Jernbanen i Norge

Et elektrisk motorvognsæt af typen NSB type 73.
Foto: Svein Sando (2008)

Jernbanen i Norge består af omkring 4.087 km med normalspor (1.435 mm) hvoraf 2.622 km er elektrificeret, mens 241 kilometer (pr april 2011) er dobbeltsporet. I forbindelse med det norske jernbanenetværk findes i alt 702 tunneler og omkring 2.804 jernbanebroer. Ca. 30% af banenettet tåler hastigheder på mere end 100 kilometer i timen, og omkring 4% af dette igen er tilpasset hastigheder på mere end 160 kilometer i timen.[1]

NSB var længe et selskab med tilnærmet monopol på jernbanedrift. I dag vedligeholdes jernbanenettet af Jernbaneverket, og mange andre jernbaneselskaber end NSB trafikerer sporene.

Jernbanelinjen mellem Kirkenes og Bjørnevatn (ikke persontogførende) er en af verdens nordligste jernbanestrækninger (verdens nordligste frem til Obskaja–Bovanenkovobanen i Rusland åbnede i 2010). Kirkenes–Bjørnevatnbanen blev lukket i 1990-erne og genåbnet i 2009. En periode var minebanen i Ny-ÅlesundSvalbard verdens nordligste. I dag fører Ofotbanen – fra Kiruna i Sverige til Narvik – til at Narvik er en af verdens nordligste byer med jernbanetilknytning.

Det nordligste punkt i Norge og også på det sammenhængende nordiske jernbanenet befinder sig ved Bjørneborg på Ofotbanen, nogle få kilometer øst for Narvik. Det sydligste punkt på det norske banenet er på sidesporet til Odderøya i Kristiansand. Højeste punkt i Norge er i Finsetunnelen på Bergensbanen – 1239 meter over havet.

Jernbaneverket (udskilt fra NSB i 1996) er en statslig forvaltningsetat, som både bygger og vedligeholder al infrastruktur inden for jernbanesektoren, mens flere andre selskaber inden for passager– og godstrafik er aktive som operatører. Disse selskaber inkluderer blandt andre Norges Statsbaner, NSB Anbud, CargoNet, Flytoget, Hector Rail, TÅGAB og Cargolink.

Jernbanens historie i Norge

Jernbaner i Norge før 1850, hestejernbanerne

Den første prøvekørsel mellem Christiania og Strømmen.
Foto: Illustrert Nyhedsblad (1853)

Norges første jernbane antages at være den 1.400 meter lange hestejernbane Damtjern-Storflåtan på Krokskogen, som var et led i en længere transportkæde for tømmer fra Land og Valdres til Oslo. Denne bane blev taget i brug i 1805 og antagelig nedlagt i 1849.[2]

Den næste jernbane var antagelig den, som blev anlagt på Blaafarveværket i 1820'erne af den tyske bergmester Karl Friedrich Böbert. Dette var en minejernbane med hestedrift og støbejernssveller, som blev brugt til at transportere malm.

Omtrent samtidigt blev den 1.200 meter lange GjøsbubanenOtteidanlegget i Marker i Østfold bygget. Dette var et kombineret kanal- og jernbaneanlæg, som muliggjorde tømmertransport mellem indsøerne Store Le og Øymarksjøen. Vognene blev trukket op ved hjælp af et ophalingsspil, først drevet af heste eller okser, fra 1854 af en stationær dampmaskine. Banen var i brug fra 1825 til 1926.[3]

Mortsjølungen-Tvillingtjern-banen (også kendt som Grasmobanen) var også en kort bane for at fragte tømmer mellem to vandløb, nemlig mellem Mangenvassdraget og Haldenvassdraget. Banen blev åbnet i 1849 og var i drift frem til 1931. Til at begynde med blev vognene trukket af heste. Fra 1918 blev der anvendt et motoriseret wiretræk.[4] Banen var ca. 1.400 meter lang.

