Obligation

Obligation på 1.000 USD udstedt af det californiske Pacific Railroad i 1865 med rentekuponer på 35 USD

En obligation (af latin obligare: forpligte) er et gældsbrev.

Oftest anvendes begrebet obligation for et af flere homogene gældsbreve (massegældsbreve). Obligationer er ofte omsætbare ihændehaverpapirer, dvs. at låntager (obligationsudstederen) ikke har indflydelse på, hvem långiverne (obligationsejerene) er, at obligationerne kan handles, og at den til enhver tid værende ejer af en obligation har det krav på obligationsudstederen, som er beskrevet i obligationens vilkår.

Det er en betingelse for, at obligationer kan blive børsnoterede, at de er frit omsættelige. I Danmark og i langt de fleste andre industrilande er børsnoterede obligationer udstedt elektronisk og findes således ikke fysisk. I Danmark registreres obligationerne i VP Securities (tidligere Værdipapircentralen).

En obligationsserie er oftest betegnelsen for en gruppe af obligationer med identiske vilkår, og hvis de er børsnoterede, har de en entydig fondskode. Imidlertid anvender realkreditinstitutterne også betegnelsen obligationsserie for en samling af obligationer, hvor nogle, men ikke alle, vilkår er identiske, og underinddeler en obligationsserie i årgange, afdelinger og renteafdelinger, hvor serien altså kan rumme flere fondskoder.

Obligationer, der kan konverteres til aktier, kaldes konvertible obligationer (engelsk: Convertible bonds). Denne betegnelse anvendes også lejlighedsvist for obligationer, hvor udsteder før obligationernes ordinære udløb har mulighed for at indfri dem til pålydende (engelsk: Callable bonds); men for at kunne sondre mellem disse to former, betegner mange derfor den sidstnævnte type som konverterbare obligationer.

Obligationer er som lån karakteriseret ved deres hovedstol, (kupon-)rente og afdragsprofil.

Obligationer opdeles også efter karakteren af udsteder:

  • Statsobligationer udstedes af suveræne stater
  • Realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter
  • Erhvervsobligationer udstedes af selskaber (virksomhedsobligation) og andre erhvervsvirksomheder

Herudover opdeles obligationer efter deres sikkerhedsmæssige placering:

  • Obligationer, som i prioritetsorden står efter andre, usikrede fordringer, kaldes efterstillede, junior eller ansvarlige
  • Obligationer, som i prioritetsorden står lige med andre usikrede fordringer, kaldes ikke-efterstillede eller senior (eller også specificeres dette ikke)

Se også

Medier brugt på denne side

Pacific RR Bond SF 1865.jpeg
Pacific Rail Road Bond $1000 (No. 93) issued by the City & County of San Francisco (1865)

Source: The Cooper Collection of American Railroadiana

This Bond is one of the 400 issued to the Central Pacific Rail Road Company of California and 200 to the Western Pacific Rail Road Company in 1865 under the Act of the California Legislature passed on April 22, 1863 (as amended by Section Five of the "Compromise Act of April 4, 1864"), and approved by the electors of the City and County of San Francisco by a vote of 6,329 to 3,116 at a highly controversial (and subsequently litigated) Special Election held on Tuesday, May 19, 1863. The issuance of the Bonds was delayed for two years because the Mayor of San Francisco, Henry P. Coon, and then the County Clerk, Wilhelm Loewy, each refused to countersign the Bonds until ordered to do so by the Supreme Court of the State of California which granted Writs of Mandamus against Coon in 1864 ("The People of the State of California on the relation of the Central Pacific Railroad Company vs. Henry P. Coon, Mayor; Henry M. Hale, Auditor; and Joseph S. Paxson, Treasurer, of the City and County of San Francisco" (25 Cal 635) and Loewy in 1865 ("The People ex rel The Central Pacific Railroad Company of California vs.The Board of Supervisors of the City and County of San Francisco, and Wilhelm Lowey, Clerk" 27 Cal 655) directing that the Bonds be countersigned and delivered. All sixty of the interest coupons are attached to Bond #93 of which the first thirty-five had each been individually redeemed for semi-annual interest payments of $35.00. Coupon #1 was redeemed and cancelled on November 2, 1865, and coupon #35 on November 2, 1882, at which time the principal of $1,000.00 in gold coin was also paid from the Treasury of the City and County of San Francisco and the Bond was cancelled.