Plasmid

Plasmider
2. plasmider, 1. bakteriel DNA
2. plasmider, 1. bakteriel DNA
Videnskabelig klassifikation
OverdomæneBiota
DomæneAcytota, aphanobionta (ikke-cellet liv)
RigePlasmider
Hjælp til læsning af taksobokse

Plasmid er et lille stykke enkelt- eller dobbelt-strenget DNA som i en bakterie eller encellet prokaryot kan kopieres uafhængigt af cellens replikation. Under bakteriel konjugation overføres et enkeltstrenget plasmid fra en donorcelle til en modtager, hvorefter hver enkeltstreng bliver resyntetiseret til et dobbeltsrenget plasmid i både donor og modtager. Et plasmid kan være cirkulært og kan for eksempel indeholde gener for antibiotikaresistens. Har en bakteriecelle dette plasmid er bakterien resistent. Bakterien kan kopiere og overføre plasmidet til andre bakterier så også de bliver antibiotikaresistente.

I molekylærbiologi kan mere eller mindre syntetiske plasmider anvendes til f.eks. at sekventere meget store mængder DNA.

Medier brugt på denne side

Plasmid (numbers).svg
Forfatter/Opretter: en:User:Spaully on English wikipedia, Licens: CC BY-SA 2.5
svg version of Plasmids.png

Description : This image shows a line drawing of a bacterium with its chromosomal DNA and several plasmids within it. The bacterium is drawn as a large oval. Within the bacterium, small to medium size circles illustrate the plasmids, and one long thin closed line that intersects itself repeatedly illustrates the chromosomal DNA.

For an English language version see Image:Plasmid (english).svg.