Norges første offentlige jernbane, Norsk Hoved-Jernbane

Arbejdet med Norsk Hoved-jernbane (også benævnt Hovedbanen), den første norske jernbane for offentlig transport, blev ledet af englænderen Robert Stephenson, søn af George Stephenson, som havde konstrueret den aller første offentlige jernbane i verden.[5] Anlægsarbejdet startede i 1851 og banen blev åbnet 1. september 1854. Banen går fra Oslo til Eidsvoll. Finansieringen af anlægget skete ved at udstede aktier for 2,2 mill. spesiedalere idet halvdelen blev skaffet til veje af engelske aktionærer og den anden halvdel af norske, hvoraf staten stod for lidt over halvdelen.[6] Hovedbanen var frem til 1926 et aktieselskab, idet staten med årene sikrede sig flere og flere af aktierne. Hovedbanen var derfor formelt en privatbane og blev ikke en del af Norges Statsbaner før 4. marts 1926.[7]

Statsbanerne indtil 1883

Offentlige jernbaner i Norge i 1883

Efter åbningen af Hovedbanen fattede man interesse for, at der kunne bygges offentlige jernbaner flere steder i Norge. I første omgang så man på jernbaner som et blandt flere led i en længere transportåre, ofte kombineret med transport til søs. Hovedbanen sammenknyttede Mjøsa med Oslofjorden, og lignende hensyn lå til grund for flere af de baner, som Stortinget fra og med 1857 vedtog at bygge. I den byggeperiode, som varede frem til 1883, blev samtlige statsbaner organiseret som aktieselskaber, hvor private blev indbudte til at tegne aktier, som kunne give udbytte ved overskud, men ellers ingen indflydelse kunne udøve over banernes drift. Stortinget krævede, at der måtte tegnes en vis andel aktier for et baneprojekt, før Stortinget vedtog banen og bevilgede den resterende del af anlægskapitalen.

I årene mellem 1862 og 1883 åbnede man en række mere eller mindre løsrevne banestrækninger i hele Sydnorge. Det startede med Hamar-Grundsetbanen og Kongsvingerbanen i 1862. Der efter fulgte Størenbanen, Randsfjordbanen, Drammenbanen, Rørosbanen, Jærbanen, Smaalensbanen, Hedmarksbanen, Meråkerbanen, Drammen-Skiensbanen og endelig Vossebanen. Ved deres færdiggørelse var 1.563,4 km offentlig jernbane taget i brug.[8] I 1883 blev det en pause i byggeriet af flere jernbaner, og samme år blev der iværksat en ny administrativ ordning for statsbanerne med en hovedbestyrelse i Kristiania og seks distriktsadministrationer i Kristiania, Drammen, Hamar, Trondheim, Stavanger og Bergen. Betegnelsen "De norske Statsbaner" blev taget i brug i 1883, og i december 1885 anvendes betegnelsen "Norges Statsbaner" for første gang.[9]

Privatbanerne

Selv om staten efter noget blandede erfaringer med modellen, som Hovedbanen blev bygget efter, ville have kontrol med norsk jernbanebyggeri selv, blev der i perioden 1892-1956 åbnet en række private offentlige jernbaner i Norge. Nogle af disse blev bygget ud fra transportbehovet til enkeltbedrifter, mens andre blev til som ordinære offentlige jernbaner, som skulle tjene et bestemt distrikt. Først ude var Sulitjelmabanen, som blev åbnet på strækningen Sjøntså-Fossen i 1892 og forlænget til Hellarmo året efter. Der efter fulgte Nesttun-Osbanen (1894), Lillesand-Flaksvandbanen (1896), Urskog-Hølandsbanen (1896-1898), Tønsberg-Eidsfosbanen (1901), Holmestrand-Vittingfosbanen (1902), Valdresbanen (19021906), Lierbanen (1904), Dunderlandsbanen (1904), Grimstad-Frolandbanen (1907), Thamshavnbanen (1908-1910),Rjukanbanen (1909), forlængelse af Sulitjelmabanen til Fagerli (1915), Askim-Solbergfossbanen (1918) og endelig forlængelsen af Sulitjelmabanen til Finneid i 1956. Hølandsbanen, Valdresbanen, Dunderlandsbanen og Frolandbanen blev senere overtaget af NSB og blev siden nedlagt, bortset fra Dunderlandsbanen som blev en del af Nordlandsbanen. Privatbanerne, som var bygget for en bestemt bedrifts behov, holdt sig længst i drift (Sulitjelmabanen 1972, Thamshavnbanen 1974 og Rjukanbanen 1991). De resterende blev nedlagt for de flestes vedkommende allerede i mellemkrigstiden, da de blev udkonkurrerede af vejtransporten: Hvittingfossbanen 1931/1938, Lierbanen 1932/1938, Nesttun-Osbanen 1935, Eidsfossbanen 1938 og Flaksvatnbanen 1953.[10]

