Län

For alternative betydninger, se Len.
Sveriges län og kommuner

Den statslige forvaltning i Sverige er inddelt i län (på dansk provinser eller len) og kommuner.

I länet varetages de politiske opgaver dels af landstinget og regionerne, hvis beslutningstagere vælges direkte af länets indbyggere, dels af länsstyrelsen, som er statens repræsentant i länet. Hvert län har en residensby. Sverige har i modsætning til Danmark ikke implementeret nogen større regionreform. Sveriges län er med nogle få undtagelser identisk med det, der blev lavet under dronning Kristina.

Landsting

Landstingets politiske beslutninger træffes af en folkevalgt forsamling kaldet landstingsfullmäktige (landstingsfuldmægtige). Medlemmerne af landstingsfullmäktige vælger en landstingsstyrelse, der leder og koordinerer arbejdet i landstinget. De vigtigste ansvarsområder er sundheds- og sygehusvæsenet. Andre vigtige ansvarsområder er folketandpleje, uddannelse, kultur (især musik, teater og museer i länet) og støtte til erhvervslivet. Ansvaret for den offentlige transport er delt mellem kommunerne og landstinget. Landstingets arbejde finansieres af statsbidrag, landstingsskatter og -afgifter, og er beskrevet i blandt andet den svenske kommunallov.

I tre af Sveriges län adskiller den politiske ledelse sig fra de øvrige. Gotlands län har ikke et landsting, hvis opgaver i stedet varetages af Gotlands kommune. I landstingene i Skåne hhv. Västra Götalands län, er der forsøg i gang med øget regionalt selvstyre, hvilket blandt andet indebærer at landstinget i disse län, har fået større ansvar for den regionale udvikling.

Efter valget i 2006, var der ifølge val.se 1.656 pladser i de 20 landsting, samt 130 pladser i Gotlands kommunalbestyrelse, der varetager opgaverne i Gotlands län.

Länsstyrelse

Länsstyrelsen er statens regionale repræsentant i et län, og fungerer som bindeled mellem länet og staten. Länsstyrelsens leder, landshøvdingen, udnævnes af regeringen. Länsstyrelsen har blandt andet ansvaret for visse sociale spørgsmål og for regional samfundsplanlægning.

Länsarbetsnämnd (länsarbejdsnævn) og skogsvårdsstyrelse (skovbrugsstyrelse) er eksempler på andre statslige organer i et län. De hører under, og arbejder med samme opgaver, som staten, men på regionalt plan.

Historie

I 1200-tallet etablerede Birger Jarl og Magnus Ladulås såkaldte slotslän, på det tidspunkt hvor man ændrede ledingen til en fast skat. Desuden var der underholdslän for medlemmerne af kongefamilien, pantlän når kronen lånte penge af privatpersoner, samt tjenestelän fra hvilket man fik udbytte mod militære tjenesteydelser.

Ved regeringsreformen i 1634, blev der gennemført en länsomorganisering. Den oprindelige länsindeling genfinder man i de såkaldte landskap (landskaber).

Sveriges nuværende läninddeling, har i princippet været gældende siden 1810. I de seneste årtier, er der dog gennemført tre større ændringer. I 1968 blev Stockholms stad (överståthållardömet) og Stockholms län lagt sammen til et nyt län kaldet Stockholms län. Den 1. januar 1997 blev Kristianstads og Malmöhus län lagt sammen som Skåne län. Den 1. januar 1998 blev Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län og Skaraborgs län, med undtagelse af Habo og Mullsjö kommuner, lagt sammen som Västra Götalands län. Habo og Mullsjö kommuner kom ind under Jönköpings län, efter lokale folkeafstemninger om hvorvidt man ville tilhøre Västra Götalands län eller Jönköpings län efter sammenlægningen.

Län i Sverige

(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Svenske län - se oversigt til venstre
LänLänsbogstavAreal
(km²)
Befolkning
(31-12-06)
ResidensbyFra
Blekinge läns våben Blekinge länK2.941151.436Karlskrona1683
Dalarnas läns våben Dalarnas länW28.194275.711Falun1634
Gotlands läns våben Gotlands länI3.14057.297Visby1678 (?)
Gävleborgs läns våben Gävleborgs länX18.191275.653Gävle1762
Hallands läns våben Hallands länN5.454288.859Halmstad1719
Jämtlands läns våben Jämtlands länZ49.443127.020Östersund1810
Jönköpings läns våben Jönköpings länF10.475331.539Jönköping1687
Kalmar läns våben Kalmar länH11.171233.776Kalmar1634
Kronobergs läns våben Kronobergs länG8.458179.635Växjö1674
Norrbottens läns våben Norrbottens länBD98.911251.886Luleå1810
Skåne läns våben Skåne länM11.0271.184.500Malmö1997
Stockholms läns våben Stockholms länA B6.4901.918.104Stockholm1968
Södermanlands läns våben Södermanlands länD6.060263.099Nyköping1683
Uppsala läns våben Uppsala länC6.989319.925Uppsala1634
Värmlands läns våben Värmlands länS17.583273.489Karlstad1779
Västerbottens läns våben Västerbottens länAC55.432257.581Umeå1638
Västernorrlands läns våben Västernorrlands länY21.678243.978Härnösand1762
Västmanlands läns våben Västmanlands länU6.302248.489Västerås1634
Västra Götalands våben Västra Götalands länO23.9421.538 284Göteborg1998
Örebro läns våben Örebro länT8.517275.030Örebro1634
Östergötlands läns våben Östergötlands länE10.562417.966Linköping1634

Storlän

Et storlän er en ofte anvendt uformel betegnelse for et svensk län, der er opstået som en sammenlægning af flere tidligere, mindre län.

  • Skåne län Er inddelt i 33 kommuner, næststørste antal for et län i Sverige
  • Stockholms län Er inddelt i 26 kommuner, tredjestørste antal for et län i Sverige
  • Västra Götalands län Er inddelt i 49 kommuner, største antal for et län i Sverige

Nedlagte län

Medier brugt på denne side

Sveriges län.png
Sveriges län
SverigesLän2007mKod.svg
(c) Lokal_Profil, CC BY-SA 2.5
Counties of Sweden 2007 with (partial) ISO 3166-2:SE codes
Gotland vapen.svg
Forfatter/Opretter: Marmelad and Leonid 2, Licens: CC BY-SA 2.5
See about CoA blazoning: [Expand]