Dorte NørboSF – 1 mandat

Kilde: Rudersdal Kommune (arkiv)

Kommunalbestyrelse efter kommunalvalget 2017[2]

Denne kommunalbestyrelse blev valgt pr. 1. januar 2018, og bestod af 23 personer.

NavnParti
Jens Ive (Borgmester)Venstre – 8 mandater
Daniel Ernst Hansen
Randi Mondorf
Søren Hyldgaard
Erik Mollerup
Jens Darket
Per Carøe
Anika Rée
Kristine ThraneSocialdemokratiet – 4 mandater
Poul Bach
Thomas Lesly Rasmussen
Erik Eugen Olsen
Kenneth BirkholmDet Konservative Folkeparti – 4 mandater
Birgitte Schjerning
Christoffer Buster Reinhardt
Jakob Kjærsgaard
Trine DybkjærLokallisten – 3 mandater
Axel Bredsdorff
Mona Madsen
Court MøllerRadikale Venstre – 2 mandater
Kirstine Flarup Tofthøj
Elisabeth IldalLiberal Alliance – 1 mandat
Jacob JensenEnhedslisten – 1 mandat
Kommunalbestyrelsen pr. 20. maj 2020
PartiAntal
Venstre8 mandater
Konservative5 mandater
Socialdemokratiet4 mandater
Lokallisten3 mandater
Radikale Venstre2 mandater
Enhedslisten1 mandat
Liberal Alliance0 mandater
Partihoppere
NavnSkiftet fraSkiftet tilDato
Elisabeth Ildal[3]Liberal AllianceKonservative20. maj 2020
Udtrådt i perioden
DatoUdtrådtIndtrådtParti
22. november 2018Kenneth Birkholm[4]Lars EngelberthKonservative
19. juni 2019Kirstine Flarup Tofthøj[5]Jacob NettebergRadikal Venstre
13. september 2019Søren Hyldgaard[6]Maiken Gjerrow AndersenVenstre
4. december 2019Axel Bredsdorff[7]Anne ChristiansenLokallisten

Stående udvalg[8]

Under Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse findes syv stående udvalg. Derudover har kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – Bycenterudvalget.[8]

Byplanudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter kommunens opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområder, herunder opgaver vedrørende lokalplaner, fredningslovgivning, administration af bygge- og beskyttelseslinjer i henhold til naturbeskyttelsesloven, kystsikring samt servitutter og deklarationer. Under udvalget er der politikområdet Faste ejendomme, som omfatter ejendomsadministration af kommunale bolig- og erhvervslejemål samt andre arealer, som udlejes.

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø- og Teknikudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens veje, stier, pladser, vintertjenesten samt den kollektive busdrift. Kommunens grønne arealer, parker, legepladser, skove og andre naturområder samt kirkegårde hører også til under ansvarsområde.

På miljøområdet hører miljøplanlægning og miljøundersøgelser mv., miljøtilsyn, vedligeholdelse af vandløb og rottebekæmpelse, samt naturbeskyttelse, naturgenopretning og jordforurening til udvalgets ansvarsområde. Renovation, olie- og kemikalieaffald samt genbrug hører også til under dette område. Vand- og spildevandsforsyning er udskilt i et selvstændigt aktieselskab.

Udvalgets ansvarsområde er opdelt i to politikområder: Veje og grønne områder mv. samt Miljø.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning, fritidsundervisning, frivillighed og frivilligt socialt arbejde. Under udvalget er der politikområdet Kultur, Fritid og Idræt.

Børne- og Skoleudvalget

Udvalgets ansvarsområde omfatter folkeskoler, efterskoler, privatskoler, specialundervisning, SFO samt en række tilbud til børn i form af vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, dagpleje og tilbud om tilskud til pasningsordninger. Udvalgets ansvarsområde omfatter desuden tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder pædagogisk, psykologisk rådgivning mv. Der varetages ligeledes opgaver vedrørende sundhedspleje og tandpleje herunder en række specialopgaver i relation til børn og unge med behov for en særlig indsats – herunder anbringelsesområdet.

Børne- og Skoleudvalget er opdelt i tre politikområder: Undervisning, Tilbud til børn og unge med særlige behov og Børn.