Udvikling af jernbanenettet efter 1890

Da Bergensbanen blev til
Foto: Sigvard Heber (1907)

Standsningen i jernbaneudbygningen efter 1883 blev kritiseret af mange. Man havde i løbet af en 30-årsperiode oparbejdet en national kompetence inden for jernbanebyggeri. Når anlægsvirksomheden standsede, risikerede man, at denne kompetence forsvandt. Der var heller ikke mangel på jernbaneplaner og -ønsker, men det store byggeboom i 1870-erne blev finansieret for en stor del med statlige lån i udlandet. Fra 1890 turde man imidlertid satse igen, og efter få år var man i fuld gang igen, måske mere ambitiøst end nogen sinde. I 1890 havde man fuldført blot een stambane, nemlig "Trondhjemsbanen" over Røros. I den 50 år lange byggeperiode, som fulgte (1890–1940), blev tre nye stambaner fuldførte: Bergensbanen i 1909, Dovrebanen i 1921, Sørlandsbanen til Kristiansand i 1938. Desuden blev Solørbanen bygget (1893 og 1910), Gjøvikbanesystemet i 1900-1902, Bratsbergbanen forbandt den private Rjukanbanen med Vestfoldbanen 1909-1917, Nordlandsbanen parsellvis ført frem til Mosjøen 1902-1940, Raumabanen og Ålgårdbanen i 1924, Sperillbanen i 1926, Namsosbanen i 1933 og Hardangerbanen i 1935.

Så kom krigen. Udbygning af jernbanenettet var en prioriteret opgave for okkupationsmagten, som forcerede flere af anlæggene, men stort set med elendig kvalitet som resultatet. I løbet af krigen blev Nordlandsbanen videreført til Dunderland, Flåmsbanen blev åbnet i 1941 og hele Sydlandsbanen fuldført i 1944 til Stavanger.

Efter krigen blev Nordlandsbanen ført helt frem til Bodø i 1962. Med dette anlæg stoppede det norske jernbanebyggeri i den forstand, at senere anlæg kan betragtes som moderniseringer og kapacitetsudvidelser af ældre jernbaner: Lieråstunnelen 1973, Oslotunnelen 1980, Finsetunnelen 1993, Ski-Sandbukta fuldført 1996, Gardermobanen 1998/1999, Gråskallen tunnel på Bergensbanen 1999, Kobbervik-Holm 2001 og Askerbanen i 2005.

