Herlufsholm

Herlufsholm
Herlufsholm (02-08-2014).jpg
Herlufsholm
Generelle informationer
TypeGymnasium
StedNæstved, Danmark
Grundlagt1565 (1565)
GrundlæggerBirgitte Gøye Rediger på Wikidata
Elever627 (2017)
Ansatte84 (2017)
Eksterne henvisninger
www.herlufsholm.dk
CVR-nummer85896318 Rediger på Wikidata
Oversigtskort

Herlufsholm Skole og Gods er en stiftelse der blev etableret i 1565. Herlufsholm er et tidligere kloster, der nu er kostskole. Herlufsholm ligger i Næstved ned til Susåen, hvor den er omgivet af marker og skove. Her oprettede stormanden Peder Bodilsen i 1135 et benediktinerkloster, Skovkloster. Efter reformationen overtog kongen Skovkloster, og efter et mageskifte med det daværende Frederiksborg Slot overtog Herluf Trolle og Birgitte Gøye klosteret og ændrede navnet til Herlufsholm i 1560. De oprettede, ved en fundats, Herlufsholm som skole i 1565.

Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods er i dag på 1.050 ha, hvoraf de 900 ha er skov (Stenskoven, Kalbyris skoven og Rådmandshaven og skovene omkring skolen).

I skoleåret 2016-2017 var der indskrevet 643 fordelt på 266 kostelever og 377 dagelever.[1] En elev på Herlufsholm kaldes en herlovianer; tidligere elever kaldes gammelherlovianere.[2] En dipel (flertal: diple) er en discipel (kostelev) på skolen. Dageleverne er daple. Kvindelige kostelever er piple, og kvindelige dagelever er paple. Dette er elementer af det interne herlovianersprog, hvor ord dannes ved sammentrækning.[3]

Skolen har overvægt af elever fra overklassen.[4][5][6] En lang række af skolens elever tæller skuespillere, forfattere, politikere og kongelige.

En kritisk dokumentarudsendelse på TV 2 i 2022, hvor flere tidligere elever fortalte historier om bl.a. grov mobning vold og voldtægt, medførte stærke reaktioner i offentligheden.[7] Som konsekvens af udsendelsen blev skolens rektor afskediget, og skolen meddelte, at nogle af dens hidtidige traditioner som præfektordningen ville blive afskaffet.[8] Måneden efter trådte også skolens bestyrelse tilbage.

Historie

1100- til 1400-tallet: Klosteret

Storgodsejeren Peder Bodilsen og hans familie skænkede ved et gavebrev af 29. november 1135 jordegods til oprettelse af et benediktinerkloster i Næstved. Benediktinerne oprettede i 1135 en Stiftelse med det formål at drive et munkekloster. Kun 5 år efter i 1140 udstedte Kong Erik 3. Lam et gavebrev, som gav klosteret en række privilegier, og i sidste del af 1100-tallet blev kirken og klosteret opført ved Susåen. Selve gavebrevet opbevares stadig på Herlufsholm og er det ældste, kendte danske håndskrevne dokument[9]. Oprindelig var klosteret navngivet Næstved Sct. Peders Kloster, men omkring 1300-tallet blev det kendt som Skovkloster på grund af dets beliggenhed. Ved slutningen af middelalderen ejede klosteret meget store jordbesiddelser både på Sjælland og Lolland-Falster.

Under Reformationen i 1536 inddrog Kong Christian 3. det katolske bispegods, og således også Skovkloster i Næstved. Kongen overtog da ansvaret for bispernes aflønning, udnævnelse og blev selv den øverste myndighed i gejstlige anliggender. Selvom de fleste munke ved Skovklosteret fik tilladelse til at blive i klosteret, forlod den sidste munk alligevel klosteret i 1559. Den daværende konge Frederik 2. havde derfor muligheden for at tilbyde Herluf Trolle det tidligere kloster i 1560 som en del af et mageskifte, hvor kongen til gengæld fik Hillerødsholm, som i dag hedder Frederiksborg Slot. Skovkloster kom efter mageskiftet til at hedde Herlufsholm.

1500- til 1900-tallet: Skolens start

Herlufsholm i slutningen af 1800-tallet.

