Konurbation

Konurbation er bysammenvoksning af flere byområder, som vokser sammen ved befolkningsvækst og på den måde er blevet til et større sammenhængede bebygget byområde. Ordet er en nydannelse af Patrick Geddes.[1]


Reference