Norges regenter

Norge

Denne artikel er en del af:
Politik og regering i
NorgeAndre lande • Politik

Listen over Norges regenter, som har hersket over et samlet Norge, starter traditionelt med Harald Hårfager, muligvis en arv fra Snorre Sturlusons fremstilling i krøniken Heimskringla. Det er imidlertid usikkert, hvor stabil kongemagten var i de første 150 år, og historikere har argumenteret for, at Norges kongerække lige så godt kunne starte med Olav Tryggvason[1], eller med Harald Hårderåde.[2]

Kongerækken er en indfaldsvinkel til Norges historie: Den beskriver udviklingen af statsmagten og regeringen i Norge: fra rigssamling, gennem middelalderens kirke- og kongeroller, via Kalmarunionen og Enevælden, omrokering af magten i kølvandet af Den Franske Revolution og Napoleonskrigene frem til dagens konstitutionelle monarki.

Norge var et selvstændigt rige, som i 900- og 1000-tallet sommetider blev styret af danske konger. I 1319 kom landet i union med Sverige ved at Magnus Eriksson arvede den norske krone af sin morfar Håkon 5. af Norge og også blev valgt til svensk konge, eftersom han var nevø af den afsatte Birger Magnusson af Sverige. Magnus' søn Håkon 6. efterfulgte ham som norsk konge i 1355 og giftede sig i 1363 med den danske konge Valdemar Atterdags datter Margrete. Gennem deres søn Olav blev Danmark og Norge forenet ved en personalunion i 1380, en union som skulle komme til at bestå i forskellige former i over 400 år.

I 1389 fik alle de tre nordiske lande Danmark, Norge og Sverige samme regent i form af Margrete 1., og den såkaldte Kalmarunion, der blev stadfæstet i 1397, skulle komme til at bestå frem til 1523, hvor Sverige trak sig ud af den. I 1448 fik Danmark og Sverige forskellige konger, henholdsvis Christian 1. og Karl Knutsson, og de kæmpede en kort stund om den norske krone. I 1450 vandt Christian kampen og efter dette kom de danske konger til at herske over Norge frem til 1814.

De længst regerende konger er: Christian 4. (60 år), Harald Hårfager (ca. 59-60 år), Erik af Pommern (53 år) og Haakon 7. (52 år).

Hårfagreslægten og Ladejarlerne

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Harald HårfagerHårfagre
ikke-samtidigt
Ca. 850
Søn af Halvdan Svarte og Ragnhild Sigurdsdatter (eller Ragnhild Haraldsdatter)
Ca. 872Ca. 931 eller 932[3] i Rogaland
Lod dog sønnen Erik (Blodøkse) overtage styret, da han fyldte 80
Samlede Norge (eller væsentlige dele af det) til ét rige og blev dermed rigets første konge.
I et antal sagaer fremstilles han som værende ud af den svenske Ynglingeætten
Erik BlodøkseCa. 885 eller 895[4] Svanøy i Sunnfjord
Søn af Harald Hårfagre og Ragnhild Eiriksdotter
Ca. 930
Ved Harald Hårfagers otium/abdikation
Afsat ca. 935

Død 954
Cumbria, England[5]
Søn
Håkon 1. Adelstensfostre den GodeHåkon den Gode
ikke-samtidigt
Ca. 918
Søn af Harald Hårfager og Tora Mosterstong
Ca. 935
Ved Erik Blodøkses afsættelse
961
Faldt i slaget ved Fitjar[6]
Bror
Harald 2. GråfeldCa. 935?
Søn af Erik Blodøkse og Gunhild Kongemor
961
Ved Håkon den Godes død
Ca. 970 ved Limfjorden[7]Brorsøn
Håkon jarlHåkon jrl
ikke-samtidigt
Ca. 935
Søn af Sigurd jarl og Bergljot Toresdotter
Ca. 970Ca. 995, Melhus i Trøndelag[8]Oldebarn af Harald Hårfager
Olav 1. Tryggvason
ikke-samtidigt
Ca. 963
Søn af Trygve Olavsson og Astrid Eriksdatter
995Faldt i Slaget ved Svold år 1000Oldebarn af Harald Hårfager
Erik jarl & Svend jarl, LadejarlerErik jarl
ca. 957