Da Herluf Trolle og Birgitte Gøye selv var barnløse, besluttede de sig for at oprette Herlufsholm Skole den 23. maj 1565. I den nedskrevne fundats fastsattes det, at skolen skulle være for adelige og andre ærlige mænds børn.

Som kongens øverste admiral drog Herluf Trolle dog ud i krig mod svenskerne. Ved et stort søslag i Østersøen den 4. juni 1565 blev han hårdt såret og døde af sine sår den 25. juni 1565, ikke mere end en måned efter oprettelsen af stiftelsens fundats. I Herlufsholm klosterkirke kan man i dag stadig se Herluf Trolles rustning med det fatale skudhul i venstre lår.

Birgitte Gøye blev i sin mands fravær den første forstander på skolen, men bad kongen udnævne Herluf Trolles bror, Børge Trolle, til forstander i 1567. Siden dengang har klosterbygningerne dannet ramme omkring kostskolen, der først var for drenge.

1900-tallet: Optag af piger på Herlufsholm

I 1966 blev der åbnet op for optaget af piger som dagelever i gymnasiet, og i 1985 blev der åbnet op for optag af piger som kostelever i gymnasiet. I dag er begge køn repræsenteret i både grundskole og gymnasium som både kost- og dagelever.

I 1995 blev 55 vidner indkaldt til en retssag mod en tidligere elev, sigtet for at have stukket en nattevagt ned, da vagten overraskede ham i færd med at skære dækkene op på en forhadt lærers bil.[10]

2000-tallet: Kongelige elever og beskyldninger om mobbekultur

Personer fra Middelaldercentret på Herlufsholm i forbindelse med Fantasy-festival i 2016.

Siden 2012 har man afholdt åben fantasy-bogmesse på Herlufsholm i efterårsferien, og skolen er i den forbindelse blevet kaldt "Hogwarts på Sydsjælland".[11][12][13]

I 2014 startede Prins Nikolai, søn af Prins Joachim og Grevinde Alexandra, som den første kongelige på skolen. Han gik først i 10. klasse og herefter på gymnasieskolen, begge gange som kostskoleelev.[14][15]

I 2021 startede Prins Christian, søn af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary, i 1.g på gymnasiet.[16]

I maj 2022 viste TV 2 dokumentarfilmen Herlufsholms hemmeligheder, hvor en række tidligere elever berettede om episoder med vold, mobning og seksuelle krænkelser rettet mod yngre elever på skolen.[17][18][19][5] Det blev også offentliggjort, at skolen i 2020 havde ligget blandt de 10 % dårligste på landsplan i forhold til mobning og pres.[20] Dokumentaren medførte stærke reaktioner, blandt andet fra kronprinsparret,[7][21] og førte til, at børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil blev kaldt i lukket samråd i Folketinget.[22] Samtidig udløste dokumentaren en debat i medierne om, hvorvidt skolen var egnet til det danske kongehus.[23][24]. To dage efter udsendelsen blev skolens rektor Mikkel Kjellberg afskediget af skolens bestyrelse, ligesom bestyrelsen afskaffede den hidtidige præfekt-ordning og iværksatte en advokatundersøgelse.[25][26] Måneden efter trådte skolens bestyrelse tilbage, efter at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde rettet en hård kritik imod den og varslet forskellige sanktioner.[27][28][29][30] 26. juni 2022 meddelte Kronprinsparret, at Prins Christian stopper på Herlufsholm, og at Prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien som planlagt.[31] Højesteretsdommer Jon Stokholm blev den 27. juni 2022 udpeget til forstander for Herlufsholm med den opgave at etablere en ny bestyrelse.[32]

Uddannelse

Herlufsholm Skole er Danmarks største og ældste kostskole. Skolen tilbyder pladser både som kostelev og som dagelev. I dag er ca. 290 af de 600 elever kostelever. Man kan gå på skolen fra 6. klasse til 3.g. Foruden den almindelige folkeskole og studentereksamen, tilbyder Herlufsholm Skole også den internationale studentereksamen (IB, International Baccalaureate) samt fra 2012 en sommerskole for børn og unge i alderen 12-18 år.

Værdier

Herlufsholm Skole bygger på et dansk dannelses- og kulturgrundlag, og grundlæggerne Herluf Trolle og Birgitte Gøye fylder meget i skolens traditioner.

