Portal:Danmarks historie

Nuvola clock warning.pngDenne projektside holdes ikke længere opdateret, og bibeholdes først og fremmest af historiske årsager.
Yderligere information findes på diskussionssiden eller i historikken.
Grundlovgivende rigsforsamling - Constantin Hansen.jpgDanmarks flag 1219 Lorentzen.jpgLaesoekvinderFCLund1884FHXI.png
Redigér  

Danmarks historie-portalen

Jelling gr Stein 1.JPG

Siden slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden har det område, man i dag kender som Danmark, med sikkerhed været beboet af mennesker. Først fra omkring 500 e.kr. begyndte folket danerne så småt at optræde i skriftlige kilder, bl.a. af Jordanes og Procopius. Med kristningen af danerne omkring år 960 blev det klart, at der eksisterede en kongemagt i Skandinavien, som beherskede omtrent det nuværende danske område. Dronning Margrethe 2. kan føre sin slægt helt tilbage til kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand fra denne tid, hvilket gør det danske kongehus til et af de ældste eksisterende i verden.

Danmarks historie har især været påvirket af landets geografiske placering ved søvejem mellem Nordsøen og Østersøen. Det indebar, at landet lå midt mellem Sverige og Tyskland og dermed i centrum for disse landes indbyrdes kamp om overherredømmet i Østersøen. Med Sverige havde man en lang kamp om herredømmet over Skåne og Norge, og med Hanseforbundet, tyske fyrster og hertuger kæmpede man i lang tid om hertugdømmerne Slesvig (dansk len) og Holsten (tysk len). Danmark har igennem størstedelen af de sidste tusinde år ofte været i konflikt med Sverige og de tyske og gottorpske fyrster omkring disse landområder. Konflikter, som Danmark endte med at tabe, med afgivelsen af først Skåne til Sverige, siden også Norge, og med afståelsen af Slesvig og Holsten til det tyske rige. Ved afståelsen af Norge i 1814 beholdt Danmark de tidligere norske provinser Færøerne, Grønland og Island. Nordslesvig kom tilbage ved genforeningen 1920 efter en folkeafstemning, mens Island erklærede sig som selvstændigt land i 1944.

Redigér  

Bidrag

Du kan bidrage til at gøre historiedækningen endnu bedre ved at:

  • Skrive en ny artikel om f.eks. en dansk historisk begivenhed eller historisk dansker.
  • Lægge et billede op
    (Men overtræd ikke reglerne om ophavsret)
  • Udvide eller rette en påbegyndt historieartikel:
    F.eks. Københavns brand 1795 • Statsbankerotten 1813 • Flere...
  • Oversætte en historieartikel til dansk fra Wikipedia på et andet sprog

Tilmeld dig gerne som bidragyder ved at føje dit navn til deltagerlisten på historieportalen.

Redigér  

Projekter

Der findes også et projekt til forbedring af artiklerne om Danmarks historie. Se mere på projektsiden.

Redigér  

Hovedartikler

Redigér  

Lovende artikler

Redigér  

Gode artikler

Redigér  

Fremragende artikler

Redigér  

Udvalgt artikel

Balders Død, malet af C.W. Eckersberg i 1817

Den danske guldalder eller Københavnerskolen er betegnelser på en periode i dansk - og især københavnsk - kunst- og kulturliv fra ca. 1800 til ca. 1850. Begyndelsen sættes sædvanligvis til sammenfaldet af to begivenheder, nemlig: Heinrich Steffens hjemkomst efter sin dannelsesrejse og hans foredrag om turen og Guldhornstyveriet. Slutningen af perioden sættes almindeligvis til 1848/50 da flere at de betydeligste kunstnere enten døde eller holdt op med at udøve deres kunst. Endvidere fandt andre vigtige begivenheder sted i disse år: den enevældige kongemagts fald, vedtagelsen af Grundloven i 1849, koleraudbruddet i København i 1853 og "voldenes fald", det vil sige at København nu kunne udvide sig uden for den indre by.

Det danske kulturelle liv havde en blomstringsperiode specielt inden for litteratur og billedkunst under den danske guldalder, som nok er mest kendt for sine billedkunstnere, med C.W. Eckersberg som frontfigur; men andre grene af kulturlivet kan regnes med: fysikeren H.C. Ørsted, billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, digteren Adam Oehlenschläger, filosoffen Søren Kierkegaard, komponisten C.E.F. Weyse – disse og mange flere var en del af personkredsen i den danske guldalder.

Guldalder-begrebet stammer fra slutningen 1800-tallet hvor litteraturforskere og kunsthisorikere begyndte at beskrive epokens historie. I 1890 brugte Valdemar Vedel i en doktorafhandling med titlen Studier over Guldalderen i dansk Digtning for første gang begrebet guldalder om tiden fra 1800 til 1850, og Vilhelm Andersen tillægger Henrich Steffens at være årsagen til Guldalderens start i disputatsen Guldhornene. Et Bidrag til den danske Romantiks Historie fra 1896. Det var for forskerne indlysende at der her var tale om et af de rigeste afsnit i dansk kulturhistorie.

