Naturkatastrofe

Her ses orkanen Katrina, som brød ud i august 2005 i USA og ramte blandt andet New Orleans med dens vigtige olieindustri. I USA forekommer mange orkaner, og de navngives i alfabetisk rækkefølge.

En naturkatastrofe er en katastrofe, som forårsages af noget naturligt og ikke af mennesker. Naturkatastrofer dræber hvert år mange mennesker og er principielt umulige at standse. Af de mest kendte naturkatastrofer kan nævnes jordskælv, orkaner, tornadoer, flodbølger, oversvømmelser og vulkanudbrud. Naturkatastrofer kan ramme hele verden, men nogle steder er mere udsatte end andre. Eksempelvis forekommer vulkaner ofte ved grænserne til de tektoniske plader. Nogle naturkatastrofer kommer igen hvert år, for eksempel monsuner. Danmark betragtes som et land uden for farezonen. Her forekommer kun diminutive jordskælv og skypumper. Orkaner forekommer dog i Danmark, og de bærer ofte oversvømmelser med sig.

Tørke og hede kan også betragtes som naturkatastrofer. Konsekvenserne af disse kan være dårlig høst (og dermed hungersnød), dødelige sygdomme og skovbrande. Ekstremt kolde vintre kan forårsage sygdomme og isglatte veje, som vanskeliggør import og eksport af varer. Mindre skadelige fænomener som lyn kan også betragtes som naturkatastrofer. De anretter sjældent mere skade end at slå ned i lynafledere eller måske dræbe nogle få personer. De kan imidlertid også igangsætte skovbrande.

Naturkatastroferne opdeles ofte i kategorier. Kategorien geologiske naturkatastrofer omfatter katastrofer, som tager deres begyndelse ved eller under jordoverfladen. Heraf kan nævnes vulkanudbrud, jordskælv og laviner. Hydrologiske naturkatastrofer er katastrofer, som omhandler fænomener med vand, det vil sige blandt andet oversvømmelser, flodbølger og malstrømme. Endelig er der de klimatiske naturkatastrofer som omfatter mange og ofte vidt forskellige fænomener. Det kan både have noget med vejret at gøre, eksempelvis haglstorme, snestorme og hedebølger, men kan også omhandle fænomener med vind, altså eksempelvis tornadoer og orkaner. Brande går ind under en kategori for sig. En kategori omhandler epidemier og sygdomme, og en sidste kategori omhandler naturkatastrofer, som forekommer eller tager deres begyndelse i rummet. Under denne kategori anbringes blandt andet meteornedslag.

Jordskælvet i Det Indiske Ocean 2004 er blandt de mest omfattende nogensinde.

Medier brugt på denne side

Hurricane Katrina August 28 2005 NASA.jpg

Katrina is comparable in intensity to Hurricane Camille of 1969, only larger,” warned the National Hurricane Center on Sunday, August 28, 2005. By this time, Hurricane Katrina was set to become one of the most powerful storms to strike the United States, with winds of 257 kilometers per hour (160 miles per hour) and stronger gusts. The air pressure, another indicator of hurricane strength, at the center of this Category 5 storm measured 902 millibars, the fourth lowest air pressure on record for an Atlantic storm. The lower the air pressure, the more powerful the storm.

Two hours after the National Hurricane Center issued their warning, the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) captured this image from NASA’s Terra satellite at 1:00 p.m. Eastern Daylight Savings Time. The massive storm covers much of the Gulf of Mexico, spanning from the U.S. coast to the Yucatan Peninsula.