Beklædning

De tre forskellige slips der kan bæres som en del af skoleuniformen.

Herlufsholm Skole har gennem årene fastholdt deres dresscode med farvetemaet mørkeblå og mørkegrå. Der er lidt forskellige krav til skolebeklædningen, fordi skolen ønsker at eleverne altid fremstår velklædte og velsoignerede.[33]

Til daglig har eleverne mulighed for at variere deres tøjvalg. For eksempel kan de vælge mellem cardigan, pullovers og trøjer med V-udskæring; pigerne kan vælge mellem nederdel og bukser, og det er valgfrit, om man vil bære det karakteristiske Gøye-slips.[33]

Til skolens forskellige fester i løbet af året skal eleverne desuden ankomme i hel eller halv galla, som er mørkt jakkesæt med herlovianerknapper.[33]

Sprog

Gennem tiden har eleverne på Herlufsholm Skole skabt et særligt herlovianersprog, der indeholder en række specielle ord.[34]

Princippet er, at når man bruger herlovianersprog, tager man de første konsonanter fra et ord samt fra sidste trykstærke vokal og skaber således et nyt ord, der er en sammentrækning af det gamle.

Eksempelvis bliver blækopgaver til blaver, læsesal til lal, discipel til dipel og sygehus til sus.[3]

Andre ord er mere traditionelle. At kalde rektor for Heis er græsk, mens nogle betegnelser kræver en længere forklaring, fordi de stammer fra en tid, hvor man brugte et andet ordforråd end i dag, for eksempel kaldes standpunktsvurderingerne Vyrd, hvilket stammer fra ordet vidnesbyrd.[35][36]

Traditioner

Hvert år afholder Herlufsholm Skole traditionen tro en række fester, der er med til at understrege skolens historie og rødder.

 • Fugleskydning[37]
 • Blebal
 • Vildtaften
 • Komediebal
 • Julebal
 • Trollebal - afholdes 14. januar på Herluf Trolles fødselsdag, og har været afholdt siden 1797.[38] Elever bærer deres gallatøj.[39]
 • Maskebal
 • Gøyebal
 • Koncertbal

Livet på Herlufsholm

Kostskolen danner rammerne for de elever der bor på skolen. Langt de fleste elever har et værelse, kaldet et hummer, selv om de sover på sovesale sammen. Hver elevgård rummer elevernes værelser, en fælles opholds- og tv-stue, bad, køkken og så selve sovesalen.[40]

Skoleåret er inddelt i rejseweekender og mellemweekender for at tilgodese de elever der kommer langvejs fra. I en rejseweekend tager eleverne hjem om fredagen og har først undervisning igen den følgende tirsdag. I mellemweekenderne har eleverne kun fri om søndagen, og altså undervisning om lørdagen.[41]

Skolen tilbyder mange forskellige fritidsaktiviteter af både kreativ og sportslig art. Derudover kan eleverne deltage i en række nationale og internationale projekter, såsom the Duke of Edinburgh-programmet, Round Square, Projekt Frivillig, Forskerspireprojektet, samt et projekt med SOS-Børnebyerne.

Bygninger

Nogle af de ældste bygninger på Herlufsholm

Herlufsholm kirke blev første gang bygget i ca. 1200, og trods en række ombygninger er der stadig rester af den ældste kirke, ligesom munkecellerne fra det 14. århundrede stadig findes. Klostret ligger samme sted som det oprindelige, selv om to af de nuværende længer, som følge af en brand, blev genopført i perioden 1867-70 og er tegnet af Johan Daniel Herholdt. På skolens område ligger der derudover flere andre bygninger, der er mange hundrede år gamle. Ud over de gamle bygninger, er der også nogle rester af Riis-byggerierne, som desværre ikke er blevet vedligeholdt. I klostergården kan man dog endnu se bevarede dele af de ældste bygninger.

