Rigsombuddet på Færøerne

Kongeriget Danmark
National Coat of arms of Denmark.svg

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
Kongeriget DanmarkAndre lande • Politik

Rigsombuddet på Færøerne (færøsk: Ríkisumboðið) i Tórshavn er en institution under Statsministeriet, hvor Rigsombudsmanden er Danmarks øverste repræsentant på Færøerne. Ordningen blev oprettet i 1948 (se også amtmænd på Færøerne). Den nuværende rigsombudsmand er Lene Moyell Johansen, som overtog embedet den 1. august 2017 er den 25. i rækken (inkl. amtmænd).

Rigsombudsmanden er bindeleddet mellem Færøernes Hjemmestyre og rigsmyndighederne. Rigsombudsmanden har sæde i Lagtinget og adgang til at deltage i forhandlinger om alle fællesanliggender, dog uden stemmeret (siden 1923, da lagtingsloven blev ændret). Endvidere skal rigsombudsmanden underrettes om beslutninger taget i Lagtinget eller Hjemmestyret, samt om vedtagne love og andre bestemmelser udfærdiget af det færøske hjemmestyre.

Hovedopgaverne består af:

  • Behandling af en række sager vedrørende lovgivningsanliggender, herunder ikraftsættelse af dansk rigslovgivning for Færøerne.
  • Behandling af sager om bevilling til fri proces.
  • Behandling af sager om indfødsret for nordiske statsborgere.
  • Afgivelse af periodiske indberetninger til Statsministeriet om aktuelle økonomiske og politiske forhold på Færøerne.
  • Gennemførelse folketingsvalg, samt eventuelle folkeafstemninger, der bestemmes af Folketinget.
  • Medvirke ved planlægning og afvikling af besøg på Færøerne af Kongehuset, Folketinget, regeringen og diplomater m.fl., samt deltagelse i den hermed forbundne mødevirksomhed.
  • Udarbejdelse og udgivelse af to årlige publikationer: Årsberetning for Færøerne, der indeholder en ajourført beskrivelse af de færøske samfundsforhold, samt Lovregister for Færøerne
  • Indstillinger om kongelige hædersbevisninger.

Endvidere er rigsombudsmanden født formand for Dansk-Færøsk Kulturfond.

Rigsombudsmænd

FraRigsombudsmandFødt-død
1948Cai A. Vagn-Hansen1911 – 1990
1954Niels Elkær-Hansen1915 – 2007
1961Mogens Wahl1918 – 1986
1972Leif Groth1930 – 2009
1981Niels Bentsen1936 - 2017
1988Bent Klinte1939
1995Vibeke Larsen1944
2001Birgit Kleis1956
2005Søren Christensen1940
2008Dan Michael Knudsen1962
2017Lene Moyell Johansen1968

Se også

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

National Coat of arms of Denmark.svg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Znak C-2.svg
Polish road sign C-2: Turn right after sign