København-Bonn-erklæringerne

København-Bonn-erklæringerne blev afgivet i 1955 af såvel den danske som den vesttyske regering. Erklæringerne fastslår, at bekendelsen til dansk eller tysk nationalitet og kultur i det dansk-tyske grænseland i Sønderjylland er fri og ikke må efterprøves.

København-Bonn-erklæringerne skal dermed sikre, at folkegrupper på begge sider af grænsen kan bevare deres nationale og kulturelle identitet. Erklæringerne danner rammen om den nuværende sameksistens i Nordslesvig (de sønderjyske landsdele) og Sydslesvig.

Eksterne ressourcer

Medier brugt på denne side

DPAG-50 Jahre Bonn-Kopenhagener Erklärungen.jpg
Postwertzeichen der Deutschen Post AG: 50 Jahre Bonn-Kopenhagener Erklärungen