Oberstløjtnant

Oberstløjtnant er en officersgrad i en hær eller i et luftvåben og er gradmæssigt placeret mellem oberst og major.

En oberstløjtnant i en hær bestrider ofte stillingen som bataljonschef eller som sektionschef ved højere stabe.

Svarer til kommandørkaptajn i Søværnet. En oberstløjtnants hustru er oberstinde.

Flyvevåbnet

I Flyvevåbnet er en oberstløjtnant: eskadrillechef, afdelingschef, chef for en uddannelsesenhed eller tjenstgørende ved en stab.

RAF

Svarer til en Wing commander i RAF.

Forsvarets sundhedstjeneste

I Forsvarets Sundhedstjeneste vil stabslæger af 2. grad bære oberstløjtnantsdistinktioner[1].

Flyvevåbnets læger, samlet kaldet flyverlæger, bærer en såkaldt flyverlægevinge på brystet.

Hærens læger kan oftest ikke skelnes fra de øvrige officerer i hæren, dog er lægerne ved udsendelse til bl.a. Afghanistan, begyndt at bære en rød snor med teksten "medical" under distinktionen[2].

Søværnets læger har en rød markering mellem deres gradssnore.

Rang − insignia


Eksterne kilder/henvisninger

Medier brugt på denne side

Rank insignia of oberstløjnant of the Royal Danish Army.svg
Forfatter/Opretter: F l a n k e r, Licens: CC BY 3.0
badge of rank of oberstløjnant (Lieutenant Colonel) of the Royal Danish Army.
Flyvevåbnet-OF4.svg
Oberstløjtnant i Flyvevåbnet.