Redigér  

Udvalgt historiebillede

Redigér  

Kategorier

Danmarks historie
Danmarks forhistorie
Påbegyndte artikler om Danmarks historie
Danmark i 1000-tallet
Danmark i 1100-tallet
Danmark i 1200-tallet
Danmark i 1300-tallet
Danmark i 1400-tallet
Danmark i 1500-tallet
Danmark i 1600-tallet
Danmark i 1700-tallet
Danmark i 1800-tallet
Danmark i 1900-tallet
Danmark i 2000-tallet
Danmark i 900-tallet
Adelsslægter fra Danmark
Arkæologi i Danmark
Danske besiddelser
Danske fredsaftaler
Historikere fra Danmark
Historiske museer i Danmark
Dansk kirkehistorie
Danmarks kongehuse
Danske krige
Kriminalitet i Danmark
Krøniker fra Danmark
Kvindebevægelsen
Danmarks landsdele
Latinskoler i Danmark
Dansk lokalhistorie
Danmark i middelalderen
Migration i Danmark
Personer i Danmarks historie
Danmarks Riges Grundlov
Runeindskrifter fra Danmark
Skibsvrag i Danmark
Skrinlagte jernbaneprojekter i Danmark
Skånes historie
Tidligere bygninger, konstruktioner og anlæg i Danmark
Tidligere organisationer i Danmark
Tidligere subnationale enheder i Danmark
Verdensarvsområder i Danmark
Danmarks økonomiske historie
Redigér  

Relaterede portaler

PortalforsideOm portalerHvordan opretter jeg en portal?

Medier brugt på denne side

Flag of Europe.svg
The Flag of Europe is the flag and emblem of the European Union (EU) and Council of Europe (CoE). It consists of a circle of 12 golden (yellow) stars on a blue background. It was created in 1955 by the CoE and adopted by the EU, then the European Communities, in the 1980s.

The CoE and EU are distinct in membership and nature. The CoE is a 47-member international organisation dealing with human rights and rule of law, while the EU is a quasi-federal union of 27 states focused on economic integration and political cooperation. Today, the flag is mostly associated with the latter.

It was the intention of the CoE that the flag should come to represent Europe as a whole, and since its adoption the membership of the CoE covers nearly the entire continent. This is why the EU adopted the same flag. The flag has been used to represent Europe in sporting events and as a pro-democracy banner outside the Union.
Nuvola clock warning.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: LGPL
Baldr dead by Eckersberg.jpg
Baldr is lying in the foreground. He has just been hit by Höd’s missile. Höd, Baldr’s blind brother, is standing on the left, stretching his arms out. On the very left, Loki tries to conceal his smile. Odin is sitting in the middle of the Æsir. Thor is on his left. Yggdrasil and the three Norns can be seen in the background.
Danmarks flag 1219 Lorentzen.jpg
Forfatter/Opretter: Christian August Lorentzen , Licens: CC0
...i baggrunden tv. ses ærkebiskop Anders Sunesen med hænderne strakt mod Himlen, og i forgrunden peger Roskilde-biskop Peder Jacobsen på det faldende Dannebrog mens han informerer kong Valdemar Sejr
P history.png
(c) Rufus46, CC BY-SA 3.0
P icons: History
Skibsflaget fra Mariakirken i Lübeck.png
A medieval ship flag captured from a Danish ship by forces from Lübeck in 1427 displaying the arms of Denmark, Sweden, Norway and Pomerania. The flag remained in this city for 500 years, until destroyed in World War II during an Anglo-American bombardment that damaged St. Mary's Church where the flag was kept. A 19th century copy is exhibited at the Danish Museum of National History at Frederiksborg Palace, Denmark. The saint accompanying the Virgin Mary and infant Christ is Saint James the Greater, identified by his scallop shell emblem. Based on the heraldic images shown, the flag must have dated from the reign of King Eric of Pomerania. It was consequently created no earlier than 1396 and no later than the 1420s. The flag was made of coarse linen. All figures and heraldic insignia were created using oil-based paint, and the flag's two sides were imperfectly painted as mirrors of each other.
Grundlovgivende rigsforsamling - Constantin Hansen.jpg
The fathers of the Danish constitution assembled in Copenhagen on October 23, 1848
Jelling gr Stein 1.JPG
Forfatter/Opretter: Casiopeia, Licens: CC BY-SA 2.0 de
Großer und jüngerer Runenstein von Jelling mit der Aufschrift: "König Harald befahl diesen Stein zu errichten, zum Gedenken an Gorm, seinen Vater, und an Thyra, seine Mutter. Der Harald, der sich ganz Dänemark und Norwegen unterwarf und die Dänen zu Christen machte."