Pike

Pike et langt spyd - ikke at forveksle med vævningen piké eller piqué.
Schweiziske og tyske pikenerer slås under de italienske krige.
En moderne procession med et pikenerkompagni fra 1600-tallet.

En pike er et langt spyd, som anvendtes af infanterister, pikenerer, i tæt formation, primært som et middel mod kavaleri.

Piken var et ekstremt langt våben, med en længde på op til seks-otte meter. Den var således uegnet til nærkamp, så pikenerer bar ofte et sværd ved siden som forsvar. På slagmarken anvendtes piker ofte i tætte pindsvineformationer, og beskyttede musketerer eller armbrøstskytter i nærheden mod rytteri.

I 1400-tallet og 1500-tallet anvendtes piker med stor effektivitet af professionelle styrker af lejesoldater, især schweizere og landsknægte. I 1600-tallet blev pikerne mindre almindelige, da geværer med lang rækkevidde gjorde dem forældede.

Bagenden af piken støttedes mod jorden med pikenerens bageste fod og spidsen rettedes mod fjendens krop. Pikeneren kunne også løbe frem mod en stillestående rytter og spidde ham eller trække ham ned fra hesten med piken, eftersom spidsen ofte var forsynet med en krog.

På grund af pikens længde og vægt var den svær at styre, og for at være effektive, måtte pikenererne kæmpe i tæt formation med mindst tre geled med piker i alle retninger. Dette krævede en nøje koordination og at alle bevægelser udførtes efter forudbestemte mønstre.

Se også

Medier brugt på denne side

Pikeniere Wallenstein-Festspiele Memmingen.jpg
Forfatter/Opretter: Foto erstellt von de:Benutzer:Sansculotte., Licens: CC BY-SA 2.5
Picture shows pikemen at the Wallenstein-Festival 2004 in Memmingen, Germany.
Bad-war.jpg
Swiss and Landsknecht soldiers engage in the exceptionally-fierce hand to hand combat known as "bad war." The long spear shafts are their pikes, which became awkward to handle if the push of pike became too disorganized. In that case, halberds and swords became the deadliest weapons. Engraving by Hans Holbein the Younger. Albertina, Vienna.