Krat

Krat er naturlige bevoksninger, som mest består af buske eller små, forvoksede træer. Her i landet er det især hårdføre veltilpassede arter, der danner krat under bestemte betingelser. Det er i øvrigt i vidt omfang de samme arter, der danner buskbevoksningerne på overdrevene.

Vindbeskårne krat med slåen og tjørn på Djurslands østkyst.

De vigtigste arter i krat

Vindslid er en hovedårsag til, at træer og buske udvikles som krat ved kysten, i skovbryn og på bjerge og bakker. Vedvarende og gentagne jordskred kan også hindre et område i at få tid til at udvikle skov. Bland de menneskeskabte årsager kan nævnes stævningsdrift og skovgræsning, som tidligere holdt plantevæksten nede, så der dannedes løveng, hvor buskene indgik som krat.

Tilsvarende bevoksninger i andre dele af verden kan hedde:

Medier brugt på denne side

Strandkrat.JPG
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0