Moms

Oversigtskort over lande med moms. Lande med blåt opkræver ikke moms.

Moms eller merværdiafgift (tidligere meromsætningsafgift) er en generel afgift på en vare eller tjeneste, der er beregnet som en fast procenstsats af varens værdi. Karakteristisk for en merværdiafgift er, at afgiften beregnes på ethvert trin af en vares vej fra producent til forbruger, sådan at der i hvert trin opkræves en procentvis andel af den værdi, som varen forøges med, når den passerer det pågældende trin.[1] Merværdiafgifter er i dag en vigtig del af skattesystemet i de fleste lande verden over. USA har som det eneste større land ikke en egentlig merværdiafgift, men i stedet andre former for indirekte skatter.

Selvom momsen er en bredt baseret indirekte skat til forskel fra en punktafgift, der er en afgift på en specifik varetype, findes der i mange lande differentierede momssatser for forskellige varegrupper. Det er for eksempel ikke ualmindeligt, at fødevarer og evt. andre basale forbrugsvarer har en lavere afgiftssats end andre varer.

Etymologi

Moms er oprindelig en forkortelse for meromsætningsafgift, et ord, der igen er blevet dannet efter den tidligere i Danmark eksisterende omsætningsafgift (kaldt oms), som den danske moms afløste i 1967.[1] I dag anvendes dog i den danske skattelovgivning ikke betegnelsen meromsætningsafgift, men i stedet merværdiafgift.[2] Ordet er parallelt til bl.a. den engelske betegnelse "value added tax", forkortet VAT.

Princip

Momssatsen fastsættes af det offentlige som en procentsats af de pågældende varer eller tjenester. Som navnet angiver, er en merværdiafgift designet, så den kun beskatter den værdi, som en virksomhed tilfører varen udover værdien af de indkøb (input i produktionen), som virksomheden selv foretager for at kunne frembringe sit produkt.

For at forstå ideen kan man forestille sig en produktionsproces (f.eks. take-away-kaffe, der starter med dyrkningen af kaffebønner), hvor varen bliver gradvis mere værdifuld på ethvert niveau af produktionen. Hver momsregistreret virksomhed i værdikæden vil betale moms som en procent af sin salgspris og til gengæld få refunderet den moms, den har betalt i indkøbet af de relevante råvarer mv. Netto betaler virksomheden dermed kun moms af den værditilvækst, den selv har skabt. Når en slutbruger køber en momsbelagt vare - som slutbrugeren så ikke kan få refunderet - betaler de merværdiafgiften for hele produktionsprocesen (dvs. købet af kaffebønnerne, deres transport, forarbejdning osv.). Den momsbetaling, som staten opkræver fra hver virksomhed, er forskellen mellem momsen på virksomhedens egen omsætning (salgsmomsen) og momsen på købet af varer og tjenester, som produktionen afhænger af (virksomhedens købsmoms). Forskellen på virksomhedens omsætning og dens udgifter til varer og tjenester er netop dens værditilvækst (merværdi).

Overvæltning

Ofte antages det, at momsen på lang sigt overvæltes på lang sigt i forbrugerpriserne, sådan at det i det lange løb bliver forbrugerne, der reelt betaler momsen ved køb af varer eller tjenesteydelser.[3]

Merværdiafgiftens historie og udbredelse

Det er ikke helt klart, hvem der først fremkom med ideen om en generel merværdiafgift. To forskellige personer krediteres ofte for at have præsenteret ideen uafhængigt af hinanden, nemlig den tyske forretningsmand Georg Wilhelm von Siemens i 1918 og den amerikanske økonom Thomas S. Adams i hans skriverier mellem 1910 og 1921. von Siemens' fokus var på en merværdiafgift som en slags teknisk detail-forbedring af de eksisterende omsætningsafgifter, mens Adams så sit forslag som et alternativ til selskabsskatten i det daværende amerikanske føderale skattesystem.[4]

