Gytje

Skalholdig gytje fra det marine forland ved Tengslemark i Odsherred (skala øverst i mm).
Gytje rig på plantedele, Masnedsund ved Vordingborg.

Gytje er et sediment (dynd), afsat i søer eller på havbunden. Materialet består af både omsat, organisk materiale og uorganisk (ler, silt, finsand, skaller af kiselalger eller kalkskaller). Den mest karakteristiske gytje er dannet ved bundlevende dyrs aktivitet i det nedskyllede materiale. Ved dannelsen sammenblandes varierende mængder uorganisk materiale med det organiske, og ved undersøgelse finder man et mindre glødetab og vandindhold, end det er almindeligt for tørv.

Gytje har ofte en grågrøn farve, og sammenblandingen af finkornet, organisk materiale med uorganiske partikler gør, at gytjen ofte har en "gæragtig" konsistens.

Litteratur

  • Larsen, G., Frederiksen, J., Villumsen, A., Fredericia, J., Gravesen, P., Foged, N., Knudsen, B. og Baumann, J. (1995): Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, Dansk Geoteknisk Forening Bulletin 1, revision 1, 135 sider, ISBN 87-89833-03-1

Se også

NaturvidenskabSpire
Denne naturvidenskabsartikel er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.

Medier brugt på denne side

Science-template.svg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY-SA 3.0
Science stub icon.
Gytje Masnedsund.jpg
Forfatter/Opretter: Jens Galsgaard, Licens: CC BY-SA 4.0
Gytje rig på plantedele, Masnedsund ved Vordingborg
Marin Gytje Tengslemark 2.jpg
Forfatter/Opretter: Jens Galsgaard, Licens: CC BY-SA 3.0
Skalholdig gytje fra det marine forland ved Tengslemark i Odsherred, Danmark (skala øverst i mm).