Svend jarl
Ukendt fødselsår
Efter Slaget ved Svold i år 1000Fratrådte 1012Sønner af Håkon jarl
Håkon Eriksson jarl & Svend jarl, Ladejarler1012Fratrådte 1015Søn af Erik jarl

Søn af Håkon jarl
Olav 2. den Hellige
ikke-samtidigt
995
Søn af Harald Grenske og Åsta Gudbrandsdatter[9]
10151028

Faldt i Slaget ved Stiklestad
29. juli 1030
Tipoldebarn af Harald Hårfager
Håkon Eriksson jarl99510281029
Svend Knutsson
(dansk styre)
Ca. 1016
Søn af Knud den Store og Ælfgifu
10291035/1036
Magnus 1. den gode1024
Søn af Olav den hellige og Alvhild
103525. oktober 1047 i Danmark[10]
Begravet i Nidarosdomen
Søn af Olav den Hellige
Harald 3. Hårderåde
ikke-samtidigt
1015
Ringerike
Søn af Sigurd Syr og Åsta Gudbrandsdatter
1046Faldt 25. september 1066
Slaget ved Stamford Bridge[11]
Halvbror til Olav den Hellige
Magnus 2. Haraldsson
ikke-samtidigt
1048
Søn af Harald Hårderåde og Tora Torbergsdatter
10661069Søn
Olav 3. KyrreCa. 1050
Søn af Harald Hårderåde og Tora Torbergsdatter
106722. september 1093
gården Haukbø, Håkeby, Tanum (Båhus Len)
Bror
Håkon Magnusson Toresfostreca. 1068/1069
Muligvis
Søn af Magnus Haraldsson
Udråbt til konge af Trøndelag og Oppland i 10931094/1095[12]Søn af Magnus 2. Haraldsson
Magnus 3. Barfod1073
Søn af Olav Kyrre og Tora Jonsdatter
1093Faldt i strid 24. august 1103Søn af Olav Kyrre
Olav Magnusson1099
Søn af Magnus Barfod
110322. december 1115 i NidarosSøn
Øystein 1. Magnusson1088
Søn af Magnus Barfod
110329. august 1123 Hustad i RomsdalBror
Sigurd 1. Jorsalfar
ikke-samtidigt
1090
Søn af Magnus Barfod
110326. marts 1130
Oslo
Bror
Borgerkrigstiden indledes
Magnus 4. den Blinde
ikke-samtidigt
Ca. 1115
Søn af Sigurd Jorsalfar og Borghild Olavsdatter
11301135

Faldt i Slaget ved Holmengrå
12. november 1139
Søn
Harald 4. GilleCa. 1103
Irland eller Hebridene
1130Dræbt 14. december 1136
Bergen
Angiveligt søn af Magnus Barfod
Sigurd Slembe gjorde krav på kongenavn og trone 1136-1139Født ca. 1100
Søn af Magnus Barfod og Tora Saksesdatter.
Faldt 12. november 1139
Slaget ved Holmengrå
Søn af Magnus Barfod
Sigurd 2. Munn1133
Søn af Harald Gille og Tora Guttormsdatter
1136Dræbt 10. juni 1155
Bergen
Søn af Harald Gille
Inge KrokryggCa. 1134/1135
Søn af Harald Gille og Ingrid Ragnvaldsdatter
1136Faldt i strid 4. februar 1161
Bjørvika
Halvbror
Øystein 2. HaraldssonCa. 1125
Orkneyøerne eller en anden vesterhavsø
Søn af Harald Gille og Biadoc[13]
Ca. 1142Dræbt 21. august? 1157Halvbror
Magnus Haraldsson barnemedkonge 1142-1145, regnes ikke normalt med i listenFødt ca. 1135, død 1145
Søn af Harald Gille og en unavngivet frille
Halvbror
Håkon 2. Herdebrei1147
Søn af Sigurd Munn og en ukendt tjenestepige
11591162
Faldt i Slaget ved Sekken
Romsdalsfjorden
Nevø
Magnus 5. Erlingsson
ikke-samtidigt
1156
Etne, Hordaland
Søn af Erling Skakke og Kristin Sigurdsdatter
11611184
faldt i Slaget ved Fimreite
Sognefjorden
Søstersøn af Sigurd Jorsalfar

