rRNA

3D-model af rRNA

rRNA er en forkortelse for ribosomalt RNA og udgør en væsentlig bestanddel af ribosomet, der er et universelt bevaret system til naturlig proteinsyntese.

Ribosomet består i alle organismer af to underenheder (kaldet subunits), der betegnes enkeltvis efter deres sedimentationskonstant, målt i S (Svedberg). Det prokaryote (bakterielle) ribosom består således af en 30S og en 50S underenhed, mens det eukaryote (højerestående og flercellede organismer) ribosom er lidt større og består af en 40S og en 60S underenhed. Hver af disse underenheder består igen af én eller flere stykker ribosomalt RNA i kompleks med adskillige ribosomale proteiner (r-proteiner).

I prokaryoter indeholder 30S underenheden af en ribosomal RNA kaldet 16S, mens 50S underenheden indeholder to rRNA-typer, kaldet 5S og 23S.

I eukaryoter indgår et 18S rRNA i ribosomets 40S underenhed, mens 60S underenheden indeholder hele tre rRNA kaldet 5S, 5,8S og 28S rRNA.

I alle tilfælde udgør rRNA næsten to tredjedele af et ribosoms masse, mens den resterende tredjedel består af proteiner.

Medier brugt på denne side

Ribosome shape.png
Forfatter/Opretter: Vossman, Licens: CC BY-SA 3.0
Structure and shape of the E.coli 70S ribosome. The large 50S ribosomal subunit (red) and small 30S ribosomal subunit (blue) are shown with a 200 Ångstrom (20 nm) scale bar. For the 50S subunit, the 23S (dark red) and 5S (orange red) rRNAs and the ribosomal proteins (pink) are shown. For the 30S subunit, the 16S rRNA (dark blue) and the ribosomal proteins (light blue) are shown.