Merværdiafgiften blev først indført på et nationalt plan i Frankrig i 1954. Afgiftens dækningsgrad var dog begrænset, og først i 1968 fik Frankrig en fuldstændig merværdiafgift som inkluderede detailhandelen. Det første europæiske land, der indførte en generel merværdiafgift, var derfor Danmark, hvor momsen første gang blev opkrævet i 1967. I løbet af 1960'erne og 1970'erne blev merværdiafgifter udbredt i det meste af Vesteuropa og Latinamerika. I Vesteuropa blev udbredelsen fremmet af, at EU med tiden krævede, at medlemsstaterne indførte en delvis harmoniseret merværdiafgift. Fra slutningen af 1980'erne oplevede afgiften igen en storstilet ekspansion, da dels en række vigtige ikke-europæiske industrilande som Japan, Australien og Canada og dels mange udviklingslande i Afrika og Asien indførte en tilsvarende afgift. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken spillede en hovedrolle i udbredelsen af denne form for skatteopkrævning. I dag er USA den eneste større udviklede nation, der ikke har en merværdiafgift som del af sit skattesystem. Merværdiafgifter opkræves i mere end 140 lande og står for ca. 20 % af det samlede globale skatteprovenu.[4]

EU

I EU er der i et vist omfang fælles momsregler. De enkelte lande kan som udgangspunkt fastsætte deres egne momssatser. Der er dog en minimumsgrænse for landenes normalsats på 15 % og en grænse på den lavere momssats, som mange lande har, på 5 %.[5]

De enkelte EU-landes momssatser i 2018 fremgår af nedenstående tabel:[6]

LandAlmen
momssats
Reduceret
sats
Stærkt
reduceret
sats
MellemsatsNulsats
mulig
Forkort
else
Navn
Belgien Belgien21 %6 %12 %jaBTW
TVA
MWSt
Belasting over de toegevoegde waarde
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Mehrwertsteuer
Bulgarien Bulgarien20 %9 %ДДСДанък върху добавената стойност
Cypern Cypern19 %9 %5 %jaΦΠΑΦόρος Προστιθέμενης Αξίας
Danmark Danmark25 %jamomsMeromsætningsafgift
Estland Estland20 %9 %kmKäibemaks
Finland Finland24 % [7]14 %10 %jaalv
moms
Arvonlisävero
mervärdesskatt
Frankrig Frankrig20 %10 %2,1 %5,5 %TVATaxe sur la Valeur Ajoutée
Grækenland Grækenland24 %
(på øer: 13 %)
13 %
(på øer: 6 %)
6 %
(på øer: 3 %)
ΦΠΑΦόρος Προστιθέμενης Αξίας
Irland Irland23 %13,5 %4,8 %9 %jaVAT
CBL
Value Added Tax (engelsk)
Cáin Bhreisluacha (gaelisk)
Kroatien Kroatien25 %13 %5 %PDVPorez na promet
Italien Italien22 %10 %4 %5 %jaIVAImposta sul Valore Aggiunto
Letland Letland21 %12 % [8]jaPVNPievienotās vērtības nodoklis
Litauen Litauen21 %9 %5 %PVMPridetines vertes mokestis
Luxembourg Luxembourg17 %8 %3 %TVATaxe sur la Valeur Ajoutée
Malta Malta18 %7 %5 %jaVATTaxxa tal-Valur Mizjud
Nederlandene Nederlandene21 %6 %BTWBelasting toegevoegde waarde
Polen Polen[8]23 %8 %5 %jaPTU/VATPodatek od towarów i uslug
Portugal Portugal23 %
(på Madeira: 16 %)
13 %[8]6 %IVAImposto sobre o Valor Acrescentado
Rumænien Rumænien19 %9 %5 %TVATaxa pe valoarea adaugata
Slovakiet Slovakiet[8]20 %10%DPHDan z pridanej hodnoty
Slovenien Slovenien22 %9,5 %DDVDavek na dodano vrednost
Spanien Spanien21 %
(på Kanarieøerne: 5 %)
10 %4 %IVA
IGIC
Impuesto sobre el valor añadido
Impuesto General Indirecto Canario
Sverige Sverige25 %12 %6 %jamomsMervärdesskatt
Tjekkiet Tjekkiet21 %15 %10 %DPHDan z pridané hodnoty
Tyskland Tyskland19 %7 %jaMwSt/USt.Mehrwertsteuer/Umsatzsteuer
Ungarn Ungarn27 %18 %5 %ÁFAÁltalános forgalmi adó
Østrig Østrig20 %10 %12 %USt.Umsatzsteuer

Informationerne er fra juni 2018.