Sverreslægten

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Sverre SigurdssonSverre af PN Arbo
ikke-samtidigt
Ca. 1151
Bergen
Ukendte forældre
11778. eller 9. marts 1202 i Bjørgvin.
Begravet i Store Kristkirken[14]
Angiveligt søn af Sigurd Munn
Håkon 3. SverressonBrakteat fra Håkon 3.'s tid - H'et henviser ikke nødvendigvis til kongen selvCa. 1182 i Nidaros
Søn af Sverre Sigurdsson og Astrid Roesdatter
8. eller 9. marts 1202 efter faderens død1. januar 1204 i BjørgvinSøn af Sverre Sigurdsson
Guttorm Sigurdsson1199
Søn af Sigurd Lavard
2. januar 120411. august 1204
Begravet i Nidarosdomen
Sønnesøn af Sverre Sigurdsson
Erling Steinvegg var baglernes kandidat som norsk konge 1204–1207
Inge 2. Bårdsson1185
Søn af Bård Guttormsson og Cecilia Sigurdsdatter
12041217
Begravet i Nidarosdomen.
Søstersøn til Sverre Sigurdsson
Filippus Simonsson var baglernes kandidat som norsk konge 1207–1217
Håkon 4. Håkonsson
ikke-samtidigt
1204
Søn af Håkon 3. og Inga fra Varteig
121717. december 1263
Orkneyøerne.

Han blev begravet i St. Magnuskatedralen i Kirkwall.
Året efter blev han ført tilbage til Norge og Begravet i Kristkirken Holmen i Bjørgvin.

Søn af Håkon 3.
Borgerkrigstiden afsluttes
Magnus 6. Lagabøte1. maj 1238
Tønsberg
Søn af Håkon 4. og Margrete Skulesdatter
1263 efter faderens død9. maj 1280
Bergen.
Begravet i franciskanernes Olavskirke.[15]
Søn
Erik Præstehader1268
Søn af Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter
1280
efter faderens død
15. juli 1299Søn
Håkon 5. Magnusson1270
Søn af Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter
1. november 12998. maj 1319
Tunsberghus
Bror
Magnus 7. Eriksson
ikke-samtidigt
April eller maj 1316
Søn af Ingebjørg Håkonsdatter og hertug Erik Magnusson af Södermanland
13191355

Død 1. december 1374
Dattersøn
Håkon 6. Magnusson1340
Søn af Magnus 7. og Blanka af Namur
13551380 i Oslo
Begravet i Mariakirken[16]
Søn
Olav Håkonsson
ikke-samtidigt
Julen 1370
Søn af Håkon 6. og Margrete 1.
13803. august 1387
Falsterbohus
Begravet i Sorø Klosterkirke[17]
Søn

Kalmarunionen

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Margrete 1.Buste af dronning MargreteForåret 1353
Søborg
Datter af Valdemar Atterdag og Dronning Helvig
2. februar 138828. oktober 1412
Flensborg Fjord
Begravet i Sorø Klosterkirke
(senere overflyttet til højkoret i Roskilde Domkirke)
Mor

Tillige efterkommer af Harald Hårfager gennem dronning Bodil og af Olav den Hellige gennem dronning Agnes
Erik af PommernUdsnit af tegning fra 1424 af kong Erik af Pommern1382
Søn af Vartislav 7. af Pommern og Maria af Mecklenburg
1389[18]Afsat 1442

Død 3. maj 1459
Pommern
Begravet i Mariakirken i Darlowo
Grandnevø
og
adoptivsøn
(samt tip-tipoldebarn af Håkon 5.)
Christoffer af Bayern26. februar 1416 eller 1418[19]
Søn af Johan af Pfalz og Catharina af Pommern
20. maj 14426. januar 1448
Helsingborg Slot
Begravet i Roskilde Domkirke
Søstersøn
Karl Knutsson
ikke-samtidigt
1408 eller 1409
Søn af Knut Bonde (Tordsson) og Margareta Karlsdotter (Sparre af Tofta)
Valgt til konge 25. oktober 1449 efter Christoffer af Bayerns død. Kronet 20. november 1449Abdicerede til fordel for Christian 1. 13. maj 1450

