Rigning

Takkelage

Et skibs rigning er i skibsterminologi en samlet betegnelse for master, tovværk og sejl. Sejlene benyttes til at fange vinden og drive skibet frem på vandoverfladen. Den stående rigning består dels af masterne og dels af tovværk der støtter og afstiver masterne, mens den løbende rigning justerer sejlenes stilling, så de giver optimal fremdrift.

Skibstyper efter rigning

Benævnelser på skibs- og bådtyper er fremkommet ved at se på ligheder i skrogform, sejlføring, lasttype og desuden er der regionale forhold og tidsalder, der betyder noget for benævnelserne og kategoriseringerne. Her er vist nogle rigningstyper, der har været almindelige i Danmark, og som har givet navn til skibstyper.

Master

Mastetyper på sejlskibe

Danske sejlførende fragtskibe brugte master, der var sat sammen af én, to eller tre stænger. En mast, der består af ét stykke, benævnes en pælemast og blev anvendt på jagt og galease.

En mast i to stykker, en undermast og en topstang, kaldes en skonnertrigget mast. En mast i tre stykker benævnes en fuldrigget mast og er sat sammen af undermast, mærsestang og topstang (eller bram- og røjlstang).

En skonnert har to eller flere skonnertriggede master med gaffelsejl på alle master foruden diverse stagsejl og topsejl. Stormasten er lavere end mesanmasten ved to master, ellers er masterne omtrent lige høje.

En ketch har en stormast, der er højere end mesanmasten.

En fuldrigger (eller fuldskib) har tre eller flere fuldriggede master med råsejl på alle master foruden mesan og diverse stagsejl.

Der fandtes desuden utallige skibstyper, der fremkom ved at have mastetyperne blandet. Nogle af disse rignings- og skibstyper kan ses ovenfor.

Sejl

Der benyttes sejl i mange forskellige udformninger på sejlbåde og sejlskibe. Her ses et udvalg:

Sejl sys i forskellige typer sejldug af varierende kvalitet. Sejldug laves i hamp, bomuld, forskellige typer plastic samt blandingsmaterialer.

Tovværk

tovværk

Det der afstiver masterne kaldes stående gods; det man kontrollerer sejlene med, kaldes løbende gods.

Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

Rope.jpg
Coils of en:rope.
  • Image ID: fish1091, Fisheries Collection
  • Location: Washington State
  • Photographer: William B. Folsom, NMFS
[1]
Vratiplachta.JPG
Vratiplachta
Rig at prow of sailing ship.jpg
rig at prow of sailing ship
Rigging-sloop-berm.svg
Forfatter/Opretter: Tomasz Rojek, Licens: CC BY 2.5
Bermuda sloop sail-plan with large fore-triangle
Mastetype.jpg
Forfatter/Opretter: Myself, Licens: CC BY 3.0
mastetyper
Aap-zeil.svg
Forfatter/Opretter: Auanika, Licens: CC BY-SA 3.0
Aap-zeil
Latinská.JPG
Latinská plachta
Brigantine.png
Forfatter/Opretter: Refundpolitics, Licens: CC BY-SA 3.0
The Brigantine is a vessel with two masts, whose foremast is square-rigged like that of the full-rigged brig. The mainmast, carries a large fore-and-aft mainsail, above which are one or more yards with a square main-topsail and topgallant sail are carried.
HermaphroditeBrig.png
Forfatter/Opretter: Casito, Licens: CC BY-SA 1.0
The Hermaphrodite Brig or Schooner Brig is a vessel whose foremast is identical to the full-rigged brig and brigantine, and whose mainmast is fore-and-aft rigged like that of a schooner.
Brig.png
(c) Casito fra en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
The full-rigged Brig is a vessel with two masts, fore and main, both of which are fully square-rigged. The mainmast also carries a small fore-and-aft gaff-sail for improved maneuverability.
Sail plan ship.svg
(c) Casito fra en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Hinted to 211 × 127. Best displayed as an integer multiple of those dimensions.
168px-Sail plan scooner.png
(c) Casito, CC BY-SA 3.0
Hinted to 168 × 123. Best displayed as an integer multiple of those dimensions.
Rozpěrová.JPG
Rozpěrová plachta
Sail plan sloop.svg
(c) Casito fra en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Hinted to 98 × 117. Best displayed as an integer multiple of those dimensions.
Ráhnová.JPG
Ráhnová plachta
131px-Sail plan yawl.png
(c) Casito, CC BY-SA 3.0
Hinted to 131 × 119. Best displayed as an integer multiple of those dimensions.
Sail plan barque.svg
(c) Casito fra en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0
Hinted to 196 × 127. Best displayed as an integer multiple of those dimensions.