Ikke-kodende RNA

Skema over trimningen fra primær mikroRNA over hårnåle-loop-forstadie til aktivt mikroRNA
Skitse af et molekyle U1 spliceosomal RNA
Tre ribozymer: leadzyme, hammerhead ribozyme og twister ribozyme

Ikke-kodende RNA (eng. non-coding RNA, ncRNA) er alle andre RNA’er end mRNA, messenger RNA, dvs RNA, der ikke oversættes til protein.

Den DNA-sekvens, som et ikke-kodende RNA er transskriberet fra kaldes ofte et RNA-gen. Antallet af RNA-gener er ukendt, men undersøgelser tyder på, at der er i tusindvis af dem. I det menneskelige genom er der identificeret 4250 RNA-gener.

En del af disse ikke-kodende RNA-molekyler har enzymatisk funktion og betegnes som ribozymer.

Familier af ikke-kodende RNA

Funktionelt vigtige typer af ikke-kodende RNA omfatter følgende[1][2]

Funktionen af mange af de nyligt identificerede ikke-kodende RNA’er er endnu ikke blevet fastlagt, men ikke-kodende RNA menes at udgøre en del af de molekylære årsager til sygdomme som kræft, autisme og Alzheimers.

Se også

Henvisninger


Medier brugt på denne side

Ribozyme structure picutres.png
Forfatter/Opretter: Lucasharr, Licens: CC BY-SA 4.0
Image showing the diversity of ribozyme strucutres. From Left to right: leadzyme, hammerhead ribozyme, twister ribozyme
MiRNA-biogenesis.jpg
(c) Narayanese at engelsk Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Overview of microRNA processing in animals, from transcription to the formation of the effector complex. There are two pathways, one for microRNAs from independent genes and one for intronic microRNAs.

Enzymes in the picture:
Drosha, Pasha (pri-miRNA → pre-miRNA)
Spliceosome (pre-mRNA → intron lariat)
Debranching enzyme (intron lariat → RNA that can fold into pre-miRNA)
RAN-GTP, Exportin-5 (export from nucleus)
Dicer (pre-miRNA → miRNA)

Abbrevations:
pri-miRNA = primary microRNA transcript
pre-mRNA = precursor messenger RNA
pre-miRNA = precursor microRNA
miRNA = microRNA
miRNA* = antisense microRNA
miRNP = microRNA ribonucleoprotein
RF00003.jpg
Image has been uploaded to the Commons as part of the Molecular and Cellular Biology WikiProject in collaboration with the public-domain database Rfam. Here is the link to the discussion.