Molekyle

En 3D-gengivelse af et molekylfosfoniumion Samme opbygning har f.eks. metan.
Det ikosahedrale molekyle fulleren C540
Rumlig illustration af et protein: RuBisCO
Animation af en roterende DNA-struktur

Et molekyle er en stabil partikel bestående af et eller flere atomer holdt sammen af kemiske bindinger. Det er den mindste del af den pågældende kemiske forbindelse eller allotrop af et grundstof som kan eksistere.[1]

Et molekyle kan både betegnes som homonuklear og som heteronuklear. Et homonukleart molekyle er et molekyle, der udelukkende består af atomer fra samme grundstof. Dette kan for eksempel være H2, da dette molekyle kun består af to hydrogenatomer. Et heteronukleart molekyle er et molekyle, der består af mere end ét grundstof. CO2 og H2O er eksempler på dette.   

Det der er karakteriserende for et molekyle er, at alle atomerne i molekylet er bundet sammen ved hjælp af kovalente bindinger. Dvs. at atomerne deler et eller flere elektronpar imellem sig, i modsætning til salte, der kun hænger sammen ved hjælp af elektrostatiske kræfter (ion-ion-tiltrækning).

Ladningsforskydning

Et molekyle er neutralt ladet, men det kan forekomme, at der sker en såkaldt elektrisk ladningsforskydning. En ladningsforskydning kan opstå, når der er en elektronegativitetsforskel imellem atomerne i en kemisk binding. I molekylerne kan der komme forskydninger af elektronskyerne, og dette kan forårsage, at elektronerne hober sig op omkring et atom og trækker sig væk fra andre. Dette vil sige, at der er sket en ladningsforskydning, og molekylet kaldet dermed polært. Ligeledes, hvis der ikke opstår en elektrisk ladningsforskydning, kaldes et molekyle for upolært.   

Makromolekyler

Store molekyler bestående af tusindvis af atomer findes i de levende organismer: proteiner, nukleinsyrer og polysakkarider. Disse makromolekyler opbygges systematisk af enheder eller elementer bestående af et mindre antal atomer, som aminosyrer, "baser" og monosakkarider.

Se også

Noter

  1. ^ Holtzclaw, Jr., Henry; Robinson, Wiliam (1988). General Chemistry (8. udgave). D. C. Heath and Company. s. 10. ISBN 0-669-12861-9. A molecule is the smallest particle of an element or compound that can have a stable, independent existence. A molecule may consist of a single atom, as in helium, or two or more identical atoms, as in nitrogen and sulfur, or of two or more different atoms, as in water

Eksterne henvisninger


Medier brugt på denne side

DNA animation.gif
Animation of a rotating DNA structure
//www.bernstein-plus-sons.com/software/rasmol/ RasMol 2.7.2.1.1] using the 1BNA.pdb dataset and the following commands:

GUI options were: Options->Specular, Display->Sticks

Then, in the command line:

write frame-000.gif
set write true
script script.txt

where script.txt was a separate text file in the same directory, consisting of the same two repeating lines:

rotate x 03
write frame-001.gif
rotate x 03
write frame-002.gif
rotate x 03
write frame-003.gif
...

from 001 up to 119 (for a total of 120 images when combined with frame-000.gif).

This was then loaded in Adobe ImageReady, and saved as an animated GIF.
Rubisco.png
Spacefilling structure of RuBisCO created using Rasmol and the 8RUC file from the Protein Data Bank.
Phosphonium-3D-balls.png
Ball-and-stick model of the phosphonium ion, PH4+