Partikelfysik

Kvantemekanik
Introduktion

 • Ordliste  • Historie

Spor efter alfapartikler (1915).

Partikelfysik også kaldet højenergifysik, er en fysikgren som studerer stofs elementære bestanddele og deres interaktion (vekselvirkning).

Strengt taget er partikel en forkert benævnelse. Objekterne, som studeres i partikelfysik, opfylder de kvantemekaniske principper. Derfor opfylder de bølge-partikel dualiteten, dvs. objekterne udviser partikellignende egenskaber i visse eksperimenter og bølgelignende egenskaber i andre. Teoretisk kan objekterne hverken beskrives som bølger eller partikler, men de modelleres i dag som en tilstandsvektor i et abstrakt matematisk Hilbertrum.

I "gamle dage" før opdagelsen af kvarkerne, betegnede "elementarpartikler" bestanddelene af et atom. Ordet atom stammer fra det græske atomos som betyder "u-deleligt" og man mente ikke at atomer kunne deles i yderligere komponenter.

Liste over objekter

Se også

Eksterne henvisninger


Medier brugt på denne side

PSM V87 D122 Photographic effect due to alpha particles.png
Photographic effect due to alpha particles