Portal:Kristendom

  Portal    Projekt:Kristendom    Deltagere    Kategori:Kristendom  
Redigér  

Portal om KristendomKristendom er en monoteistisk religion med centrum i Jesus fra Nazaret, der betragtes som Guds søn og menneskets frelser. Kristendommens centrale dogmer bygger på Bibelens budskab. Kirkens medlemmer kaldes kristne. Kristendommen lærer, at jøden Jesus er Kristus (eller Messias) og har sit udspring i jødedommen. Kristendommen øgede sin indflydelse i Middelhavsområdet i de første århundreder e.Kr., og har siden bredt sig til det mest af verden pga. missionsvirksomhed. I dag er kristendommen den største af verdens religioner med omkring 2,1 milliarder tilhængere på verdensplan eller rundt regnet en tredjedel af hele menneskeheden.


Redigér  

Udvalgt artikelNarrativ teologi er en kristen teologisk retning, der udviklede sig i 1970'erne, og som tager udgangspunkt i, at kristne fortællinger især i Bibelen er det grundlæggende for den kristnes selvforståelse frem for opsummeringer eller sammenfatninger af trosindholdet i trosbekendelser, etik og lovbud; disse kommer først efter at være indført af fortællingen. Som eksempel kan nævnes, at den apostolske trosbekendelse ville være uforståelig, hvis den ikke opfattes som en essens af hele Bibelens forkyndelse.

Den kristne grundfortælling er den historie, hvori Gud identificeres. Bibelen fremstår her som en samlet fortælleenhed, som én grundfortælling sammensat af flere enkeltfortællinger, omend det også her gælder, at det ikke er muligt at udlede den samlede opfattelse af Gud alene ved bibelfortolkning; også for Guds vedkommende bliver der forhold tilbage, som ikke lader sig udlede alene ved bibelforståelse. Gud er andet og mere end, hvad der har fundet vej til og udtrykkes i Bibelen. (Læs mere..)


Redigér  

Kristendommens skrifterBibelen (gr. βιβλία biblia "bøger") er betegnelsen for de grundliggende kanoniske skrifter i bl.a. jødedommen og kristendommen, dog er den jødiske bibel, også kaldet Tanakh, ikke identisk med den kristne bibel, som beskrives her. Desuden er der inden for kristendommen variationer i antallet og indholdet af Bibelens bøger.

Den kristne bibel er inddelt i to hoveddele. Den første del, Det Gamle Testamente, er næsten identisk med den hebraiske bibel, og blev oprindeligt inddelt i tre hoveddele Torah (Loven), Nevi’im (Profeterne) og Kethuvim (Skrifterne). Den anden hoveddel, Det Nye Testamente, indeholder de særligt kristne skrifter, og er skrevet i det første århundrede e. Kr. Bibelen indeholder i nogle kirkesamfund yderligere de Deuterokanoniske Bøger, som i den katolske og ortodokse kirke medregnes til Det Gamle Testamente, men som generelt ikke regnes for kanoniske af jøder og protestanter, og i de fleste protestantiske bibler udelades de da også helt. De deuterokanoniske skrifter findes bl.a. i Septuaginta, den tidligste græske oversættelse af Tanakh med rødder helt tilbage til det 3. århundrede f.Kr., der bl.a. udgjorde de første kristnes bibel, hvorimod apokryferne ikke er at finde i den hebraiske bibel.

Bibelen indeholder skrifter af mange forskellige genrer som for eksempel jura, poesi, historie og profeti. Bibelens bøger inddeles i protestantisk tradition i to testamenter, 66 bøger, 1.189 kapitler og 31.173 vers. Denne opdeling var ikke at finde i de oprindelige tekster, men er kommet til efterhånden som det på grund af deres religiøse brug blev nødvendigt at kunne henvise mere nøjagtigt til steder i teksterne.

Bibelen er den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Den 31. december 2006 er hele Bibelen oversat til 429 forskellige sprog og dele af Bibelen, oversat til i alt 2.426 sprog.