I 1911 blev der opført et vandtårn på Herlufsholm. I 1970 og 1971 blev vandtårnet ombygget, så det i dag indeholder et observatorium. Kuplen til observatoriet kom fra et tidligere observatorium, som var placeret på et pumpetårn fra 1930'erne.[42] Der blev installeret en ny kikkert i 1982.[43]

Herlufsholm Pinet

Herlufsholm Pinet (Pinetum) er en forstbotanisk have for fyrre- og nåletræer beliggende ved Herlufsholm skole i Rådmandshaven. Den blev anlagt i 1890-1920 og har over 100 forskellige sorter fra store dele af verden. I dag er deromkring 60-65 forskellige sorter tilbage.[44]

Ejere af Herlufsholm

Forstandere/skoleherrer

Forstanderen er bestyrelsesformand

Denne liste er ufuldstændig; hjælp gerne med at udfylde den.

Rektorer

Skolens rektor betegnes internt Heis (afledt af græsk).

 • 1565-1580 Hans Mikkelsen (rektor) (død 1601), fra 1580 hofprædikant, senere Chr. IV's lærer [47]
 • 1608-1610 Jesper Rasmussen Brochmand (1585-1652)
 • 1641-1645 Niels Aagaard[48] (1612-1657)
 • 1645-1646 Rasmus Brochmand
 • 1646-1654 Zacharias Lund (1608-1667)
 • 1668-1677 Johan Brunsmand (1637-1707)
 • 1677-1699 Christen Gabrielsen Sandro ( -1703)
 • 1747-1754 Marcus Hansen Buch (1713-1755)
 • 1755-1804 Johan Ludvig Bernth (1724-1804)
 • 1804-1833 Anders Winding Brorson (1755-1833)
 • 1833-1853 Gustav Adolph Dichman (1795-1853)
 • 1853-1872 Christian Listov (1821-1893)
 • 1872-1892 Johannes Forchhammer (1827-1909)
 • 1892-1916 Otto Frederik Bache (1845-1943)
 • 1916-1934 Jakob Henrik Krarup (1868-1940)
 • 1934-1960 Jørgen Olaf Friis-Hansen (1894-1960)
 • 1960-1962 Vakant (Peter Harald Vilhelm Borelli-Møller, inspektør, konstitueret rektor)
 • 1962–1977 Poul Kierkegaard (1908-1984)
 • 1977–1992 Gert Olsen (1933-2019)
 • 1992-1993 fungerende: Jørgen Hvidtfelt
 • 1993-2016 Klaus Eusebius Jakobsen (født 1947)
 • 2016-2019 Flemming Zachariasen (født 1970)[49]
 • 2019-2020 konstitueret: Mikkel Kjellberg (født 1974)
 • 2020-2022 Mikkel Kjellberg[50][51]
 • 2022 konstitueret: vicerektor Martin Arvedlund[52]
 • 2022-0000 Gitte Nørgaard (født 1965)[53]

Kendte Herlovianere (diple[3] [disciple] og dimittender)

Listen er påbegyndt. Den er frem til år 1875 baseret på Albert Emil Leth og G.L. Wad: Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565-1875, Næstved 1875. Matriklen er bevaret fra 1611, og oplysninger om dimittender fra før 1611 er baseret på andre kilder.

1500-tallet

 • 1582 Hans Alanus (1563-1631), professor i retorik
 • 1586 Jens Mule (1564-1633), læge

1600-tallet

 • 1601 Jesper Brochmand, senere rektor på Herlufsholm
 • 1604 Claus Plum (1585-1649), professor i jura
 • 1605 (ca.) Jens Dinesen Jersin (1587-1630), biskop
 • 1606 Bertel Knudsen Aquilonius (1588-1650), latinist
 • 1608 Jacob Fincke (1592-1663), professor i pædagogik
 • 1609 Jacob Brochmand, rektor på Herlufsholm, senere professor i pædagogik
 • 1611 Hans Rasmussen Brochmand (1594-1638), professor i filosofi
 • 1613-17 Corfitz Ulfeldt (1606-1664), dipel; kendt som landsforræder
 • 1620 Niels Pedersen Aurilesius (1601-1634), orientalist
 • 1634 Arnold de Fine (1614-1672), biskop
 • 1637 Rasmus Brochmand, rektor for Herlufsholm, senere professor i retorik
 • 1638 Hans Enevoldsen Brochmand (1621-1664), biskop
 • 1630'erne Tønne Juul (1620-1684), dipel; godsejer og legatstifter
 • 1641 Villum Lange (1624-1682), landsdommer, godsejer og professor
 • 1648 Andreas von Engberg (død 1690), landsdommer
 • 1654-57 Just Høg (1640-1694), vicestatholder (fortsatte som elev på Sorø til 1660)
 • 1660 Bolle Luxdorph (1643-1698), oversekretær og godsejer
 • 1666 Peder Luxdorph (1648-1702), landsdommer og godsejer

