Morr

Morr er den overjord, der dannes over jordtypen podzol.

Morr er en jord uden krummestruktur. Den dannes ofte over en sandet råjord, og gerne med en trævlet førne som udgangsmateriale. Typen er fattig på gødningsstoffer og den er sur med et pH, der ligger under 5,5. Af disse grunde findes der næsten ingen regnorme i jorden. Det betyder, at organisk stof og råjord er dårligt blandet, og at omsætningen af førnen foregår meget langsomt.

Råjorden under morr er oftest af typen podzol, som består af skiftende lag af henholdsvis råhumus, blegsand og dybt nede al og under det den oprindelige undergrund.

Se også

Medier brugt på denne side

Podzol-diagram.jpg
(c) Sten, CC BY-SA 3.0
Diagram over en podzol-jord. Klima: Kystnært, køligt. Nedbør: 800-1000 mm pr. år. Naturlig vegetation: Taiga og hede.
0=Førne
Ah=Sortgråt sand med humus
Ae=Blegsand
Bsh=Brunsort lag med al
Bs=rustfarvet sand med bånd af al
C=Gulgråt sand