Musikinstrument

Eksempel på et musikinstrument: En violin.

Et musikinstrument er et objekt, der bruges af en musiker til at frembringe musik med. Selvom der findes eksempler på, at alt fra damplokomotiver til brændestykker er blevet brugt som musikinstrumenter, opfatter man normalt et musikinstrument som værende skabt specifikt med det formål at skabe musik.

Et musikinstrument kan bruges til akkompagnement af andre musikinstrumenter eller vokalister, eller det kan bruges solo.

Man bruger som grundregel bestemte typer instrumenter til forskellige genrer, men det hænder dog, at der f.eks. bruges klassiske instrumenter i pop/rock sammenhænge og andre krydsninger.

Vokal

Lyd der fremkaldes ved at stemmelæberne sættes i svingninger af luft fra lungerne.

Sang

Stemmefunktion som modsat tale frembringer en lyd som det menneskelige øre kan aflæse som en specifik tonehøjde. Der findes betegnelser, som inddeler sangere efter køn og hvilket stemmeleje de er i stand til at synge i. De mest kendte betegnelser er sopran, alt, tenor og bas.

Tale

Den stemmefunktion som modsat sang frembringer en lyd som det menneskelige øre ikke aflæser som en specifik tonehøjde. Der findes forskellige anvendelser af tale i en musikalsk kontekst. Fælles for dem er, at man anvender rytmiske fraseringer og metoder endnu mere intensivt end normalt i sang. Af eksempler på tale anvendt i en musikalsk kontekst kan nævnes:

Blæseinstrumenter

Messingblæsere

Træblæsere

Strengeinstrumenter

Strygeinstrumenter

Undergruppe af strengeinstrumenter hvor lydgiveren er en bue som stryger hen over strengene, der derved sættes i svingninger.

Tangentinstrumenter / tasteinstrumenter

Tungeinstrumenter

Slagtøj

Stemt

Ustemt

Percussion

Digitale instrumenter

Diverse

Se også

Wikipedia-logo.pngSøsterprojekter med yderligere information:

Medier brugt på denne side

Lady Blunt top.jpg
Forfatter/Opretter:

Tarisio Auctions.

Violachick68 at engelsk Wikipedia, Licens: CC BY-SA 3.0
The top of the 1721 Lady Blunt Stradivari violin.