Hadsund Centrum

Hadsund Centrum
Hadsund
Overblik
Bydel:Hadsund Centrum
Postnr.:9560 Hadsund
Kommune:Mariagerfjord Kommune
Indbyggertal kommune:41859 (2023)
Indbyggertal bydel:2.000 (2010)
Sogn(e):Vive-Hadsund Sogn
Udsigt til Centrum fra Hadsund Syd.
Udsigt til Centrum fra Hadsund Syd.
Udsigt til Centrum fra Hadsund Syd.
Oversigtskort
Hadsund Centrum ligger i Nordjylland
Hadsund Centrum
Hadsund Centrum
Hadsund Centrums beliggenhed

Hadsund Centrum (Hadsund Midtby) er Hadsunds centrale bydel mellem Mariager Fjord mod syd, Rosendal mod nord og Øgadekvarteret mod øst. Der er ca. 2.000 indbyggere i Hadsund Centrum. Det er dermed den tættest befolkede bydel i Hadsund.

Hadsund Centrum består af mange lejligheder med ganske få parcelhuse og rækkehuse. Der er ca. 60 forretninger: tøjbutikker, banker, restauranter, cafér osv. Bydelen rummer også seks supermarkeder/dagligvareforretninger, et rådhus, posthus, kontorfællesskabet Jacob Møllers Gård og indkøbscenteret Hadsund Butikscenter.[1] Nørregade, Østergade, Vestergade, Himmerlandsgade, Randersvej og Alsvej er de veje som giver adgang til bydelen.

Midtbyens bygninger er opført ca 1855-1946. Størstedelen er bygget i røde mursten og fremtræder med blanke eller malede facader. Enkelte bygninger er skalmuret eller påsat anden facadebeklædning.[2]

Hadsund Centrum vil i de kommende år gennemgå en større byomdannelsesproces både på Slagterigrunden, hvor bydelen omdannes fra traditionel industri til en moderne oplevelsesby, boligby og handelsby. Der er en lokalplan for projektet fra 2013-2014, og arbejdet med nedrivning af slagteribygningerne og Det Gamle Maskinsnedkeri at kunne begynde.[3]

Byomdannelsesproces på Havnepladsen eller den tidligere Tømmerhandelsgrund nord for Hadsund Havn udgør ca. 5,4 ha. Det er mod syd afgrænset af fjorden, mod øst af Himmerlandsgade/Randersvej, mod nord af Storegade og mod vest af Skovvej og Strandvej. Havnepladsen rummede tidligere tømmerhandel, færgegård og falckstation. Pladsen har siden 2006 været ryddet for bygninger. Der har siden 2007 været et ønske om at skabe et rekreativt bymiljø, men det har vist sig vanskeligt at gøre de eksisterende planer til virkelighed. I 2013 udarbejdede Mariagerfjord Kommune en rammelokalplan. Det nye område kommer til at rumme både boliger, dagligvarebutikker en bypark, og mindre erhverv.[4][5]

Det ønskes at Fjordens vand trækkes ind i området i en kanal. Der gives samtidig muligt at etablere et ”soppe”-bassin, der vil blive mulighed for aktiviteter som isætning og optagning af kajak.[6]

Bymiljø og byrum

Hadsund Centrum markeret med lyserød.

Storegade udgør byens eneste gågade, den har en længde på 350 meter. Gågaden er belagt med betonfliser med fritlagte søsten og chaussésten.[2]

De øvrige handelsgader i midtbyen er Vestergade, Østergade, Nørregade, Mejerigade, Jernbanegade, Brogade Jacob Møllersgade, Krügersgade og Himmerlandsgade der er almindelige trafikveje med fortove. Byen har fire torve/pladser som har meget forskellig karakter. "Torvet", der fra gammel tid er byens handelsplads, udgør i dag en del af selve gågaden. "Butikscenteret" ligger i Johan & Axel Hornbechs gamle marmeladefabriks bygninger der blev bygget i 1898. Centeret er nærmest en overdækket arkade i to etager. Det tredje torv er "Midtpunkt" fra 1970'erne. Der er dog tale om en åben plads med et centralt parkeringsareal og butikker. Det fjerde torv "Bankpladsen" er en af byens gamle torve. Det er brostenslagt; navnet kommer fra Hadsund Bank.[7]