1700-tallet

1800-tallet

1900-tallet

 • 1902 Vagn Ingerslev (1885-1952), jurist og tennisspiller
 • 1903 Ernst Moltke (1885-1986), greve, senere forstander på Herlufsholm
 • 1903 Niels Møller (1885-1958), litteraturhistoriker, dr.phil.
 • 19?? Oluf Munck (1886-1943), læge og modstandsmand
 • 1905 Holger Brøndsted (1889-1969), højskoleforstander, professor
 • 1905 Ejler Holm (1887-1966), øjenlæge, professor, dr.med.
 • 1906 Kaj Hedemann Baagøe (1888-1982), læge
 • 1908 Knud Wolff-Sneedorff (1888-1958), godsejer og hofjægermester
 • 1909 Otto Brandt (1890-1978), landsretssagfører
 • 1909 Eiler Forchhammer (1890-1980), forstander
 • 1911 Sven Clausen (1893-1961), professor, dr.jur.
 • 1912 Olaf Bærentsen (1894-1977), dommer
 • 1912 Otto Irminger Kaarsberg (1894-1970), højesteretspræsident
 • 1913 Otto Moltke (1895-1961), greve, overlæge, dr.med.
 • 1914 Einar Blechingberg (1895-1975), diplomat og spion
 • 1915 Helge Finsen (1897-1976), arkitekt og modstandsmand
 • 1916 Christian Ditlev Reventlow (1898-1958), eventyrer
 • 1918 Tage Brammer (1899-1978), amtsforvalter
 • 1919 Leif Berg (1900-1985), direktør
 • 1919 Ebbe Neergaard (1901-1957), forfatter, direktør, cand.mag.
 • 1920 Vagn Erik Brammer (1902-1991), højesteretssagfører
 • 1921 Thomas Beckett (1903-1979), politimester
 • 1922 Aage Linde (1904-1980), Kontreadmiral
 • 1923 Georg C. Brun (1905-2002), overlæge
 • 1923 Paul Diderichsen (1905-1964), professor, dr.phil., dansk grammatiker
 • 1924 Børge Diderichsen (1906-1989), professor, dr.theol. og politiker
 • 1924 Ove Høegh-Guldberg (1905-1987), dansk læge og frihedskæmper
 • 1926 Jens Just Jermiin (1907-1984), advokat og godsejer
 • 1926 F.J. Billeskov Jansen (1907-2002), litteraturprofessor
 • 1927 Harry Brocks (1908-1996), overkirurg
 • 1934 Eyvind Bartels (1916-1987), generalkonsul
 • 1935 Anders Lassen (1920-1945), officer i den britiske hær 1940-1945, MC, VC
 • 1936 Svend Aage Clausen (1917-1991), cand.teol., forfatter, lærer
 • 1939 Aage Wolff-Sneedorff, jurist, godsejer, forstander for Herlufsholm
 • 1939 Otto Marstrand (1919-2004), cand.polit., seminarierektor
 • 1939 Niels Arnstedt (1920-1986), advokat
 • 1939 Poul Brams (1920-2002), bibliotekar, forfatter
 • 1940 Sven Tito Achen (1922-1986), redaktør
 • 1942 Christian Arnstedt (1924-2011), ingeniør
 • 1944 Jørgen Knudsen (*1926) universitetslærer, højskoleforstander, forfatter
 • 1947 Knud Jørgen Alling Møller (1929-2008), overlæge, dr.med.
 • 1949 Ulrik Plesner (*1930), arkitekt
 • 1949 Niels Pontoppidan (*1930), højesteretspræsident
 • 1949 Niels Thomsen (1930-2012), historiker
 • 1950 Hans V. Bischoff (*1932), tv-journalist
 • 1951 Søren Haslund-Christensen, senere forstander for Herlufsholm, hofmarskal
 • 1955 Claus Christian Ahnfeldt-Mollerup (1938-2009), officer
 • 1958 Sven Holm (*1940), forfatter
 • 1959 Jens Greve (1941-2015), forstander for Herlufsholm 2004-11
 • 1960 Arthur Krasilnikoff (1941-2012), forfatter
 • 1962 Joen Bille (*1944), skuespiller
 • 1963 Christian Oldenburg (*1943), diplomat
 • 1967 Nis Boesdal (*1948), forfatter, programmedarbejder
 • 1967 Jens Hage (*1948), tegner
 • 1968 Philippe Grandjean (*1950), professor, dr.med., toksikolog
 • 1969 Frederik Harhoff (*1949), dommer,
 • 1969 Henrik Yde (*1950), litteraturhistoriker
 • 1973 Marie Tetzlaff (*1954), forfatter, kulturskribent
 • 1976 Jens Fink-Jensen (*1956), forfatter, fotograf, arkitekt
 • 1978 Pernille Høxbro (*1959), kommunalpolitiker
 • 1981 Jens Moberg (*1962), erhvervsmand og senere forstander for Herlufsholm
 • 1982 Kristian von Hornsleth (*1963), kunstner
 • 1985 Hermann Haraldsson (*1966), direktør for Brøndby IF fra 2008
 • 1986 Peter Reichhardt (*1967), skuespiller, teaterchef
 • 1990 Christian Stadil (*1971), direktør, modeskaber
 • 1994 Caroline Fleming (*1975), godsejer, forfatter, model, tv-personlighed
 • Omar Shargawi (*1974), filminstruktør