Død 15. maj 1470
Begravet i Riddarholmskirken
Valgt konge
Tip-tip-tip-tip-tipoldebarn af Harald Gille

Danmark-NorgeOldenborgske slægt

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Christian 1.1426
Søn af Didrik den Lykkelige og Hedevig af Holsten
13. maj 145021. maj 1481
Københavns Slot
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Tip-tip-tipoldebarn af Håkon 5.
Interregnum 1481–1483
Hans2. februar 1455 Aalborghus
Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
148320. februar 1513
Aalborghus
Begravet i Odense Domkirke
Søn
Christian 2.1. juli 1481
Nyborg Slot i Nyborg
Søn af Hans og Christine af Sachsen
20. februar 1513
ved Hans' død
Afsat og forvist
13. april 1523

Død 25. januar 1559
Kalundborg Slot
Begravet i Odense Domkirke
Søn
Frederik 1.7. oktober 1471
Haderslevhus
Søn af Christian 1. og Dorothea af Brandenburg
13. april 1523
ved Christian 2.s afsættelse
10. april 1533
Gottorp Slot
Begravet i Slesvig Domkirke
Farbror
Interregnum 1533–1534
Christian 3.12. august 1503
Gottorp Slot
Søn af Fredrik 1. og Anna af Brandenburg
4. juli 15341. januar 1559
slottet Koldinghus
i Kolding
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 2.1. juli 1534
Haderslevhus
Søn af Christian 3. og Dorothea af Sachsen-Lauenburg
1. januar 1559
ved Christian 3.s død
4. april 1588
Klostret i Antvorskov
Begravet i Helligtrekongers Kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 4.12. april 1577
Frederiksborg Slot
Søn af Fredrik 2. og Sophie af Mecklenburg
4. april 1588
ved Frederik 2.s død
28. februar 1648
Rosenborg Slot
Begravet i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 3.18. marts 1609
Haderslevhus
Søn af Christian 4. og Anna Kathrine af Brandenburg
6. juli 1648
ved hyldning
9. februar 1670
Christiansborg Slot i København
Begravet i Christian 4.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 5.15. april 1646
Duborg Slot i Flensborg
Søn af Fredrik 3. og Sophie Amalie af Braunschweig-Lüneburg
9. februar 1670
ved Frederik 3.s død
25. august 1699
København
som følge af en jagtulykke året før
Begravet i højkoret i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 4.21. oktober 1671
Christiansborg Slot
Søn af Christian 6. og Charlotte Amalie af Hessen-Kassel
25. august 1699
ved Christian 5.s død
12. oktober 1730
Odense Slot
Begravet i højkoret i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 6.10. december 1699
Christiansborg Slot
Søn af Fredrik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow
12. oktober 1730
ved Frederik 4.s død
6. august 1746
Hirschholm Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 5.31. marts 1723
Christiansborg Slot
Søn af Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach
6. august 1746
ved Christian 6.s død
14. januar 1766
Christiansborg Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Christian 7.29. januar 1749
Christiansborg Slot
Søn af Fredrik 5. og Louise af Storbritannien
14. januar 1766
ved Frederik 5.s død
13. marts 1808
Rendsborg
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Søn
Frederik 6.28. januar 1768
Christiansborg Slot
Søn af Christian 7. og Caroline Mathilde
Regent 14. april 1784
ved Christian 7.s sindssygdom
Konge 13. marts 1808
ved dennes død
Fratrådte 14. januar 1814

Død 3. december 1839
Amalienborg Slot
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
 Søn

1814

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Christian FrederikChristian Frederik18. september 1786
Christiansborg Slot
Søn af arveprins Frederik og Sophie Frederikke af Mecklenburg-Schwerin
17. maj 181410. oktober 1814

Død 20. januar 1848 Amalienborg.
Begravet i Frederik 5.s kapel i Roskilde Domkirke
Fætter

Den svensk-norske union

Huset Slesvig-Holsten-Gottorp

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Karl 2.Karl 2.7. oktober 1748
Søn af Adolf Frederik af Sverige og Louise Ulrike af Preussen
14. november 18145. februar 1818
Begravet i Riddarholmskirken
Tip-tip-tip-tipoldebarn af Frederik 1.