Aktive jernbanestrækninger i Norge

Nordlig del af jernbanenettet omkring 1897.
Jernbanestrækninger i Norge omkring 1914.
Foto: Carl Willoch Ludvig Horn
NavnÅbnetFylke(r)EndestationerLængde
Hovedbanen1854Oslo og AkershusOslo SEidsvoll84 km
Hamar-Grundsetbanen1862HedmarkHamarGrundset38 km
Kongsvingerbanen1862Akershus og HedmarkLillestrømKongsvinger115 km
Trondhjem–Størenbanen1864Sør-TrøndelagTrondheimStøren51 km
Grensebanen1865HedmarkKongsvingerCharlottenberg-
Randsfjordbanen1866/1868Buskerud og OpplandDrammenRandsfjord54 km
Drammenbanen1872Oslo, Akershus og BuskerudOslo SDrammen42 km
Spikkestadlinjen1872Akershus og BuskerudAskerSpikkestad14 km
Skøyen–Filipstadlinjen1872OsloSkøyenFilipstad2 km
Rørosbanen1877Hedmark og Sør-TrøndelagHamarStøren382 km
Jærbanen1878RogalandStavangerEgersund75 km
Østfoldbanen (Vestre)1879Oslo, Akershus og ØstfoldOslo SKornsjø170 km
Hedemarksbanen1880Akershus og HedmarkEidsvollHamar-
Vestfoldbanen1881/1882Buskerud og VestfoldDrammenSkien148 km
Meråkerbanen1881Sør-Trøndelag og Nord-TrøndelagTrondheim SStorlien102 km
Østfoldbanen (Østre)1882Akershus og ØstfoldSkiSarpsborg80 km
Brevikbanen1895TelemarkEidangerBrevik10 km
Gjøvikbanen1900/1902Oslo, Akershus og OpplandOslo SGjøvik124 km
Alnabanen1901OsloGrefsenAlnabru5 km
Loenga–Alnabrulinjen1901OsloLoengaAlnabru7,3 km
Ofotbanen1902NordlandNarvikBjørnfjell43 km
Hell–Sunnanbanen1905Nord-TrøndelagHellSunnan105 km
Arendalsbanen1908Aust-AgderNelaugArendal37 km
Treungenbanen1908/1913Aust-Agder og TelemarkArendalTreungen92 km
Roa-Hønefossbanen1909Oppland og BuskerudRoaHønefoss34 km
Bergensbanen1909Hordaland, Sogn og Fjordane og BuskerudBergenHønefoss527 km
Kirkenes-Bjørnevatnbanen1910FinnmarkKirkenesBjørnevatn8,45 km
Solørbanen1910HedmarkKongsvingerElverum88 km
Bratsbergbanen1917TelemarkNotoddenEidanger74 km
Dovrebanen1921Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-TrøndelagOslo STrondheim S533 km
Raumabanen1924Oppland og Møre og RomsdalDombåsÅndalsnes114 km
Flåmsbanen1940Sogn og FjordaneMyrdalFlåm20 km
Dalane–Suldallinjen1944Vest-AgderDalaneSuldal1,1 km
Sørlandsbanen1944Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og RogalandHokksundStavanger528 km
Stavne–Leangenbanen1957Sør-TrøndelagMarienborgLeangen5,8 km
Nordlandsbanen1962Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og NordlandTrondheim SBodø729 km
Gardermobanen1998Oslo og AkershusOslo SEidsvoll64 km
Askerbanen2005 Sandvika-Asker,
2011 Lysaker-Sandvika.
Oslo og AkershusLysakerAsker9,7 km