2000-tallet

I populærkultur

Herlufsholm er blevet brugt til at filme Flemming på kostskole (1961) og Drengene fra Sankt Petri (1991). Den blev også brugt i et afsnit af DRs krimiserie Rejseholdet (2000-2004).[55]

Jussi Adler-Olsens roman Fasandræberne fra 2008 har tydelige referencer til Herlufsholm, dog uden at nævne skolens navn.[56] Produktionsselskabet bag filmatiseringen fra 2014 ønskede også at bruge Herlufsholm til optagelserne, men den daværende rektor Klaus Eusebius Jakobsen sagde nej til dette.[57]

Billedhuggeren og forfatteren Bjørn Poulsens debutroman Opkald fra mælkevejen fra 2020 er en selvbiografisk skildring af en opvækst, der blandt andet opfatter et ophold på Herlufsholm, hvor hovedpersonen havner nederst i hierarkiet og bliver mobbet.[58][59]

Litteratur

 • Fl. Tolstrup, Herlusholm, 3 bind, 1965-1988:
 1. bind: Det ældste Herlufsholm 1560-1788, Thaning & Appel, 1965.
 2. bind: Fra gods til skole : Herlufsholm 1788-1887, Herlufsholm Stiftelse, eksp. Georg Christensens Boghandel, 1985.
 3. bind: I smult vande : Herlufsholm 1887-1936, Herlufsholm Stiftelse, 1988.