Børne- og Skoleudvalget bliver rådgivet af to rådgivende organer for kommunens skolevæsen, Skoleforum og Rudersdal Fælleselevråd.[9]

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde omfatter ældre-, sundheds- og socialområdet. Det indbefatter blandt andet opgaver vedrørende ældreboliger og hjemmehjælp, indsatser på det psykosociale område, handicapområdet og misbrugsområdet samt førtidspensionsområdet.

Desuden hører den kommunale genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse, redningsberedskabet og udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet til udvalgets område.

Endelig hører indsatsen over for hjemløse borgere, voldsramte kvinder og den boligsociale indsats under udvalget.

Udvalget er inddelt i tre politikområder: Sundhedsudgifter, Ældre og Tilbud til voksne med særlige behov.

Erhvervsudvalget

Erhvervsudvalgets ansvarsområde omfatter kontanthjælpsområdet, a-dagpengeområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet, arbejdsfastholdelse, fleksjob, den aktive beskæftigelsesindsats samt integrationsindsatsen for borgere over 18 år.

Derudover omfatter Erhvervsudvalgets ansvarsområde opgaver vedrørende lokal erhvervsudvikling og virksomhedsservice.

Under Erhvervsudvalget er der politikområderne Beskæftigelse og Erhvervsudvikling mv.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter kommunens administration, løn- og personaleforhold, kommunikation og IT-sikkerhed samt planlægning (herunder kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning og planlægning af det civile beredskab).

Udvalget varetager endvidere opgaver vedrørende kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg. Udvalget står desuden for køb og salg af fast ejendom samt indgåelse af lejemål.

Derudover forestår udvalget kommunens forsikringer og samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

Under udvalget hører politikområderne Administration, Lån og renter mv. samt Skat, tilskud og udligning.

Grundskoler i Rudersdal Kommune

Folkeskoler i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune er inddelt i 8 skoledistrikter, der bestemmer fordelingen af kommunens folkeskoleelever til de 12 folkeskoler.[10] Rudersdal Kommune har relativt lave udgifter på folkeskolerne; den årlige gennemsnitlige udgift per elev på 63,359 kr., som er den 30. laveste blandt de 98 danske kommuner.[11]

Gennemsnitlig Trivsel

Den gennemsnitlige trivsel er god på Rudersdal Kommunes folkeskoler. Ved den sidste trivselsundersøgelse svarede 39.2 procent af Rudersdal Kommunes folkeskolelever i 4. til 9. klasse, at de trives godt. Det er den 7. bedste gennemsnitlige trivsel blandt de 98 danske kommuner.[12]

Gennemsnitlig Undervisningskvalitet

Samlet set klarer folkeskoleeleverne i Rudersdal Kommune sig bedre end forventet.[13] Det såkaldte undervisningseffekt var i 2017 positiv: 0.091. En positiv undervisningseffekt betyder at skolerne i gennemsnit præsterer bedre ved afgangsprøverne i 9. klasse end forventet, efter der er taget højde for elevernes socioøkonomiske baggrund.[12]

Tabel over folkeskoler i Rudersdal Kommune

SkoleElevantal
Birkerød Skole680
Bistrupskolen531
Dronninggårdskolen768
Høsterkøb Skole232
Ny Holte Skole506
Nærum Skole454
Sjælsøskolen699
Skovlyskolen431
Toftevangskolen487
Trørødskolen998
Vangeboskolen443
Vedbæk Skole506

Privatskoler i Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune er der 3 Privatskoler.

SkoleElevantal
Birkerød Privatskole391
Nærum Privatskole87
Rudersdal Lilleskole76

Statistisk kilde

Referencer

Koordinater: 55°48′39.72″N 12°28′25.43″Ø / 55.8110333°N 12.4737306°Ø / 55.8110333; 12.4737306

Medier brugt på denne side

Rudersdal Kommune shield.jpg
Shield of Rudersdal Municipality (2007)
Birkerød Privatskole.jpg
Forfatter/Opretter: Peter Ullmann Frey, Licens: CC BY-SA 3.0
Birkerød Privatskole