Nedlagte jernbanestrækninger i Norge

Gamle Drammenbanen ved Gullaug, udsigt over Lierdalen.
Foto: Anders Beer Wilse (1915)
Havnebanen ved Akershus fæstning.
Foto: Anders Beer Wilse (1935)
Kort over Krøderbanen.
Foto: Norges Geografiske Opmaaling (1902)
StrækningÅrsagÅbnetNedlagtFylke(r)MellemLængde
Selsbak – Kalvskinnet[11]Sammenlægning af Trondheims to stationer18641884Sør-TrøndelagSelsbakkThrondhjem4,8 km
Bergen gamle st – MindeFlytning af Bergen stasjon18831913HordalandBergenMinde3,3 km
Nesttun – OsNedlæggelse18941935HordalandNesttunOs26,3 km
LierbanenNedlæggelse19041937BuskerudLierSvangstrand20,6 km
Tønsberg–EidsfossbanenNedlæggelse19011938VestfoldTønsbergEidsfoss48,0 km
Holmestrand–VittingfossbanenNedlæggelse19021938VestfoldHolmestrandHvittingfoss24,4 km
Lillesand-FlaksvatnbanenNedlæggelse18961953Aust-AgderLillesandFlaksvatn16,6 km
RøykenvikbanenNedlæggelse19001957OpplandJarenRøykenvik6,7 km
SperillbanenNedlæggelse19261957BuskerudHenSperillen23,9 km
Urskog-HølandsbanenNedlæggelse1896/1898/19031960AkershusSørumsandSkulerud56,8 km
Grimstad – RiseNedlæggelse19071961Aust-AgderGrimstadRise22,1 km
Grovane – ByglandsfjordNedlæggelse18961962Aust-Agder og Vest-AgderGrovaneByglandsfjord58,4 km
Nesttun – TunestveitPersontrafik nedlagt18831964HordalandNesttunTunestveit23,2 km
Bruksbanen Askim – SolbergfossNedlæggelse19181965ØstfoldAskimSolbergfoss7,9 km
Bergen – NesttunPersontrafik nedlagt18831965HordalandBergenNesttun9,8 km
VestmarkalinjenNedlæggelse19181965HedmarkSkotterudVestmarka14,3 km
Simonstad – TreungenNedlæggelse1910/19131967Aust-AgderSimonstadTreungen46,4 km
SulitjelmabanenNedlæggelse1892/1915/19571972NordlandFinneidLomi54,0 km
Spikkestad – BrakerøyaLinjeomlæggelse/nedlæggelse18721973BuskerudSpikkestadBrakerøya14,1 km
ThamshavnbanenNedlæggelse1908/19101974Sør-TrøndelagThamshavnLøkken25,3 km
NamsosbanenPersontrafik indstillet19331978Nord-TrøndelagGrongNamsos51,5 km
Minde – MidttunNedlagt18831980HordalandMindeMidttun1,2 km
HavnebanenNedlæggelse, erstattet af Oslo-tunnelen19071980OsloLoengaFilipstad3,7 km
Randsfjordbanen, nordre delNedlæggelse18681981OpplandBergermoenRandsfjord2,2 km
Brevikbanen, søndre delNedlæggelse18911985TelemarkØrvik sidesporBrevik1,1 km
KrøderbanenNedlæggelse, blev museumsbane18721985BuskerudVikersundKrøderen26,4 km
Palmafoss – GranvinNedlæggelse19351988HordalandPalmafossGranvin24,1 km
KragerøbanenNedlæggelse19271989TelemarkNeslandsvatnKragerø26,6 km
SkreiabanenNedlæggelse19021988OpplandReinsvollSkreia22,0 km
ÅlgårdbanenNedlæggelse19241988RogalandÅlgårdGanddal22,0 km
NumedalsbanenPersontrafik indstillet19271989BuskerudKongsbergRødberg7,0 km
Eikonrød – Skien GTrafik indstillet18821991TelemarkEikonrødSkien G1,9 km
FlekkefjordbanenNedlæggelse19041991Vest-AgderSiraFlekkefjord17,1 km
ValdresbanenNedlæggelse, delvis1902/1903/1905/19061999OpplandEinaFagernes22,0 km
Tunestveit – MidttunGodstrafik nedlagt18832001HordalandTunestveitMidttun21,7 km
HortenlinjenNedlæggelse18812002VestfoldSkoppumHorten7,0 km

Industri- og anlægsbaner, større sidespor

To lokomotiver ved Røyknes StationSetesdalsbanen den 9. maj 2004.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen
 • Grasmobanen (hestejernbane i Eidskog)
 • Bergerlinna (hestejernbane fra Dal Station til Hurdalssjøen)
 • Losbylinja (Fjellhammer-Losby Verk, 1861-ca 1930/1935. Skinner fjernet 1942) (bare tømmertransport)
 • Hafslundbanen (Hafslund–Sundløkka, Sarpsborg) (18981974)
 • Ilsvikbanen (Skansen/StavneFagervika) (Sidespor til industriområde)
 • Hauerseter-Gardermobanen (HauerseterGardermoen) (Sidespor til flyveplads)
 • Ny-Ålesundsbanen (Ny-Ålesund)

