Methyl

Model af et methyl-molekyle

Methyl (eller metyl (RO)) er kemisk set et alkyl med formlen:

-CH3

I kemiske formler forkortes den undertiden Me. Denne kulbrinteenhed findes i mange organiske forbindelser, som f.eks. i biodiesel, hvor det findes som methylester.

Medier brugt på denne side

Methyl cation ball.png
Forfatter/Opretter: Jynto (more from this user), Licens: CC0

Ball-and-stick model of the methyl cation, also known as methenium, one of the simplest carbocations.

Color code:
      Carbon, C: black
      Hydrogen, H: white