I-faktoren

I-faktoren (IF),er en måling af videnskabelige tidsskrifters og forskeres status på baggrund af citationer af artikler fra pågældende medier/ personer.

Den opnåede faktor bliver ofte brugt for at fastslå betydningen af kompetencer og videnskabelig integritet.

IF blev udviklet af den amerikanske videnskabsmand Eugene Garfield , grundlæggeren af Institute for Scientific Information.

Faktorens opbygning er baseret på antallet af citationer, som er offentliggjort et givet år divideret med det totale antal af artikler publiseret.

Ekstern henvisning