Retsopgøret i Norge efter 2. verdenskrig

Vidkun Quisling (1887-1945) var leder af det nationalsocialistiske parti Nasjonal Samling (NS) og den tyskvenlige regering i Norge under 2. verdenskrig

Retsopgøret i Norge efter 2. verdenskrig (norsk: Det norske landssvikoppgjøret) var et retsligt opgør med medlemmer af det nationalsocialistiske parti Nasjonal Samling (NS) og tyskernes medhjælpere i Norge efter 2. verdenskrig.

Retsopgøret i Norge adskiller sig fra andre lande ved sin store bredde og sine milde straffe. Eksilregeringen i London havde forberedt sagerne fra og med 1941, hvor de første provisoriske anordninger blev udarbejdet. I 1942 kom den centrale forordning om, at medlemskab af National Samling (NS) – hvor 60.000 nordmænd var medlemmer i krigens løb – i sig selv var strafbart. Endvidere blev al slags bistand til fjenden – økonomisk, moralsk, militær – defineret som strafbar, med det resultat at anklagemyndigheden gik i gang med efterforskning af omkring 100.000 personer efter krigen.

Baggrund

Over hele Europa var der i løbet af krigen blevet opbygget et had i dele af befolkningenrne mod nationalsocialisterne og deres medhjælpere. I de berørte lande blev de, som havde samarbejdet med tyskerne, retsforfulgt efter krigen.

I Tyskland arrangerede de allierede et særskilt tribunal, Nürnberg-processen, som skulle dømme tyske krigsforbrydere.

Et fællestræk ved retsopgørene i de forskellige lande var, at straffeudmålingerne i løbet af processen blev mildere efterhånden som krigen kom på afstand, og stemningen blev mildere. Retsopgøret i Norge blev imidlertid det mest omfattende i Vesteuropa. Det ses ud fra, hvor stor andel af befolkningen, som blev straffedømt og tabte borgerlige rettigheder. I Norge drejede det sig om hele 2 pct., mod Danmark 0,3 pct., Belgien 1,2 pct., Nederland 1 pct., Frankrig 0,25 pct. og Østrig 0,2 pct. [1]

Gennemførelse

De første forberedelser til et retsopgør blev foretaget af London-regeringen. Senere skete det meste på initiativ af hjemmefrontledelsen. Arrestationer af mistænkte begyndte 9. maj 1945 efter lister som hjemmefronten og de norske myndigheder havde sat op. I alt blev 28750 arresteret, og allerede i juli 1945 var 14000 fængslet, fordelt på 200 lejre. Den første dom blev afsagt 15. juli 1945.[2]

Retsgrundlag

 • Landsforæderanordningen var udformet af regeringen i London i december 1944 og udgjorde det retskraftige grundlag til Stortinget i 1947 lavede en særskilt lov om landsforræderi. Ca. 92000 sager. Medlemskab i Nasjonal Samling efter 9. april 1940 blev regnet som landsforræderi.
 • Erstatningsdirektoratet (1945–1952): NS-medlemmer skulle have kollektivt ansvar. Mere end 62000 sager for domstolene med bødeforlæg, krav om 300 millioner i inddragelse i alt, bøder ol. ledet af Jens Chr. Hauge. Nedlagt 1952.
 • Krigsforbrydersager: Mod tyske krigsforbrydere.
 • Dødsstraf: I fred afviklet i 1902, men efter den militære straffelov kunne dødsstraf idømmes og gennemføres i krig. I 1942 kom regeringen i London med to anordninger som udvidet adgangen til at bruge dødsstraf, blandt andet efter krigens slutning. Senere kom flere forordninger, som blandt andet tillod dødsstraf mod udenlandske krigsforbrydere. I juni 1945 gav Stortinget sin tilslutning mod seks stemmer.[3]

Kritik

Retsopgøret var omstridt i samtiden og er også kritiseret i eftertiden. Det gælder særlig spørgsmålet om kollektiv skyld. Mange mener, at retsopgøret blev for lemfældigt, og at for mange deriblandt økonomiske forbrydere slap for let.[4] At man fik bøder og blev stemplet som landsforræder for at være passivt medlem i NS har også vakt opsigt.[5] Dertil blev norske sygeplejersker, der havde arbejdet som Røde Kors-søstre, dømt for landsforræderi, deriblandt den kendte SV-politiker Hanna Kvanmo.[6]

Resultat

Resultatet i de sager, der blev efterforsket.[7]