Huset Bernadotte

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Karl 3. Johan26. januar 1763
Søn af Henri Bernadotte og Jeanne St. Jean[20]
5. februar 18188. marts 1844
Begravet i Riddarholmskirken
Adoptivsøn af Karl 2.
Oscar 1.4. juli 1799
Søn af Karl 3. Johan og Desideria af Sverige
8. marts 18448. juli 1859
Begravet i Riddarholmskirken
Søn
Karl 4.3. maj 1826
Stockholms Slot
Søn af Oscar 1. og Josefine af Leuchtenberg.
(Morfar til Haakon 7.)
8. juli 185918. september 1872 i Malmö
Begravet i Riddarholmskirken
Søn

Tillige efterkommer af fættrene Christian 2. og Christian 3.
Oscar 2.21. januar 1829
Søn af Oscar 1. og Josefine af Leuchtenberg
18. september 1872Fratrådte 7. juni 1905

Død 8. december 1907
Begravet i Riddarholmskirken
Bror

Glücksburgske slægt

NavnBilledeFødtTiltrådteFratrådte/dødDynastisk status
Haakon 7.Haakon V2.3. august 1872
Søn af Frederik 8. og Louise af Sverige-Norge
18. november 190521. september 1957
Begravet på Akershus slot
Valgt konge
Dattersøn af Karl 4. (Næstældste barnebarn af Karl 4.).
Tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-oldebarn af Christian 3.
Olav 5.Olav V2. juli 1903
Søn af Haakon 7. og Maud af Storbritannien
Ved Haakon 7.s død 21. september 195717. januar 1991
Begravet på Akershus slot
Søn
Harald 5.Harald 5.21. februar 1937
Søn af Olav 5. og Märtha af Norge
Ved Olav 5.s død 17. januar 1991Søn

Billedgalleri

Se også

Referencer

 1. ^ Vera Henriksen: »[Olav Tryggvason] var den første som virkelig samlet Norge, innland såvel som kystområder, fra Göta älv til Nordlandene i nord; som sin forlengede arm satte han lendmenn i alle landsdeler.« I: Norges konger. Grøndahl Dreyer, 1995. s 39
 2. ^ Claus Krag: »Særlig må Haralds rolle som dynastigrunnlegger fremheves. De senere norske kongene, frem til 1387, var alle hans ætlinger. Ættelinjen fra Harald Hardråde tilbake til Harald Hårfagre virker derimot oppkonstruert og mer usannsynlig. Derfor burde den norske kongeslekten i middelalderen heller kalles »Hardrådeætten« enn »Hårfagreætten«. Harald Hardråde bidro helt vesentlig til konsolideringen af et eget norsk rike.« I: Norsk biografisk leksikon, 2. utg., bd 4. 2001
 3. ^ Ólafía Einarsdóttir: Dateringen af Harald Hårfagres død - Om påliteligheten i sagaenes tidsang4.else, Historisk Tidsskrift nr 1, 1968.
 4. ^ Norsk biografisk leksikon skr4.er 895 som fødselsår
 5. ^ Norsk biografisk leksikon: Eirik 1 Haraldsson Blodøks
 6. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon 1 Adalsteinsfostre
 7. ^ Norsk biografisk leksikon: Harald 2 Eiriksson Gråfell
 8. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon Sigurdsson
 9. ^ Katolsk.no: Olavs barndom
 10. ^ Norsk biografisk leksikon: Magnus 1 Olavsson Den Gode
 11. ^ Norsk biografisk leksikon: Harald 3 Hardråde
 12. ^ Håkon Magnusson ToresfostreNorsk biografisk leksikon
 13. ^ Når det gjelder Biadoc eller Bjaðok er kildene uenige. I gælisk tradition er hun er stormadsdatter fra Hebriderne, noget som sannsynliggør Haralds påstande om egen høje byrd. I norsk tradition bliver hun opfattet som en frille. Ref.: Knut Peter Lyche Arstad. «Harald 4 Gille». I: Norsk biografisk leksikon; 2. utg. Bd 4. 2002
 14. ^ Norsk biografisk leksikon: Sverre Sigurdsson
 15. ^ Norsk biografisk leksikon: Magnus 6 Håkonsson Lagabøte
 16. ^ Norsk biografisk leksikon: Håkon 6 Magnusson
 17. ^ Norsk biografisk leksikon: Olav 4 Håkonsson
 18. ^ Norsk biografisk leksikon: Erik af Pommern
 19. ^ Christoffer III - Gravsted.dk
 20. ^ Karl 2. adopterede Jean-Baptiste Bernadotte, der efterfulgte ham som Karl 3. Johan

