Sukkerroe

Sukkerroe
Videnskabelig klassifikation
RigePlantae (Planter)
DivisionMagnoliophyta (Dækfrøede planter)
KlasseMagnoliopsida (Tokimbladede)
OrdenCaryophyllales Nellike-ordenen
FamilieAmaranthaceae Amaranth-familien
SlægtBeta (Bede-slægten)
ArtB. vulgaris(Bede)
Varietet
var. altissima
Hjælp til læsning af taksobokse

Sukkerroe (Beta vulgaris var. altissima) er en hvid, kegleformet rodfrugt, der mest dyrkes på den fedeste muldjord, som især findes på de sydlige danske øer (Lolland og Falster). Planten er botanisk set en varietet af bede.

Anvendelse

Sukkerroer dyrkes for at udvinde sukker af roden. Den er meget nær beslægtet med (er kun en særlig varietet af samme art som) runkelroen, fra hvilken den navnlig adskilles ved, at roden er mindre, helt underjordisk, hvid, omtrent kegleformet, samt ved sit høje sukkerindhold, indtil ca. 20 % af hovedrodens friskvægt. Den kræver frugtbar, sund, lermuldet jord, rigelig gødning samt høj sommervarme for at give fuldt udbytte. Såningen foregår i sidste halvdel i april. Udsædsmængden er 20 à 25 kg frø pr ha. Afstanden mellem rækkerne er 40 à 45 cm. Planterne i rækken udtyndes til højst 25 cm afstand. Sommeren igennem holdes jorden ren og løs. Optagningen foregår hovedsagelig i oktober.[1]

Sukkerroer høstes ved en vægt af ca 3 kg per styk for straks at føres til sukkerfabrikkerne eller disses saftstationer til oparbejdning. Danmark har to sukkerfabrikker, begge på Lolland-Falster, som fyres med olie og kul og producerer tilsammen omkring 400.000 tons sukker om året.[2]

Plantens blade (roetop) bruges som dyrefoder hvis afstanden er kort nok. Bladene, og sukkerfabrikkernes rest-affald, bruges også i biogasanlæg.[3][4][5][6]

Historie

Tanken om at udvinde sukker af roer (runkelroer) går tilbage til før midten af det 18. århundrede, idet den tyske kemiker A.S. Marggraf i 1747 offentliggjorde undersøgelser, der viste, at roer indeholdt en betydelig mængde sukker, der kunne udvindes og fremstilles i krystalform. Godsejer Franz Achard fra Schlesien anstillede i 1780-erne sammenlignende dyrkningsforsøg med forskellige roesorter og fandt, at den hvide schlesiske roe (en runkelroesort af ikke ringe lighed med nutidens sukkerroe)[1] var den, der egnede sig bedst til fabriksmæssig sukkerudvinding. På grundlag heraf anlagde Achard den første roesukkerfabrik. Kommerciel sukkerfremstilling på basis af sukkerroer blev indledt i Tyskland i 1802. Metoden spredtes hastigt til andre europæiske lande på grund af fastlandsspærringen, som Napoleon indførte under Napoleonskrigene i 1807, og som afskar England fra Europa. England svarede igen ved at blokere det kontinentale Europa (herunder Napoleons allierede, Danmark) fra import af rørsukker. Med førnævnte hvide schlesiske roe som grundlag skabtes ved et meget omfattende forædlingsarbejde, særlig i Tyskland og Frankrig, efterhånden nutidens højtudviklede sukkerroesorter. Bestræbelserne har selvfølgelig først og fremmest taget sigte på at højne roernes procentiske indhold af krystallisabelt sukker. Sukkerprocenten steg herved fra ca. 6% til indtil ca. 20%. Omkring 1850 udgjorde roesukkeret ca. 14 % af verdensproduktionen af sukker, mens det i 1923 udgjorde over 50%. Samtidig voksede den samlede sukkerproduktion fra ca. 1,5 mio. t til henved 20 mio. t.[7]

I 1923 (Danmark 1924) indtog sukkerroer følgende arealer i de lande, hvor sukkerroedyrkningen havde nogen betydning:[7]

LandHektarLandHektar
Tyskland384.000Spanien62.000
USA264.000Ungarn55.000
Tjekkoslovakiet233.000Sverige43.000
Frankrig148.000Danmark39.000
Polen136.000Rumænien37.000
Italien85.000Serbien20,000
Belgien72.000Østrig13.000
Holland67.000Bulgarien12.000

Se også

Noter

  1. ^ a b Salmonsens Konversationsleksikon, s. 564
  2. ^ "Fra roe til sukker: Sukkerfabrikken i Nykøbing Falster er den sødeste produktion | Samvirke". samvirke.dk. 19. november 2021.
  3. ^ "Roetop og halm til biogasproduktion". www.teknologisk.dk. Teknologisk Institut.
  4. ^ "Grøn Omstilling - Biogas på roer - Grøn Omstilling | TV2 ØST". TV2 Øst. 5. januar 2023.
  5. ^ "Dyrk roer til køerne – sælg roetoppen til biogas". LandbrugsAvisen. 23. november 2021.
  6. ^ Kristensen, Rudolf Thøgersen, Martin Øvli (7. august 2018). "Roetoppe fra sukkerroedyrkning duer ikke som alternativt fodermiddel". LandbrugsInfo (engelsk).
  7. ^ a b Salmonsens Konversationsleksikon, s. 565

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

SugarBeet.jpg
Two en:sugar beet roots. The one on the right is a traditional sugar beet. The one on the left, is a cultivated variety call SR96, which has been selected for its smoother root that collects less soil and needs less washing during processing. USDA photo by Peggy Greb. Image Number K11128-1.