Naturfredning

Råbjerg Mile - en fredet vandreklit
Observationstårn ved Lipno-søen i Wdzydze-landskabsbeskyttelsesparken i Polen

Naturfredning er et redskab til bevarelse og pleje af naturområder, som på grund af deres landskabelige værdi, beliggenhed eller flora og fauna har væsentlig betydning for almenheden.

En fredning betyder at der lægges begrænsninger på et områdes fremtidige anvendelsesmuligheder. Der udbetales så en erstatning for de indskrænkninger i ejerens eller brugerens rådighed, som fredningen medfører.

Fredninger kan gennemføres for at varetage en lang række formål, for eksempel beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie; en fredning kan også fastsætte bestemmelser om forbedring og genopretning af naturen ligesom man kan også regulere folks adgang til at færdes i naturen.

Se også

Medier brugt på denne side

RaabjergMile2006.jpg
Forfatter/Opretter: Heje, Licens: CC BY 3.0
The Råbjerg Mile dune in northern Jutland, Denmark
POL Lipno (jezioro w województwie pomorskim) 02.jpg
Forfatter/Opretter: Leinad, Licens: CC BY-SA 3.0
A waterfowl observation platform by Lipno Lake in the Wdzydze Landscape Park.