I 1998 var der i Hadsund et butiksareal på 24.505 m2.[4][8]

Historie

Bydele og bebyggelser i og ved Hadsund:
A: Hadsund Centrum
B: Munchs eng
C: Rosendal
D: Himmerlandsgade (kvarter)
E: Fugle-kvarteret
F: Skov-kvarteret
G: Hadsund Syd
H: Ved Stranden
I: Øgadekvarteret
J: Holterne
K: Søndergårde
L: Hadsund Huse
M: Højmarken
N: Rolighed
O: Bøgelunden
P: Industri Nord
Q: Molhøj
R: Industri Øst


Hadsund Centrum er den oprindelige del Hadsund (1854-1950'erne), hvor byen udvikledes langs Hovedgaden. Den er nu delt op i Nørregade, Storegade og Vestergade.

Hadsund Sundhedscenter

Det er Mariagerfjord Kommunes sundhedshus og eneste genoptræningscenter beliggende på Vestergade. Centeret blev indviet den 4. marts 2013.[9]

Det er indrettet i det tidligere Hotel Hadsund fra 1855. Det er bygget af købmand konsul Sørensen, som også grundlagde færgestedet i 1854. Hotellet eksisterede frem 2007 da det ikke længere kunne gå rundt længere. I dag står kun hovedbygningen tilbage, da det var meningen, at hotellet skulle rives i 2008, men der kunnes ikke opnås enighed om det. Først i 2010 besluttede kommunen sig for at købe hotellet og bevare det.[10] Genoptræningscenteret stod færdig i sommeren 2013.[11] Kun de fire ydermure er bevaret af den 157 år gamle hotelhovedbygning. Alt indmad er udskiftet i bygningen.

Jacob Møllers Gård

Jacob Møllers Gård set fra parkeringspladsen på Jacob Møllersgade.

forkortet JMG er et kontorfællesskabJacob Møllersgade. Kontorfællesskabet består af de 3 bygninger Jacob Møllers Gård, Ved Stranden og Ved Havnen. Til sammen er der 40 små og mellem store virksomheder samlet her.

I Jacob Møllers Gård ligger der 17 iværksættervirksomheder inden for IT.[12] [13] Jacob Møllers Gård er en af Hadsunds købmandsgårde der blev bygget i 1878 af købmand Jacob Møller. Bygningen ligger midt i Hadsund nær Storegade.

I 2012 købte Jacob Møllers Gård A/S Trip Traps tidligere hovdekontor på Trafikhavnen i Hadsund som Trip Trap solgte til Jacob Møllers Gård A/S for 10 millioner kroner.[14] Denne bygning skal nu også omdannes til et virksomhedsfællesskab, bygningen kommer til at hedde Ved Havnen.[15][16][17] Jacob Møllers Gård A/S har også Erhvervshuset Revlingen som er beliggende i Møldrup som ligger nord for Viborg. Erhvervshuset Revlingen har 14 iværksættervirksomheder.[18]

Hadsund Busterminal

Busterminal ligger på Jernbanegade og drives af Nordjyllands Trafikselskab.[19] Hadsund Busterminal blev bygget i og taget i brug i 2006. Busterminal ligger, hvor den gamle jernbanestation Hadsund Nord Station lå før den blev nedrevet i 1986. Der er mange busruter, der forbinder byen mellem Aalborg i nord, Randers og Aarhus i syd, og Hobro i vest. Bussen Abildskou-FlixBus (Linie 888 - Jylland - København) holder dagligt på busterminalen.[20][21] Tilhørende busterminal er en ventesal med toiletter.[22] Den ligger tæt på byens gågade Storegade og Mariager Fjord.

Kollektiv trafik

[23].

