Kandidat

For alternative betydninger, se Kandidat (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Kandidat)

En kandidat, candidatus (mænd) eller candidata (kvinder), er indehaveren af en akademisk grad, som benyttes i de skandinaviske lande. Kandidatgraden svarer til mastergraden i den angelsaksiske verden. Kandidatgraden ligger under ph.d.-graden (tidligere benævnt licentiatgraden) og doktorgraden som er den højeste akademisk grad i Danmark.

Note: I de latinske betegnelser er der nedenfor brugt bogstavet æ; det er lige så korrekt i stedet at anvende ae.

Danske kandidatgrader

Det humanistiske område

Det naturvidenskabelige område

 • Kandidat i forsikringsvidenskabcandidatus/candidata actuarii (cand.act.)
 • Kandidat i landbrugsvidenskab – candidatus/candidata agronomiæ (cand.agro.)
 • Kandidat i havebrugsvidenskab (hortonom) – candidatus/candidata hortonomiæ (cand.hort.)
 • Kandidat i landskabsarkitektur – candidatus/candidata hortorum architecturæ (cand.hort.arch.)
 • Kandidat i veterinærmedicin – candidatus/candidata medicinæ veterinariæ (cand.med.vet.)
 • Kandidat i jordbrugsøkonomi – candidatus/candidata oeconomiæ agronomiæ (cand.oecon.agro.)
 • Kandidat i naturvidenskabcandidatus/candidata scientiarum (cand.scient.)
 • Kandidat i matematik-økonomicandidatus/candidata scientiarum oeconomices (cand.scient.oecon.)
 • Kandidat i skovbrugsvidenskabcandidatus/candidata silvinomiæ (cand.silv.)

Det samfundsvidenskabelige område

 • Kandidat i antropologicandidatus/candidata scientiarum anthropologicarum (cand.scient.anth.)
 • Kandidat i biblioteks- og informationsvidenskabcandidatus/candidata scientiarum bibliotecaris (cand.scient.bibl.)
 • Kandidat i erhvervsjura og -økonomi – candidatus/candidata mercaturæ et juris (cand.merc.jur.)
 • Kandidat i erhvervsøkonomi – candidatus/candidata mercaturæ (cand.merc.)
 • Kandidat i erhvervsøkonomi og datalogi – candidatus/candidata mercaturæ (cand.merc.dat.)
 • Kandidat i erhvervsøkonomi og Virksomhedskommunikation / M.Sc. in Business Administration and Organizational Administration (cand.merc.kom.)
 • Kandidat i forhandlingsteknikker – candidatus/candidata negotiandi (cand.negot.)
 • Kandidat i forvaltning – candidatus/candidata scientiarum administrationis (cand.scient.adm.)
 • Kandidat i international erhvervsøkonomi – candidatus/candidata mercaturæ internationalis (cand.merc.int.)
 • Kandidat i international erhvervsøkonomi og politik – candidatus/candidata mercaturæ et politices internationalis (cand.merc.pol)
 • Kandidat i journalistik – candidatus/candidata publicitatis (cand.public.)
 • Kandidat i juracandidatus/candidata juris (cand.jur.)
 • Kandidat i psykologcandidatus/candidata psychologiæ (cand.psych.)
 • Kandidat i revisioncandidatus/candidata mercaturæ et auditoris (cand.merc.aud.)
 • Kandidat i samfundsvidenskab – candidatus/candidata societatis (cand.soc.) fra Aarhus Universitet. Der findes også to dansksprogede cand.soc.-uddannelser i hhv. "Politisk Kommunikation & Ledelse" og "Human Resource Management" begge på Copenhagen Business School. Derudover findes cand.soc. i "International Sikkerhed og Folkeret" på Syddansk Universitet og cand.soc. i "Socialt Arbejde" på Aalborg Universitet, i Aalborg og København.
 • Kandidat i samfundsvidenskabelig Jura - (Cand.Soc i Jura)
 • Kandidat i socialvidenskab - candiˈdata/candiˈdatus ˈrerum sociˈalium (cand.rer.soc) fra Odense Universitet (nu SDU)
 • Kandidat i sociologicandidatus/candidata scientiarum socialium (cand.scient.soc.)
 • Kandidat i statskundskabcandidatus/candidata scientiarum politicarum (cand.scient.pol.)
 • Kandidat i økonomicandidatus/candidata oeconomices (cand.oecon.), kandidater fra Københavns Universitet kan også kalde sig statsvidenskabelige kandidater – candidatus/candidata politices (cand.polit.)

Det sundhedsvidenskabelige område

 • Kandidat i sygepleje – candidatus/candidata curationis (cand.cur.)
 • Kandidat i klinisk biomekanik – candidatus/candidata manutigii (cand.manu.)
 • Kandidat i medicincandidatus/candidata medicinæ (cand.med.)
 • Kandidat i odontologi (tandlægevidenskab) – candidatus/candidata odontologiæ (cand.odont.)
 • Kandidat i farmaci – candidatus/candidata pharmaciæ (cand.pharm.)
 • Kandidat i sundhedsvidenskab – candidatus/candidata scientiarum sanitatis (cand.scient.san.)
 • Kandidat i folkesundhedsvidenskab – candidatus/candidata scientiæ sanitatis publicæ (cand.scient.san.publ.)
 • Kandidat i biomedicinsk teknologi – candidatus/candidata scientiarum medicinæ (cand.scient.med.)

Det teknisk-videnskabelige område

 • Kandidat i landinspektørvidenskabcandidata/candidatus geometriæ (cand.geom.)
 • Kandidat i ingeniørvidenskabcandidatus/candidata polytechnices (cand.polyt.)
 • Kandidat inden for det teknisk-naturvidenskabelige – candidatus/candidata scientiarum technologiæ (cand.scient.techn.)
 • Kandidat i levnedsmiddelvidenskab – candidatus/candidata technologiæ alimentariæ (cand.techn.al.)
 • Kandidat i levnedsmiddelvidenskab, bromatologcandidatus/candidata bromatologiæ (cand.brom.)
 • Kandidat i teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning – candidatus/candidata technices socialium (cand.techn.soc.)

Det teologiske område

Øvrige

De øvrige akademiske grader, der kan opnås i Danmark, er bachelorgraden, magistergraden, ph.d.-graden og doktorgraden.

Se også

Eksterne henvisninger