Jernbanelinjer som drives som museer

Vedtagne projekter

Samtlige af disse dobbeltspor-projekter fører til, at de aktuelle strækninger bliver hurtigtog-kapable i følge jernbaneværket.
 • Oslo S – Ski. (Follobanen). Under planlægning.
 • Vestfoldbanen – nyt dobbeltspor.
 • Minnesund – Kleverud – udvidelse til dobbeltspor, reguleringsplan vedtaget af Miljødepartementet (Dovrebanen)

Potentielle strækninger

 • Ringeriksbanen – ny – (Oslo-Hønefoss)
 • Grenlandsbanen – ny – (Porsgrunn-Sørlandsbanen nær Risør)
 • Eidsvoll – Hamar – dobbeltspor og opgradering af tracé
 • Oppgradering av Østfoldbanen, Moss-Halden

Disse planlægges bygget før år 2030, usikker dato.[12]

Højhastighedsbaner som udredes

 • Oslo – Bergen (via Ringeriksbanen)
 • Oslo – Trondheim (ny/opgraderet Dovrebane eller Rørosbane)
 • Oslo – Gøteborg (oppgradert Østfoldbane, i hvert fald til Halden)
 • Oslo – Stockholm.

Man vil her se på de enkelte strekninger og eventuelle kombinationer af disse. Disse projekter har ikke nogen tidsplan, og vil måske aldrig blive bygget.[13]

Følgende lobbyistorganisationer har udredet nye baner:

 • Den sørnorske høyhastighetsringen. Oslo – Drammen – Kristiansand – Stavanger – Bergen – Drammen – Oslo. Medfører helt nye traséer med unntak av strekningen Drammen – Oslo, bl.a ny Sydlandsbane, en helt ny strækning mellem Stavanger – Bergen, og ny Bergensbane.
 • Norsk Bane har også udredet flere alternativer (inkluderer Haukelibanen, Dovrenettet og en ny Sydlandsbane).
 • Didrik A. Seip Arkiveret 18. juni 2013 hos Wayback Machine har foreslået en alternativ jernbaneplan med linjer fra Trondheim og Ålesund til Oslo, et nyt forløb for Bergensbanen og blandt andet en alternativ Ringeriksbane.
 • Y-banen er en højhastighedsbane, som forbinder Oslo, Bergen og Trondheim med knudepunkt ved Fagernes. Aktuelle tilknytningsbaner til Y-banen går gennem Østfold, Møre og Sørvestlandet.
 • Jernbaneforum Sør har også udredet ny Sydlandsbane, kaldet Sørvestbanen.
 • Jernbaneforum Øst vil ha bedre Østfoldbane, med høyhastighetsdobbeltspor, og to nye spor Oslo-Ski

Andre højhastighedsbaner:

 • Nord-Norgebanen (denne plan blev vraget i 1994, men i 2009 vedtog Stortinget at udrede den under navnet Tromsbanen[14][15])

Alvorlige jernbaneulykker i Norge

Se også Norske katastrofer og store ulykker og Liste over togulykker.