Galleri

Litteratur

 • Lise Andersen, Erling Gammelmark og Heino Wessel Hansen, Hadsund – en by bliver til, Hadsund Egns Museum 2004. ISBN 87-988211-1-3
 • Hadsund – fra ladested til industriby, af Vibeke Foltmann m.fl., udgivet af Sparekassen Hadsund 1983, ISBN 87-982081-2-8
 • Aase M. Pedersen Livet omkring en bro, Hadsund Bogtrykkeri/Offset Aps. ISBN 87-981494-2-3
 • Lise Andersen Foreningsliv i Hadsund 1884-1994, udgivet af Hadsund Håndværker og Borgerforening 1994. ISBN 87-984925-0-0
 • Arne Lybech, Hadsund Bogen 2010, december 2010. ISBN 978-87-92166-10-4
 • Arne Lybech, Hadsund Bogen 2011, november 2011. ISBN 978-87-993817-3-9
 • Arne Lybech, Hadsund Bogen 2012, november 2012. ISBN 978-87-995524-6-7
 • Arne Lybech, Hadsund Bogen 2013, december 2013. ISBN 978-87-996249-7-3
 • Henrik Bugge Mortensen, Danmarks Smukkeste Fjord, 1995. ISBN 87-985227-0-1
 • Henrik Bugge Mortensen, Danmarks Smukkeste Fjord 2, 2000. ISBN 87-90838-02-5
 • Henrik Bugge Mortensen, På Strejftog I Himmerland , 1996. ISBN 87-985227-4-4
 • Jørgen Toubro, En Hadsund-Bog 1979. ISBN 87-87629-12-7
Hadsund ved Mariager Fjord

Kilder

 1. ^ "Hadsund Handel - medlemmer". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2013. Hentet 13. januar 2014.
 2. ^ a b Lokalplan "Facader og skilte i Hadsund" 25. januar 2001. S. 5
 3. ^ TV2/Nord - Boliger på vej på slagterigrund
 4. ^ a b "Byrådet, 29. august 2013 - Forslag til Lokalplan 61/2013 for Hadsund Havn - vest". Arkiveret fra originalen 11. januar 2014. Hentet 13. januar 2014.
 5. ^ "Mariagerfjord kommuneplanforslag 2013-2025. S. 67". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2013. Hentet 13. januar 2014.
 6. ^ Havn - vest Forslag til Lokalplan 61/2014 for Hadsund Havn - vest (Webside ikke længere tilgængelig)
 7. ^ [Lokalplan "Facader og skilte i Hadsund" 25. januar 2001. S. 6]
 8. ^ "Mariagerfjord kommuneplanforslag 2013-2025. S. 88". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2013. Hentet 13. januar 2014.
 9. ^ "Mariagerfjord Kommune - Hadsund Sundhedscenter - et tilbud til mange". Arkiveret fra originalen 14. januar 2014. Hentet 13. januar 2014.
 10. ^ Poulsen, Jesper (26. november 2010). "Kommunen køber Hotel Hadsund". Nordjydske. Arkiveret fra originalen 14. september 2012. Hentet 14. september 2012.
 11. ^ "Info om genoptræningscenter og tegning over byggeprojektet". Arkiveret fra originalen 14. januar 2014. Hentet 13. januar 2014.
 12. ^ "JMG". Arkiveret fra originalen 15. september 2012. Hentet 20. juni 2014.
 13. ^ Jacob Møllers Gård
 14. ^ Hadsund for en erstatining for Trip Tarp
 15. ^ Ved Havnen
 16. ^ Intelligent Systems vokser ud af rammerne
 17. ^ Nyt liv på havnen
 18. ^ "Erhvervshuset Revlingen, Møldrup A/S". Arkiveret fra originalen 4. marts 2016. Hentet 2. november 2017.
 19. ^ "Busterminaler". Arkiveret fra originalen 29. marts 2014. Hentet 13. januar 2014.
 20. ^ "Køreplan Line 888" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 28. december 2013. Hentet 13. januar 2014.
 21. ^ "Abildskou rejseinformation". Arkiveret fra originalen 19. oktober 2013. Hentet 13. januar 2014.
 22. ^ Hadsund Busterminal
 23. ^ Nordjyllands Trafikselskabs hjemmeside