Redigér  

Udvalgt missionKlosteret for den hellige Moses fra Abyssinien (Dair Mār Mūsā al-Habaschi) er en af den syriske kirkes helligdomme, og det ligger tæt ved An Nabk, som var en af de fem byer, hvor Østerlandsmissionen virkede fra 1905

Østerlandsmissionen var en dansk missionsvirksomhed, der havde sin arbejdsmark i Syrien, i Qalamoun-distriktet nordøst for Damaskus, med byerne Deir Atiyeh, An Nabk, Karjatèn, Yabrud, Hafar og Sadad som missionsstationer, hvortil Damaskus kom i 1921.

Qalamoun-distriktet er på ca. 2.000 km2 udpræget højland med et for europæere ret usundt klima. Den fastboende befolkning i distriktet ansloges til ca. 150.000; hertil kom så beduinerne, som strejfede om i større og mindre flokke og jævnlig foretog plyndringer og overfald rundt omkring. Sproget var arabisk. Der var store religiøse modsætninger mellem muslimerne, som udgjorde 3/4 af hele befolkningen, på den ene side, og de forskellige indbyrdes uenige og stridende kristne samfund - græsk-ortodokse, syriske og katolske kristne - på den anden side.

Blandt de kristne inden for den græsk-ortodokse og den syriske kirke var det lykkedes romerkirken at vinde en del tilhængere således, at der blev dannet »unerede« samfund, der anerkendte Roms og pavens overhøjhed, men i øvrigt havde fået lov til at beholde de fleste af deres ejendommeligheder: kirkesprog, ritual, fester og helgener - ja endog gifte præster.


Redigér  

Lovende artiklerArtículo bueno-blue.svg

Der er følgende Lovende artikler om kristendom

 • Judasbrevet
 • Martin Luther
 • Trinitatis Kirke
 • Hasle Kirke
 • Urkristendommen
 • Jesus fra Nazaret
 • Helligåndskirken (Københavns Kommune)
 • Narrativ teologi


Redigér  

Gode artiklerSymbol support vote.svg

Der er følgende Gode artikler om kristendom

 • Bibelen
 • Første Mosebog
 • Vor Frelsers Kirke
 • Holmens Kirke
 • Kristendommens indførelse i Norden


Redigér  

Kirkesamfund
Redigér  

Aktuel højtid
Jesu indtog i Jerusalem. Malet af Pietro Lorenzetti.
Den sidste nadver skærtorsdag.

Påske er den største jødiske fest og den vigtigste og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel israelitisk fest fra nomadetiden, hvor man fejrede foråret og kvægets frugtbarhed. Den kristne fest fejrer Kristi opstandelse.


Redigér  

Vidste du at... • ...Fyrstbispedømmet Bamberg er et katolsk ærkebispedømme i Bayern oprindeligt oprettet 1007?
 • ...Sankt Vitus-kapellet på Ansberg er en valfartskirke ved Ebensfeld i Oberfranken, Bayern, Tyskland?
 • ...Sankt Viktor-kirken i Dülmen, Nordrhein-Westfalen i Tyskland er byens ældste kirke og den eneste kirke beliggende inden for de tidligere bymure?
 • ...Jomfru Maria-kirken i Wrocław, Polen er en af ​​de ældste gotiske kirkebygninger i Polen?
 • ...Edvard 2. af England er begravet i Katedralen i Gloucester?
 • ...Den etiopisk-ortodokse kirke er en af de orientalsk-ortodokse kirker, som følger den aleksandrinske ritus?
 • ...Sthens Kirke i Sthens Sogn i Helsingør bys sydlige del har navn efter Hans Christensen Sthen?
 • ...Kristi Fødsel-trækirken for den hellige sankt Maria er en sakral bygning af træ i den nordvestlige del af byen Zjovkva, Lviv-regionen i Ukraine?
 • ...Bloemkamp var et kloster i Frisland, som eksisterede fra 1191 til 1582?
 • ...Domkirken i Bourges blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 1992?