Referencer

 1. ^ Optagelse. Herlufsholm. Hentet 4/11-219
 2. ^ https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/gamle-elever-fejrer-herlufsholms-450-ars-jubilaeum?publisherId=2838507&releaseId=3606571
 3. ^ a b c Det herlovianske sprog Arkiveret 10. maj 2022 hos Wayback Machine. herlovianersamfundet.dk
 4. ^ Han har kortlagt den danske magtelite – og historierne fra Herlufsholm er kommet bag på ham. Artikel på berlingske.dk 6. maj 2022.
 5. ^ a b Skolen for eliten er ramt af tidsånden: 'Det er ligesom MeToo - Porten er slået op'. Artikel på dr.dk 6. maj 2022.
 6. ^ Tidligere rektor for en benhård elite: Herlufsholm er på mange måder en vældig voldsom skole. Artikel på skolemonitor.dk 25. september 2017.
 7. ^ a b Lægring, Kasper; Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig; Søvsø, Morten; Lolle, Elisabeth Lauridsen: artiklen "Herlufsholm" i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 14. maj 2022.
 8. ^ Herlufsholms bestyrelsesformand: »Der er mere, der skal gøres«. Artikel på berlingske.dk 7. maj 2022.
 9. ^ Om herlufsholm (Webside ikke længere tilgængelig)
 10. ^ https://fkb.dk/ting/object/870971-avis%3A82833730Bondesen, Lise (1995-11-19). "Kostskole-drama med Scherfig'ske undertoner : 55 vidner indkaldt til retssag efter knivstikkeriet på Herlufsholm Kostskole". Politiken.
 11. ^ Herlufsholm Fantasy Bogmesse 2017 Arkiveret 27. februar 2022 hos Wayback Machine. db.dk. Hentet 27/2-2022
 12. ^ REPORTAGE HERLUFSHOLM FANTASYMESSE 2017. bogmarkedet.dk. Henett 27/2-2022
 13. ^ Herlufsholm Fantasy bogmesse. dit-kalundborg.dk. Hentet 27/2-2022
 14. ^ Politiken, 17. juni 2014: 14-årige prins Nikolai flytter hjemmefra til august
 15. ^ Prins Nikolai: Usikker på fremtiden. Se og Hør. Hentet 9/5-2022
 16. ^ "Nyt fra kongehuset: Prins Christian er flyttet ind på Herlufsholm". BilledBladet. 10. august 2021. Hentet 13. august 2021.
 17. ^ https://nyheder.tv2.dk/2022-05-04-tv-2-dokumentar-afsloerer-detaljer-om-overgreb-paa-herlufsholm-fire-elever-bortvist
 18. ^ Vold, grov mobning og seksuelle krænkelser – nu står flere Herlufsholm-elever frem. Omtale på nyheder.tv2.dk 5. maj 2022.
 19. ^ Ny dokumentar skildrer sadistisk kultur på Herlufsholm, men det værste er ikke de nye anklager. Artikel på berlingske.dk 5. maj 2022.
 20. ^ Hård kritik af voldelig kultur på Herlufsholm Kostskole i ny dokumentar
 21. ^ Dybt rystet kronprinspar forventer ændringer på Herlufsholm
 22. ^ https://www.dr.dk/nyheder/seneste/boerne-og-undervisningsminister-kaldt-til-lukket-samraad-om-herlufsholm
 23. ^ Kongehuskender ser mulighed for royalt exit fra Herlufsholm
 24. ^ Herlufsholms krise er blevet en sag for kongehuset og statsministeren
 25. ^ Herlufsholm fyrer udskældt rektor og varsler store ændringer. Artikel på berlingske.dk 7. maj 2022.
 26. ^ Herlufsholm-undersøgelse møder kritik: - Ikke nær grundig nok
 27. ^ [Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Bestyrelsen for Herlufsholm Skole træder tilbage. Ritzautelegram på sn.dk 25. juni 2022.]
 28. ^ Bestyrelsens pressemeddelelse: https://herlufsholm.dk/media/7938/pressemeddelelse-den-25-juni-2022.pdf
 29. ^ Partshøring fra Børne- og Undervisningsministeriet STUK: https://herlufsholm.dk/media/7937/partshoering-over-de-samlede-omstaendigheder-i-tilsynssagen-med-herlufsholm-skole-og-gods.pdf
 30. ^ Retsgrundlag: https://herlufsholm.dk/media/7936/bilag-1-retsgrundlag.pdf
 31. ^ https://www.kongehuset.dk/nyheder/udmelding-fra-kronprinsparret-den-26-juni-2022
 32. ^ https://herlufsholm.dk/media/7939/pressemeddelelse-den-27-juni.pdf
 33. ^ a b c Herlufsholm beklædning. Herlufsholm. Hentet 9/5-2022
 34. ^ "Historie og sprog". Arkiveret fra originalen 15. april 2011. Hentet 1. marts 2012.
 35. ^ "Herlovianerord". Arkiveret fra originalen 13. december 2009. Hentet 1. marts 2012.
 36. ^ Fra »Herlufsholm for livet« (TV 2): Quiz: Herlufsholms hemmelige sprog - kan du forstå det?
 37. ^ Fugleskydning 2021. Hentet 9/5-2022
 38. ^ Herlufsholm. danskeherregaarde.dk. Hentet 9/5-2022
 39. ^ Invitation til Trollebal. foraeldreintra.herlufsholm.dk. Hentet 9/5-2022
 40. ^ "Livet på herlufsholm". Arkiveret fra originalen 29. februar 2012. Hentet 1. marts 2012.
 41. ^ "Rejseweekend". Arkiveret fra originalen 29. februar 2012. Hentet 1. marts 2012.
 42. ^ Herlufsholm vandtårn. Historisk Atlas. Hentet 9/5-2022
 43. ^ Astronomi - et naturvidenskabeligt dannelsesfag. rostra.dk. Hentet 9/5-2022
 44. ^ Herlufsholm Pinetum. sydkystdanmark.dk. Hentet 9/5-2022
 45. ^ https://blaabog.dk/old-biography/?id=814380
 46. ^ https://blaabog.dk/biography/?id=8218
 47. ^ p.5
 48. ^ "Meddelelser om rektorerne paa Herlufsholm" (PDF). dis-danmark.dk. 1878. s. 122ff. Hentet 18. december 2018.
 49. ^ https://www.tv2east.dk/artikel/herlufsholm-rektor-stopper-efter-kun-tre-aar
 50. ^ https://herlufsholm.dk/nyheder/mikkel-kjellberg-bliver-rektor-på-herlufsholm/
 51. ^ Ritzau; Politiken (7. maj 2022). "Bestyrelse fyrer Herlufsholm-rektor, undskylder og lover forandring: »Der er ingen hellige køer«". pol.dk. Politiken. Hentet 7. maj 2022.{{cite web}}: CS1-vedligeholdelse: url-status (link)
 52. ^ https://herlufsholm.dk/medarbejdere/
 53. ^ https://herlufsholm.dk/media/7942/pm-5-august-2022-herlufsholm-udpeger-ny-bestyrelse-og-ansaetter-ny-rektor.pdf
 54. ^ Louise Bolvig Hansen (26. juni 2022). "Kronprinsparret trækker prins Christian ud af Herlufsholm". TV2. Hentet 26. juni 2022.
 55. ^ Herlufsholm Kostskole og Kirke. danskefilm.dk. Hentet 5/11-2019
 56. ^ God historie men det friske pust mangler den her gang. DR. Hentet 4/11-2019
 57. ^ HERLUFHOLMS TIDLIGERE REKTOR OM DANSEN MED MEDIERNE: JEG ER STOLT AF, AT VI ÅBNEDE SKOLEN FOR SEERNE Arkiveret 4. november 2019 hos Wayback Machine. Gyldendal. Hentet 4/11-2019
 58. ^ Frit fald i den danske overklasse. Anmeldelse på berlingske.dk 5. marts 2020.
 59. ^ Bjørn Poulsens debutroman skildrer en opvækst med omsorgssvigt og klassisk dannelse. Anmeldelse i dagbladet Information 28. februar 2020.