Ålands momssatser bestemmes af Finlands riksdag. De har de samme niveauer og tillempninger som det øvrige Finland, selv om der er mulighed for at lave særlige regler for Åland. Da Finland den 1. juli 2010 forhøjede momsen, fulgte Åland med.[9]

Danmark

I Danmark indførtes momsen i 1967 til afløsning for omsen, der var en omsætningsafgift, som alene blev opkrævet i engros-ledet. Da omsen blev indført i 1962, var dennes sats på 9 %. I forbindelse med omlægning til moms blev den nye momssats 10 %. siden 1992 har momssatsen været 25 %.

I perioden fra 29. maj 1975 til 1. marts 1976 var momsen midlertidgt nedsat fra 15 til 9,25 % (den såkaldte mims).[10]

Oms- og momssatser i Danmark
ÅrSatsOms/moms
19629 %oms
196710 %moms
196812,5 %moms
197015 %moms
197718 %moms
197820,25 %moms
198022 %moms
199225 %moms

I 2015 var de samlede momsindbetalinger på 186 milliarder kroner svarende til cirka to tredjedele af statens samlede afgiftsprovenu.[11]

En række ydelser er fritaget for moms, fx:

 • Udstyr til udsendte soldater
 • Taxakørsel
 • Porto (frimærker og breve)
 • Salg af varer og ydelser fra virksomheder med løbende omsætning over 12 måneder på højst 50.000 kroner
 • Renter

Undtagelserne fremgår af momslovens § 13 samt §§34-36.

Kilder

 1. ^ a b "Moms" i Den Danske Ordbog. Hentet 10. august 2021.
 2. ^ Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven) – retsinformation.dk Loven om merværdiafgift (momsloven).
 3. ^ Provenu og metode - regnemetoder i Skatteministeriet. Publikation, Skatteministeriet, 25. juni 2013.
 4. ^ a b Kathryn James: Exploring the Origins and Global Rise of VAT Tax Analysts 2011.
 5. ^ Momsregler og momssatser. Europa.eu, besøgt 10. august 2021.
 6. ^ https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_da.htm
 7. ^ "Finland to increase VAT by 1% in 2013". Tmf-vat.com. 22. marts 2012. Arkiveret fra originalen 24. april 2012. Hentet 30. april 2012.
 8. ^ a b c d "Federation of International Trade Associations  : country profiles". Arkiveret fra originalen 20. maj 2011. Hentet 3. maj 2012.
 9. ^ Finland raises general VAT rate to 23 pct Helsinki Times, 1 juli 2010
 10. ^ Jepsen, Gunnar Thorlund; Pedersen, Jan; Vestergaard, Jørn: artiklen moms i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 10. august 2021.
 11. ^ "Afgifter - provenuet af afgifter og moms 2010-2017". Skatteministeriet. 30. september 2016. Arkiveret fra originalen 18. oktober 2016. Hentet 16. oktober 2016.

Medier brugt på denne side

Flag of Finland.svg
Finlands flag
Flag of Croatia.svg
Det er let at give dette billede en kant
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Slovenia.svg
The flag of Slovenia.
"The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Austria.svg
Flag of Austria with the red in the Austrian national colours which was official ordered within the Austrian Armed Forces (Bundesheer) in the characteristic “Pantone 032 C” (since May 2018 the Red is ordered in the characteristic “Pantone 186 C”.)
Countries with VAT.svg
Forfatter/Opretter: Getsnoopy, Licens: CC BY-SA 4.0
Map of countries & territories by their VAT status.
 
No VAT
 
VAT