Redigér  

KategorierKristendom
Kristendom efter by
Kristendom efter land
Påbegyndte artikler om kristendom
Påbegyndte nytestamentlige artikler
Kristendom i antikken
Apokryfer
Bibelen
Det Gamle Testamente
Diakoni
Dåb
Kristen filosofi
Kirkehistorie
Jakobsvejen
Jesus
Katekismus
Kirkekonciler
Kirkelige titler
Kirkepolitik
Kirker
Kirkesamfund
Kirkeåret
Klostre
Kristen eskatologi
Kristen kunst
Kristen mysticisme
Kristendomartikler efter kvalitet
Kristne helligdage
Kristne personer
Kristne Socialister
Liturgi
Lutheranisme
Kristen musik
Kristne organisationer
Personer i Det Nye Testamente
Protestantisme
Romerskkatolske kirke
Semitiske folkeslag
Skismer i kristendommen
Stifter
Kristen teologi
Trosliv
Økumeni


Redigér  

Portalansvarlige • Rmir2 (diskussion • bidrag • e-mail)


Bibelske begivenheder

GT: Skabelsen · Syndefaldet · Babelstårnet · Sodoma og Gomorra · Noas ark ·

NT: Jesu dåb · Bjergprædikenen · Den første pinse · Peters pinseprædiken


Liturgi og højtider

Jul · Påske · Pinse · Kristi Himmelfartsdag · Mariæ bebudelsesdag · Allehelgensdag ·

Liturgi: Messe · Nadver · Dåb · Kyrie · Gloria · Absolution ·


Teologi

Teologi · Systematisk teologi · Bibelsk teologi · Kristen teologi

Emner: Kristologi · Ekklesiologi · Soteriologi · Missiologi · Etik · Dogmatik · Evangelisk teologi · Reformert teologi · Ortodoks teologi · Katolsk teologi · Anglikansk teologi · Liberal teologi · Dialektisk teologi · Narrativ teologi


Kirke- og kristendomshistorie

Perioder: Urkristendommen · Oldkirken (ca. 100-450) · Kirken i Middelalderen (ca. 450-1500) · Reformation (ca. 1500-1600) · Kirken efter reformationen (ca. 1600- )

Emner: Urmenigheden i Jerusalem · Apostelmødet i Jerusalem ·


Kirkens organisation

Abbed · Abbedisse · Biskop· Degn · Præst · Diakon · Kardinal · Kateket · Kapellan · Munk · Nonne · Pave · Provst · Ærkebiskop


Kunst og arkitektur

Alter · Alterkalk · Altertavle · Apsis · Basilika · Beffroi · Bysantinsk · Dorisk søjle · Døbefont · Epitaf · Fresko · Gotisk · Ikon · Jonisk søjle · Kalkmaleri · Kampanile · Kapel · Kapitæl · Katedral · Kirke · Kirkeorgel · Kirkeskib · Klokkestabel · Klokketårn · Kloster · Kor · Korintisk søjle · Kors · Korskirke · Korstol · Krucifiks · Krypt · Midtskib · Prædikestol · Pulpitur · Rokoko · Romansk · Rotunde · Rundkirke · Rundtårnkirke · Sakristi · Sideskib · Stavkirke · Stræbebue · Tabernaklet ·Tympanon · Våbenhus   ... flere


PortalforsideOm portalerHvordan opretter jeg en portal?

Medier brugt på denne side

PLorenzetti.jpg
sv:Pietro Lorenzetti. "Kristi intåg i Jerusalem" (1320-1330). Basilica inferiore di San Francesco, Assisi.
Mar Musa.jpg
Forfatter/Opretter: Franco Pecchio from Milano, Italy, Licens: CC BY 2.0

Deir Mar Musa al-Habashi. More info on the Wikipedia and on the Official site or check the Syriac Catholic Church

this photo has been chosen for the cover of the book of Guyonne de Montjou, Mar Musa
P52 recto.jpg
The recto of Rylands Library Papyrus P52 from the Gospel of John.
P christianity.svg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC-BY-SA-3.0