Pragmatiske Sanktion af 1713

Dokumentet indeholdende den Pragmatiske Sanktion

Den pragmatiske sanktion (tysk Pragmatische Sanktion) var en tronfølgelov, som kejser Karl VI af det tysk-romerske rige fik vedtaget i 1713.

Loven bestemmer, at de habsburgske arvelande skal gå udelt i arv, og loven anerkender kvindelig arvefølge.

Ved kejser Karls død i 1740 arvede hans datter Maria Theresia de habsburgske lande. Hendes arveret blev imidlertid bestridt af europæiske stormagter, og en storkrig – den østrigske arvefølgekrig – brød ud.

Ved Freden i Aachen i 1748 opnåede Den pragmatiske sanktion international anerkendelse, og loven gjaldt, indtil Østrig-Ungarn blev opløst i 1918.

Medier brugt på denne side

Austria Bundesadler.svg
Coat of arms of Austria: Coat of arms of Austria, depicting the black eagle. (Not official Version with several mistakes in colours, dimensions and other.)
Pragmatica Sanc.jpg
Charles VI ratifies the articles of the Bratislava diet. Vienna, June 19, 1723