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Herlufsholm (02-08-2014).jpg
Forfatter/Opretter: TQFFE, Licens: CC BY-SA 4.0
in the Heritage Agency of Denmark database for Listed Buildings.
Denmark Zealand location map (da).svg
Forfatter/Opretter: Erik Frohne, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Region Zealand in Denmark, color adjusted

Equirectangular projection, N/S stretching 176 %. Geographic limits of the map:

 • N: 56.20° N
 • S: 54.50° N
 • W: 10.80° E
 • E: 12.60° E
Herlufsholm, may 2021 (8).jpg
Forfatter/Opretter: Toxophilus, Licens: CC BY-SA 4.0
Herlufsholm, may 2021
HerlufsholmThreeTies.png
Forfatter/Opretter: HonkiTonkinoise, Licens: CC BY-SA 4.0
Three school ties from the Danish boarding school, Herlufsholm
Herlufsholm.jpg
Herlufholm ved Næstved. Var oprindelig et Benediktinerkloster og hed Skovkloster; ved Reformationen kom det ind under Kronen, som i Aaret 1560 mageskiftede det til Herluf Trolle mod Hillerødsholm. Herluf Trolle og hans Hustru omdannede derefter i 1565 Klosteret til en lærd Skole og Opdragelsesanstalt og kaldte denne Herlufsholm.
Middelaldercentret på Herlufsholm, oktober 2016.jpg
Forfatter/Opretter: Toxophilus, Licens: CC BY-SA 4.0
Personer fra Middelaldercentret på Herlufsholm i forbindelse med Fantasy-festival i 2016