Noter

 1. ^ JernbaneverketSatsingen på jernbane må dobles (07.04.2011)
 2. ^ Erik Hajum (1977). Jernbanetanken vinner frem. i Innenlands samferdsel i Norge siden 1800. Oslo: TØI/Grøndahl. s.100
 3. ^ Ulf Berntsen (1973). Gjøsbubanen. I På Sporet nr.12, s.23. Oslo: Norsk Jernbaneklubb
 4. ^ Erik Hajum (1977). Jernbanetanken vinner frem. i Innenlands samferdsel i Norge siden 1800. Oslo: TØI/Grøndahl. s.101
 5. ^ Bergsgård, Arne (1964). "Kommunikasjonar". Norsk historie 1814–1880. Oslo: Det Norske Samlaget. s. 164.
 6. ^ Erik Hajum (1977). Jernbanetanken vinner frem. i Innenlands samferdsel i Norge siden 1800. Oslo: TØI/Grøndahl. s.110
 7. ^ Thor Bjerke & Finn Holom (2004). Banedata 2004. Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Hamar/Oslo: Norsk Jernbanemuseum & Norsk Jernbaneklubb, s. 52
 8. ^ Svein Sando (2000). Norges jernbaner året 1883. Lastet ned 29.12.2008 fra www2.dmmh.no/~ses/www-rwy/utvikling/1883.htm Arkiveret 4. juli 2011 hos Wayback Machine
 9. ^ Thor Bjerke & Finn Holom (2004). Banedata 2004. Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Hamar/Oslo: Norsk Jernbanemuseum & Norsk Jernbaneklubb, s. 22
 10. ^ Thor Bjerke & Finn Holom (2004). Banedata 2004. Data om infrastrukturen til jernbanene i Norge. Hamar/Oslo: Norsk Jernbanemuseum & Norsk Jernbaneklubb, s. 10-13+20-21
 11. ^ Med 'Selsbak' menes her stedet og ikke stationen. Strekningen, som blev helt nedlagt i 1884, går fra et punkt omtrent midtvejs på dagens vej Gammel Lina, over daværende Sluppen viadukt, omtrent langs dagens E6 og ind til Kalvskinnet. Synagogen var stationsbygning fra 1864 til 1884. I 1919 blev strækningen Heimdal-Selsbakk flyttet noget vestpå og højere således, at i realiteten er hele den oprindelige bane fra Heimdal og nordpå nedlagt, men det er almindeligt at betegne det, som skete i 1919, som en linjeforflytning, men den første var mere omfattende og kaldes en nedlæggelse af en strækning, og åbning af en annen. Kilde: Banedata 2004, s.90-91
 12. ^ Jernbaneverket: Prosjekter som er under planlegging
 13. ^ Se Jernbaneverket: Høyhastighetsutredningen og High-speed rail in Norway (engelsk)
 14. ^ "Arkiveret kopi". Arkiveret fra originalen 14. marts 2009. Hentet 17. november 2012.
 15. ^ Tromsbanen på sporet - Troms og Finnmark - NRK Nyheter

Litteratur

 • Thor Bjerke og Finn Holom m.fl: Banedata 2004; Norsk Jernbanemuseum & Norsk Jernbaneklubb, Oslo/Hamar 2004; ISBN 82-90286-28-7

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Setesdalsbanen 9mai2004.JPG
Forfatter/Opretter:

Karl Ragnar Gjertsen Krg

This photo was taken by Karl Ragnar Gjertsen.

Please credit this photo Karl Ragnar Gjertsen in the immediate vicinity of the image.

, Licens: CC BY 2.5
Type XXII no. 6, leads type XXI no. 5 on the Setesdalsbanen
Hovedbanen Norway first trial run 1853.jpg
A xylograph of the first trial run of the main railroad in Norway, when it was only partially complete, i.e., tracks were laid from Oslo to Strømmen.
E12271-41.jpg
Forfatter/Opretter: Sveins, Licens: CC BY-SA 3.0
NSB EMU class 73 at Støren south of Trondheim.
Havnebanen past Akershus Festning.jpeg
Havnebanen past Akershus Fortress, Oslo, Norway.
Krøderbanen map 1902.jpg
Kart over Krøderbanen
Kart-jernbane-nordskandinavia-1897-32.png
Map over the North Scandinavian railway network. Claimed to be from 1897, but it includes Ofotbanen and Boden-Morjärv, both opened 1902.
Lierbanen up Lierdalen.jpeg
Drammenbanen in Lieråsen, Norway.
NSB1883.jpg
Railways in Norway at the end of 1883
Jernbaner 1914.jpg
Map of railways in Norway, 1914
Bergensbanen-sammenkobling-1907.jpg
The finishing of the railway from Oslo to Bergen. The ceremony at the completion of the track.