Jernalderens Skandinavien

Udstrækningen af førromerske bosættelser i Skandinavien 300-tallet fvt. - 100 fvt.

Jernalderens Skandinavien (eller Nordisk jernalder) refererer til jernalderen i Skandinavien. Jernalderen går fra bronzealderens afslutning omkring år 500 fvt. og frem til vikingetidens begyndelse omkring år 800. Den inddeles typisk i de tre perioder førromersk jernalder, romersk jernalder og germansk jernalder.

Perioden var præget af, at uro i Centraleuropa satte en stopper den store handel med Middelhavsområdet, og Skandinavien gik hen og blev mere selvforsynende. Jernudvinding af myremalm gjorde det muligt at fremstille bedre værktøj og våben, og der skete en stor teknologisk udvikling i perioden. Der blev drevet omfattende landbrug, og husdyrholdet blev ændret fra løsgående græsning til stalde i beboelsebygninger.

Historie

I 500- og 400-tallet fvt. skete en stor udvikling i eksport og import på det europæiske kontinent. Det øgede antal konflikter og krige mellem det centraleuropæiske keltiske stammer og middelhaveskulturer destabiliserede de større handelsruter og netværk mellem Skandinavien og Middelhavet, og fik dem til sidst til at bryde sammen. Dette fik den skandinaviske kultur til at ændre sig drastisk. Da området ikke længere kunne importere ting sydfra, blev hele Skandinavien i høj grad uafhængig og selvforsørgende. Arkæologiske fund vidner om en hurtig og stor ændring i den skandinaviske kultur og livsstil. De centraleuropæiske kulturer påvirkede dog stadig Skandinavien, især i perioden indtil årtusindeskiftet, hvilket bl.a. på ornamentikken på arkæologiske fund.[1][2] Perioden var relativt kølig og fugtig frem til år 0.[3]

Landbruget blev mere intensiveret og organiseret i større bosættelser, og med en mere arbejdskrævende produktion.[4] Slaver blev introduceret, hvilket var usædvanligt i bronzealderen. Den øgede magt og velstand samt organisering i det centraleuropæiske stammer i de følgende århundreder synes ikke at have givet øget handel mellem Skandinavien og Centraleuropa før omkring det 2. og 1. århundrede før år 0. På dette tidspunkt havde de keltiske stammer organiseret sig i adskillige bymæssige samfund kaldet oppida, og en mere stabil politisk situation i Europa tillod en helt ny økonomisk udvikling og handel.[5]

Bronze kunne ikke bliver prodiceret i Skandinavien, da tin ikke kunne findes i undergrunden naturligt. Med nye teknikker blev det dog muligt at producere jern fra myremalm (hovedsageligt i Danmark), og dette spredte sig langsomt. Jern er et alsidigt metal, og kan bruges til både værktøj og våben, mens det ikke var før i vikingetiden, at materialet startede en revolution inden for pløjning. Bronzealderen ard blev stadig brugt som den primære plov, men langt større områder blev udlagt til landbrug end tidligere. Det skete i et sådant omfang, at det sydlige Skandinavien næsten blev ryddet for skov. Tidligere havde flokke af husdyr haft mulighed for at græsse i såkaldte græsningsegeskove, men de blev placeret i stalde, sandsynligvis for at udnytte deres efterladenskaber mere effektivt som gødning for at øge udbyttet i dyrkningen. Det er også blevet foreslået, at dette skifte er sket som følge af det kølige klima i første halvdel af jernalderen, således at husdyrene kunne bidrage til opvarmning af beboelsen.[2]

Efter årtusindeskiftet blev klimaet atter varmere.[3] Samtidig blev flere områder i Danmark efterhånden udpint som følge af den intensive dyrkning.[6] De tidligere frugtbare områder er blevet til hede der kun vanskeligt lader sig dyrke, og dette har givetvis været med til at starte folkevandringstiden.[7]