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Hadsund by kort.png
Forfatter/Opretter: OpenStreetMap contributors, Licens: CC BY-SA 2.0
Geographic limits of the map:
 • N: 56.7451
 • S: 56.7004
 • W: 10.0736
 • E: 10.1548
w:da:Creative Commons
kreditering deling på samme vilkår
Du må frit:
 • at dele – at kopiere, distribuere og overføre værket
 • at remixe – at tilpasse værket
Under følgende vilkår:
 • kreditering – Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde der antyder at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse.
 • deling på samme vilkår – Hvis du bearbejder, ændrer eller bygger videre på dette værk, skal du distribuere dine bidrag under den samme eller en kompatibel licens som originalen.
Hadsunds bydele.png
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Dette er et kort over bydele i Hadsund.

Forklaring på bogstaverne på kortet Bydele og kvarterer i Hadsund, byer i nærheden af Hadsund

 • A: Hadsund Centrum
 • B: Munch's eng
 • C: Rosendals-kvarteret
 • D: Himmerlandsgade
 • E: Pip-kvarteret
 • F: Skov-kvarteret
 • G: Hadsund Syd
 • H: Ved Stranden
 • I: Ø-kvarteret
 • J: Holterne
 • K: Søndergårde
 • L: Hadsund Huse
 • M: Højmarken
 • N: Roligheds-kvarteret
 • O: Bøgelunden
 • P: Industri Nord
 • Q: Molhøj
 • R: Industri Øst
 • S: Visborg
Hadsund Rådhus00.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Hadsund Kommunes rådhus på Himmerlandsgade 9, set fra nordøst - nu et administrationscenter i Mariagerfjord Kommune
Jacob Møllers Gård (Mod nord).JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Jacob Møllers Gård er en af Hadsunds gamle købmandsgårde. er i dag et virksomhedsfælleskab
Hadsund Posthus.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Hadsund Posthus set fra Hornbechsvej i Hadsund
Denmark North Jutland location map (ca).svg
Forfatter/Opretter: Erik Frohne, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Region North Jutland in Denmark, color adjusted

Equirectangular projection, N/S stretching 185 %. Geographic limits of the map:

 • N: 57.80° N
 • S: 56.50° N
 • W: 8.00° E
 • E: 11.30° E
Hadsund Trafikhavne set mod øst.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Hadsund Trafikhavne set mod øst og Hadsundbroen. i venstre side kan man se at der er en meget mærkelig rævne i asfalten den er det ene spor fra havnebanen som ligger unden asfalten, også i højre side kan man se en rævne i astfandten det kan være det andet spor fra havnebanen.
Hadsund by set mod nord.png
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
9560 Hadsund på Randersvej
Nørregade (Hadsund)2.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Nørregade 9560 Hadsund set mod nord
Hadsund-4.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Billedet er tagede lige når man kommer over Hadsundbroen fra Hadsund Syd
Vestergade gadeparti.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Vestergade, 9560 Hadsund.
Hadsunds bymidte.png
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Hadsunds bymidte eller Hadsund Centrum.
View of Hadsund from Færgevej.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Udsigt til Hadsund ud over Mariager Fjord. Set fra Færgevej
Hadsund Rutebilstation bygning.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Hadsund Rutebilstation, Jernbanegade, 9560 Hadsund.
Vand i Storegade.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Vandrender i Storegade
Torvet i Hadsund.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Torvet i Hadsund.
Østergade set mod Storegade i Hadsund.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Østergade set mod Storegade, Nørregade og Hornbechsvej i Hadsund
Storegade, Hadsund02.jpg
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Storegade
Hadsund fra Brogade.JPG
Forfatter/Opretter: Søren1997, Licens: CC BY-SA 3.0
Gadeparti fra Brogade. Bygningen for ænden af gaden i venstre side er Hadsund Bank.