 LandsforræderiKrigsforbrydelser
Dømt til døden3015
Dømt til frihedsstraf17.00066
Dømt til anden straf3.4500
Betinget frihedsstraf3.1200
Betinget straf af anden form25.1800
Frifundet ved endelig dom1.3755
Undladelse af anklage5.5000
Henlagt efter bevisets stilling37.150261
I alt92.805342
 • Borgerlige rettigheder – dom medførte også tab af borgerlige rettigheder, også stemmeretten, normalt for ti år. Alle NS-medlemmer blev frataget rettigheder fra sensommeren 1945 uanset om de var sigtet eller ej, det havde den sideeffekten at de ikke kunne stemme ved valget samme år. 6,5% af de stemmeberettigede, 2% af befolkningen.
 • Erstatningssager – Tilsammen 62.000 sager ble behandlet, med krav fra domstolenes side om næsten 300 mio. norske kr. i bøder, inddragninger og erstatninger.
 • Tyskerarbejdere – 100–200.000 nordmænd havde arbejdet hos tyskerne under krigen. Det blev ikke regnet som kriminelt, erstatningsdirektoratet havde flere sager til vurdering.
 • Frontkæmpere (4.894) dømt for landssvigt, ikke for gerninger i tysk tjeneste.
 • Passive og ubeskrevne NS-medlemmer slap stort set med påtale.
 • Henrettelser – 25 nordmænd, 10 fra Rinnanbanden, 11 tyskere og en dansker. Den sidste dødsstraf i august 1948, de fire sidste af oprindelig 80 livstidsfanger blev benådet i oktober 1957.
 • Amnesti 1948 – lov om løsladelse på prøve når halvdelen af straffen var afsonet, undtaget – økonomiske landssvigter, torturbødler og personer dømt til mere end otte års fængsel.

I tillæg til dette retsopgør var der et til dels kraftig, uformelt opgør som gik ud over det, som mange havde haft samkvem eller samarbejdet med tyskerne.

Personer henrettet i Norge efter krigen

Personer dømt for landsforræderi

Ragnar Skancke

Personer dømt for krigsforbrydelser

Eksterne henvisninger


Norge under 2. verdenskrig
Vigtige begivenheder

Altmark-affæren
Weserübung Angrebet på Norge
Elverum-fuldmagten
Midtskogen Vinjesvingen
Besættelse og Modstand
Lejre Shoah Telavåg
Festung Norwegen
Deportationen af de norske jøder
Sovjetfangerne i Norge
Tungt vand-sabotagen
Retsopgøret

Personer

Haakon 7.  Nygaardsvold  CJ Hambro
CG Fleischer  Otto Ruge
Jens Chr. Hauge

Quisling  Jonas Lie
Josef Terboven  Wilhelm Rediess
von Falkenhorst

Organisationer

Milorg  XU  Linge   Oslogjengen  Nortraship

Nasjonal Samling 

Statspolitiet i Norge  Rinnanbanden

     Modstand     Tyskvenlige

Kilder

 1. ^ Asbjørn Jaklin: De dødsdømte (s. 305), forlaget Gyldendal, Oslo 2011, ISBN 978-82-05-41088-6
 2. ^ Aftenposten Kultur 15. juli 2009 side 11.
 3. ^ "forskning.no: Mer om bruk av dødsstraff i Rettsoppgjøret". Arkiveret fra originalen 26. december 2004. Hentet 23. oktober 2011.
 4. ^ skup.no/metoderapport: -Norsk Hydro i tett og aktivt samarbeid med Hitlers tyske rike
 5. ^ Tønsberg Blad – Juletrær, invektiver og mai 1945 (Webside ikke længere tilgængelig)
 6. ^ Hanna Kvanmo – utdypning (Norsk biografisk leksikon) – Store norske leksikon
 7. ^ Om landssvikoppgjøret. Innstilling fra Justisdepartementet til Stortinget, 1962

Litteratur

 • Elster, Jon (2004): Oppgjøret med fortiden: internasjonalt perspektiv på overgangen til demokrati. Oslo: Pax (BIBSYS (Webside ikke længere tilgængelig))
 • Dahl, Hans Fredrik og Sørensen, Øystein (2004): Et rettferdig oppgjør? : rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Oslo: Pax (BIBSYS (Webside ikke længere tilgængelig))
 • Nøkleby, Berit (2004): Krigsforbrytelser: brudd på krigens lov i Norge 1940-45. Oslo: Pax (BIBSYS (Webside ikke længere tilgængelig))
 • Vaale, Lars-Erik (2004): Dommen til døden: dødsstraffen i Norge 1945-50. Oslo: Pax (BIBSYS (Webside ikke længere tilgængelig))
 • Andenæs, Johs. (1979): Det vanskelige oppgjøret: rettsoppgjøret etter okkupasjonen. Oslo: Tanum-Norli (BIBSYS (Webside ikke længere tilgængelig))
 • Om landssvikoppgjøret. Innstilling fra et utvalg nedsatt for å skaffe tilveie materiale til en innberetning fra Justisdepartementet til Stortinget – startet 1955 ferdig 1962
 • Skodvin, Magne (1987): Norge i Krig, bind 8 – Frigjøring. Oslo Aschehoug ISBN 82-03-11423-7
 • Ugelvik Larsen, Stein (1999): I krigens kjølvann. Oslo: Universitetsforlaget ISBN 82-00-12868-7
 • Hagen, Ingerid (2009): Oppgjørets time: Om landsvikoppgjørets skyggeside. Oslo: Spartacus forlag ISBN 978-82-430-0502-0

Internettet

Medier brugt på denne side

Borgundstavkirke.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Ragnar Skancke.jpg
Ragnar Skancke - Nasjonal Samling collaborationist Minister for Church and Educational Affairs during the German occupation of Norway.
QuislingOslo1942.jpg
Forfatter/Opretter: Private photograph uploaded by David.wintzer 13:14, 14. Nov 2004 (CET), Licens: CC BY-SA 3.0
Norwegian Minister-President Vidkun Quisling in the Norwegian capital Oslo