På trods af, at der under jernalderen var store kriser, så fortsatte udviklingen af landbrug, teknikker og organisering voldsomt i denne periode. Selvom nedgangen i handel med udlandet tyder på at perioden markede en overgang fra en rig og velhavende kultur til en fattigere og mere mager kultur, så blev befolkningen større, og der blev udviklet ny teknologi. Perioden kan også afspejle en ændring i kulturen og ikke nødvendigvis en nedgang i levevilkårene.[5]

Tidslinje

Jernalderen i Skandinavien og Nordeuropa begyndte omkring år 500 f.Kr. med Jastorfkulturen, og sættes til at fortsætte helt frem til omkring år 800, hvor vikingetiden begynder. Den efterfulgte Nordisk bronzealder med introduktionen af jernfremstilling, der blev tillært via kontakt med Hallstattkulturen og La Tène-kulturen.

Den nordeuropæiske jernalder er stedet for urgermansk kultur, der i dens sene faser bliver den differentieret i urnordisk (i Skandinavien) og vestgermansk (Ingvaeonisk, Irminonisk, Istvaeonisk) i det nordlige Tyskland.

Kultur og religion

Jernalderkultur i Skandinavien.
Nordisk jernalderkult

Referencer

 1. ^ Scocozza & Jensen 1999, s. 30-34
 2. ^ a b Hedeager 2002, s. 27-55
 3. ^ a b (Hedeager 1992, s. 146-181)
 4. ^ (Hedeager 1992, s. 177)
 5. ^ a b Jørgen Jensen: I begyndelsen
 6. ^ (Hedeager 1992, s. 159)
 7. ^ Scocozza & Jensen 1999, s. 34-35

Litteratur

 • Burenholt, Göran: Arkeologi i Norden 1-2, 1999-2000 ISBN 91-27-07823-X
 • Hedeager, Lotte (1992), Danmarks jernalder, Århus: Aarhus Universitet, ISBN 87-7288-291-3
 • Jensen, Jørgen (2002): I begyndelsen, Gyldendal og Politikens Danmarks Historie (Vol. 1), ISBN 87-89068-26-2
 • Bente Magnus, G Franceschi, Asger Jorn (2005): Men, Gods and Masks in Nordic Iron Age Art. (engelsk)
 • M. Zvelebil (1985): Iron Age transformations in Northern Russia and the Northeast Baltic, Beyond Domestication in Prehistoric Europe (engelsk)
 • Scocozza, Benito; Jensen, Grethe (1999), Danmarkshistoriens Hvem, Hvad og Hvornår, København: Politikens Forlag, ISBN 87-567-6094-9

