Jurisdiktion

Jurisdiktion er et område som en domstol eller et land udøver myndighed over.

Danske jurisdiktioner

Ved den store retsreform i 1919 blev de danske jurisdiktioners opgaver delt mellem de nyoprettede rets- og politikredse.

Jurisdiktioner omkring år 1900

Herredsfogeden fungerede som dommer, politimester og anklager i en jurisdiktion.

En herredsfoged kun godt være herredsfoged samtidigt både i en landjurisdiktion og i en købstadsjurisdiktion. Mellem 1868 og 1919 var det herredsfogeder, der var byfogeder (eller kongevalgte borgmestere) i købstæderne.

Aalborg amts jurisdiktioner

Fire købstadsjurisdiktioner
Fem landjurisdiktioner
En grænsejurisdiktion

Viborg amts jurisdiktioner

To købstadsjurisdiktioner
  • Viborg Købstads Jurisdiktion
  • Skive Købstads Jurisdiktion
Fire landjurisdiktioner
To grænsejurisdiktioner
JuraSpire
Denne juraartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.