Overførselsindkomst

Overførselsindkomst betegner indkomster, som det offentlige stiller til rådighed for borgere, der opfylder visse betingelser. Dagpenge, folkepension, kontanthjælp, SU osv. er vigtige danske eksempler. Overførselsindkomsterne gives uden noget krav om modydelse. Offentligt ansattes løn, apanage og lignende er dermed ikke overførselsindkomster.

De vigtigste typer af overførselsindkomster

Man skelner mellem indkomsterstattende og ikke-indkomsterstattende overførsler. De førstnævnte, som er langt den betydeligste gruppe, gives til personer, som ikke forsørger sig selv på anden vis, og er beregnet til at udgøre et indkomstgrundlag, som modtagerne kan leve af. Ikke-indkomsterstattende overførsler er beregnet som et supplement til anden indkomst. Denne type omfatter blandt andet børne- og ungeydelse og boligstøtte.

Overførselsindkomster til 16-64-årige

Antallet af 16-64-årige modtagere af overførselsindkomster i 2007[1] og 2014[2] som opgjort af Danmarks Statistik fremgår af nedenstående tabel. I alt var der i 2014 776.000 modtagere af overførselsindkomster i aldersgruppen. Heraf var knap 319.000 enten på efterløn eller førtidspension (tilbagetrækning i tabellen), mens 106.000 var ledige. Gruppen af "øvrige ydelsesmodtagere" dækker først og fremmest over personer på kontanthjælp og sygedagpenge.

Fra 2007 til 2014 er antallet af overførselsindkomstmodtagere faldet med knap 14.000 personer. Det dækker over en stigning i antallet af ledige som følge af den økonomiske krise på ca. 30.000 personer, et endnu større fald i antallet af folk på tilbagetrækning (efterløn og førtidspension), ca. 20.000 flere i støttet beskæftigelse og godt 15.000 færre på barselsdagpenge.

Type20072014Forskel
Registrerede nettoledige76.059105.92629.867
Feriedagpenge6.8104.873-1.937
Vejledning og opkvalificering38.96438.541-423
Støttet beskæftigelse73.71893.08519.367
Barselsdagpenge mv.60.86544.542-16.323
Tilbagetrækning374.101318.701-55.400
Øvrige ydelsesmodtagere158.760170.49711.737
I alt789.931776.165-13.766

SU-modtagere, som i 2014 udgjorde 320.000 personer, indgår ikke i denne statistik. Det samme gælder folkepensionisterne, som jo er over 65 år, og som udgør godt en million mennesker. Folkepensionisterne er dermed langt den mest talrige af personerne på overførselsindkomst.

Referencer

  1. ^ Statistikbanken tabel AUH02: Offentligt forsørgede (fuldtidsdeltagere) efter type, ydelsestype, alder og køn. Hentet 22. marts 2014.
  2. ^ Statistiske Efterretninger 2015:5. Offentligt forsørgede 16-64-årige 2014. Danmarks Statistik, 3. juli 2015.