Se også

Medier brugt på denne side

Tollundmannen.jpg
Head of bog body Tollund Man. Found on 1950-05-06 near Tollund, Silkebjorg, Denmark and C14 dated to approximately 375-210 BC.
A Votive offering in Illerup Ådal 1.JPG
Forfatter/Opretter: RhinoMind, Licens: CC BY-SA 3.0
An artists depiction of a votive offering in Illerup Ådal. From an exhibition at Moesgård Museum (Moesgård Manor). Some of the excavated axes can be seen on exhibit at the right.
Mönekragen.jpg
Forfatter/Opretter: Marieke Kuijjer from Leiden, The Netherlands, Licens: CC BY-SA 2.0
Mönekragen in the golden room in Historiska museet, Sweden.
Gundestrupkarret1.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Ardenhaarnetz.jpg
Forfatter/Opretter: Photographed by User:Lillyundfreya, Licens: CC-BY-SA-3.0
reconstruction of the hairnet of iron age bog body Arden Woman from Denmark. Done by Chris Wenzel.
Dejbjerg wagon, Nationalmuseet Copenhagen.jpg
Forfatter/Opretter: Simon Burchell, Licens: CC BY-SA 3.0
The Dejbjerg wagon, from Iron Age Denmark, in the Nationalmuseet (National Museum) in Copenhagen.
Dønna marble phallus.jpg
The Dønna phallus; marble sculpture at Dønna, Nordland, Norway. 4th - 6th C. Height: 89 cm, diameter 50 cm.
Oden förgylld praktremsölja fr Finnestorp (RAÄ-nr Larv 121-1 Fnr 224) 2747.jpg
Forfatter/Opretter: Gunnar Creutz, Licens: CC BY-SA 3.0
A Migration period fibula, depicting the Norse god Odin and his two ravens Huginn and Muninn, found in the Finnestorp sacrificial bog during the archaeological excavations in 2002. The bog is situated at the border between the parishes Larv and Trävattna, the hundreds Laske and Vilske, and the municipalities Vara and Falköping in Västergötland, Västra Götaland County, Sweden.
Ulmekärr, labyrinth.jpg
Forfatter/Opretter: Mgr, Licens: CC BY-SA 3.0
Labyrinth at Ulmekärr
Lojstahallen.JPG
Forfatter/Opretter: Gotogo, Licens: CC BY-SA 3.0
Lojstahallen på Gotland
Inglinge hög (Raä-nr Östra Torsås 1-1) gravklot-kopia 5209.jpg
Forfatter/Opretter: Gunnar Creutz, Licens: CC BY-SA 3.0
Inglinge hög (Raä-nr Östra Torsås 1:1) just west of Ingelstad, Östra Torsås parish, Konga district, Växjö municipality, Värend, Kronobergs län, Småland. Close-up of a copy of the grave globe.
Hjortspringboot side.jpg
Forfatter/Opretter: Trollhead, Licens: CC BY 3.0
Miniatur of the Hjortspring boat, shown in the German Museum in Munich.
Treudd (Holmberg, Nordbon under hednatiden (1852) sid 295).jpg
Illustration of trident from page 295 from Nordbon during the pagan era. Popular representation of our ancestors' oldest culture (previous department, Stockholm, 1852) by Axel Em. Holmberg. The accompanying text reads: "Triangle- or rather foot-angel-shaped stone placements have been wanted for sacrificial places and other holy places. However, they are all graves, such as containing pots with burnt bones. They are sometimes decorated with corner and center stones, as well as over one arm with an arch of border stones, as the nearby figure shows. What this arch is supposed to signify, we do not know; often they have their proper family pile in the middle."
Pre-roman iron age (map).PNG
Map of the Nordic Iron Age and the Jastorf culture.
Hönor på ägg, Källa.jpg
Forfatter/Opretter: Pieter Kuiper, Licens: CC0
"Flying stones" on an Iron-Age grave site on Öland.
Axe of iron from Swedish Iron Age, found at Gotland, Sweden.jpg
Axe of iron from Swedish Iron Age, found at Gotland, Sweden
SorteMuld guldskat 800px.jpg
Et samlet fund af brakteater og perler fra germansk jernalder, fra bopladsen Sorte MuldBornholm
Aeldre jernalderhus.png
Hus fra overgangen mellem bronzealderen og ældre romersk jernalder (ældre jernalder)
Snake-witch.JPG
Forfatter/Opretter: Berig, Licens: CC BY-SA 3.0
Vitastjerna's dream from the Gutasaga with the three entwined snakes symbolizing Graip, Gute and Gunfjaun, with her at the bottom, Gotland, Sweden. Now in Fornsalen museum, Visby.
Denmark-reconstructed iron age house.jpg
Forfatter/Opretter: Kåre Thor Olsen, Licens: CC-BY-SA-3.0
Reconstructed Danish iron age house; located in Jernalderlandsbyen (The Iron Age Village) in Odense (higher resolution version will be contributed later)
SorteMuld guldgubber 600px.jpg
Forfatter/Opretter: Martin Stoltze, Licens: CC BY-SA 3.0
A few of nearly 2500 Gold foil images from late iron age (6-7th century), found on the settelment Sorte Muld on the danish island Bornholm.