Eksterne henvisniger

Wikimedia Commons har medier relateret til:

Medier brugt på denne side

Christian1dk.jpg
King Christian I of Denmark
Oluf 2 of Denmark (Kronborg tapestries) cropped.jpg
Oluf II of Denmark depicted on the so-called Kronborg tapestries, 40 tapestries depicting Danish kings commissioned by Frederik 11 for the Grand Hall at Kronborg Castle
Frederik1dk.jpg
Kongen bærer en sort kappe, der holdes sammen af en læderrem over guldkæderne; sin venstre hånd hviler han i kappens fold. Der kendes ingen malede portrætter af kongen fra hans levetid. Dette maleri fra 1539 er tilskrevet Jacob Binck, som ved Frederik 1.s død havde udført et medaljeportræt af ham.
Kongebjorka.jpeg
King Haakon VII and Crown Prince Olav looking for shelter in a grove near Molde during a German bombing of the town in April 1940.
Christian Frederik J. L. Lund.jpg
Christian Frederik of Norway / Christian VIII of Denmark. Painted in Danmark in 1813, before he came to Norway as governor-general.
Harald Hardraades saga-Harald og Svein Sjaelland.jpg
Illustration for Harald Hardrådes saga, Heimskringla 1899-edition.
Flateyjarbok Haraldr Halfdan.jpg
King Haraldr hárfagri receives the kingdom out of his father's hands.
Haakon Magnusson (Stavanger cathedral).jpg
Bust of Duke Haakon Magnusson (later King Haakon V) of Norway in the Stavanger Cathedral. Dated to the 1280s (in Lillehammer, Grete, et al. (1995) Museoteket ved Arkeologisk museum i Stavanger: Rogalandsfunn fra istid til middelalder, p. 108).
Margarethe von daenemark.jpg
Forfatter/Opretter: Sebastian Sonntag, ursprünglicher Künstler ist mir unbekannt, Licens: CC BY-SA 3.0
Margarethe I. von Dänemark (Original-Büste im Schloss Kalmar oder im St. Annen-Museum, Lübeck) (Alabaster, c. 1420(?), Künstler: Johannes Junge(?))
Carl II of Sweden 15th century by Bernt Notke 1982 .jpg
King Carl II (VIII[sic] Knutsson Bonde) of Sweden as sculpted in the 1480’s by Bernt Notke
Place: Gripsholm, Sweden
Carl XIV John of Sweden & Norway c 1830.jpg
King Carl XIV John of Sweden, Carl III John of Norway
Frederic II du Danemark.jpg
Frederik II. King of Denmark
label QS:Len,"Frederik II. King of Denmark"
label QS:Lfr,"Portrait du roi Frédéric II du Danemark"
Haakon VII av Asta Nørregaard OB.00024.jpg
Forfatter/Opretter: Asta Nørregaard , Licens: CC BY-SA 3.0 no
Haakon VII of Norway
Kong Haakon ankommer Norge 1905.jpg

Kong Haakon VII (tidligere Danske prins Carl) ankommer Norge med Kronprins Olav (tidligere prins Alexander) på armen 1905. Bildet er tatt straks etter at kongen og hans følge har forlatt det danske kongeskipet Danneborg i no:Drøbaksundet og gått over i K/S Heimdal, et kommandofartøy som seinere ble norsk kongeskip, 25. november no:1905. Statsminister Christian Michelsen ønsker velkommen til landet. Heimdal førte så den nye kongefamilien og regjeringa videre inn til Kristiania der følget steig i land ved Akershus festning straks før klokka 13. Tross surt vær og sludd hadde en stor folkemengde møtt fram for å hylle den nye nasjonens folkevalgte regent.

NB! Fotografiet er kraftig retusjert. Se [1] for en uretusjert kopi gjengitt med finere punktoppløsning.

English summary: Norwegian prime minister Christian Michelsen greets the new Norwegian King Haakon VII (former Danish Prince Carl) and his son Olaf (former Prince Alexander) as they arrive to Norway on a ship in the Oslo Fjord 25th of November 1905.
Håkon jarl.jpg
Drawing of Jarl Haakon Sigurdsson, made by: Christian Krohg (C.E.1852-1925).
Frederik III, 1663.jpg
Portrait of Frederick III of Denmark
Magnus Erlingssons saga-Tittelfrise-G. Munthe.jpg
Gerhard Munthe: Illustration for Magnus Erlingssons saga, Heimskringla 1899-edition.
Tittelfrise.
Eric Bloodaxe Norse king of York 952 954.jpg
Eric_Bloodaxe_Norse_king_of_York_952_954
Olav V of Norway.jpg
King Olaf V of Norway, 1957
Magnus Eriksson (cropped).jpg
King Magnus Eriksson IV of Sweden, VII of Norway, on the title page of his Swedish national law (Magnus Erikssons landslag)
John(II)DenmarkNorwaySweden.jpg
Skulptur fra omkring 1530, af Hans af Danmark, Norge og Sverige, af Claus Berg
Sted: Odense Domkirke.
Kong Haakon VI Magnusson PI XVII 1.jpg
Seal of King Haakon VI Magnusson of Norway, based on five documents, dated 1358–76. Text: "✠ S[igillum haconis (haqvini?) dei graci]A REGIS [no]RVEG[ie et swec]IE". Size: 65 mm.
Frederik den 4.jpg
Kong Frederik d. 4.
Harald III of Norway.jpg
Harald III of Norway
Eirik Magnusson.JPG
Portrett av Erik Magnusson i Stavanger Domkirke
Sametingsåpning - 51610821879.jpg
Forfatter/Opretter: Sámediggi - Sametinget, Licens: CC BY 2.0
Foto: Vaino Rensberg/Sametinget
Inge Bårdsson seal.jpg
Seal of King Inge II Bårdsson of Norway. Text: "✠ SIGILLvm : DEI : GRATIA : INGONIS : REGIS : NORWEGIE". Size: 57 x 40 mm.
Magnus Blindes og Harald Gilles saga-Magnus lemlestes-E. Peterssen.jpg
Eilif Peterssen: Illustration for Magnus Blindes og Harald Gilles saga, Heimskringla 1899-edition.
nn: «Magnus vert skamfaren.»
King Magnus VI of Norway. Stavanger Cathedral.JPG
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Gunnernett assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 3.0
King_Magnus_VI_of_Norway. Stone head in Stavanger_Cathedral. Photographed by Gunleiv Hadland (the uploader)
Magnus III Barefoot of Norway coin 1865.png
Halb-Pfennig von Magnus III Berrføtt, 1093-1103 König von Norwegen. Kein sinnvoler Text. 0,399 g. Feinghalt 875 ‰.
Harald V Norge.jpg
Forfatter/Opretter: Jarvin, Licens: CC BY-SA 3.0
King Harald V of Norway
Håkon III-Hamar 01.png
Brakteat aus der Zeit König Håkons III. Das “H” kann Håkon oder auch den Prägeort Hamar bedeuten. 0,048 g. Feingehalt 910 ‰.
Magnussonnenes saga 4 - G. Munthe.jpg

Gerhard Munthe: Illustration for Magnussønnens saga. Snorre 1899-edition.
nn: «Kong Sigurd og mennene hans rir inn i Miklagard.»
nb:

«Kong Sigurd og hans menn rir inn i Miklagard.»
Erik-af-Pommern 1424 (cropped).jpg
A cropped version of the only known contemporary drawing (1424) of Eric of Pomerania (by unknown artist) - in the original he is depicted alongside Emperor Sigismund of Germany and John of the Byzantine Empire.
Magnus-den-gode.jpg
Viking Age coin with image of Norwegian & Danish king Magnus the Good
Carl XV of Sweden c 1870 (2).jpg
King Carl XV of Sweden and Norway (1826-1872)