Grønland

Grønland

Kalaallit Nunaat
NationalmelodiNunarput utoqqarsuanngoravit (Grønlandsk)
"Vort land, som er blevet så gammelt!"
Grønlands placering
Hovedstad
og største by
Nuuk (Godthåb)
64°10′N 51°44′V / 64.167°N 51.733°V / 64.167; -51.733
Officielle sprog
Etnicitet
(2018[2])

Oprindelig status[3]:

Ikke oprindelige:

DemonymGrønlandsk eller grønlænder/grønlændere
RegeringsformUnitær parlamentarisk konstitutionelt monarki
• Monark
Kong Frederik 10.
• Rigsombudsmand
Julie Præst Wilche
Múte Bourup Egede
Autonomt konstituerende land inden for
Kongeriget Danmark Kongeriget Danmark
1. maj 1979
21. juni 2009
Areal
• Total
2.166.086 km2  (nr. 12
• Vand (%)
83,1note 1
Befolkning
• Anslået 2021
56.653[4]
• Tæthed
0,03/km2  (nr. 241)
BNP (KKP)Anslået 2020
• Total
20,1 mia. DKK[5]
• Pr. indbygger
358.800 DKK[5]
HDI (1998)0,927[6] (høj)
ValutaDanske kroner (DKK)
TidszoneUTC+0 to -4 (GMT)
Kører ihøjre side af vejen
Kendings-
bogstaver (bil)
GR note 2
Luftfartøjs-
registreringskode
OY
Helikoptere OY-H
Internetdomæne.gl
Telefonkode+299
ISO 3166-kodeGL, GRL, 304
 1. Tal fra 2000: 410.449 km² isfrit; 1.755.637 km² dækket af is.
 2. Dette kendingsmærke bruges ikke i Grønland.
For alternative betydninger, se Grønland (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Grønland)

Grønland (grønlandsk: Kalaallit Nunaat, [kaˈla:ɬit ˈnuna:t][7]) er et selvstyrende område inden for Kongeriget Danmark, bestående af øen af samme navn, beliggende mellem Ishavet og Atlanterhavet, øst for Davis Strædet og Canadas arktiske øer. Grønland hører geografisk til det nordamerikanske kontinent, mens det geopolitisk hører til Europa. Grønland har både politisk og kulturelt været tæt knyttet til Europa (specielt Norge og senere Danmark) i mere end et årtusind. I 2008 gennemførte det grønlandske folk en folkeafstemning for øget selvstyre, som med 75 % af stemmerne blev vedtaget.

Fra 1. januar 2018 er Grønland inddelt i fem kommuner.

Grønland er verdens største ø, hvoraf 3/4 er dækket af en iskappe, der er verdens største område dækket af is uden for Antarktis. Udover hovedøen består Grønland af mere end 100 mindre øer. Med en befolkning på 56.583 (2022) er Grønland det land i verden, som har den laveste befolkningstæthed.[8] I 2021 var der 16.740 personer, som er født i Grønland bosiddende i Danmark.[9]

Der har boet mennesker i Grønland i mindst 4.500 år. Det var primært arktiske folkeslag, som indvandrede fra Canada.[10] I begyndelsen af det 10. århundrede bosatte norske vikinger sig i det sydlige Grønland. Det første Inuit-folkeslag ankom i det 13. århundrede. De første nordiske kolonier forsvandt i slutningen af det 15. århundrede. I starten af det 18. århundrede blev der igen skabt kontakt mellem Skandinavien og Grønland. Grønland var i 1261 blevet et biland under den norske konge, og det blev derfor fortsat betragtet som norsk efter at Hans Egede slog sig ned i Grønland i 1721.[11]

Den danske konge var også den norske konge indtil 1814, hvor Danmark-Norge afstod Norge til Sverige efter napoleonskrigene, men fredsaftalen overdrog de norske bilande Færøerne, Island og Grønland til Danmark, så Grønland blev formelt dansk i 1814.[11]

Under 2. verdenskrig blev forbindelsen mellem Danmark og Grønland brudt, hvor Danmarks gesandt i Washington, Henrik Kauffmann på egen hånd indgik en aftale med USA, kendt som Grønlandstraktaten af 1941. Han underskrev "på kongens vegne" og med tilslutning fra landsfogederne i Grønland en overenskomst med USA om forsvaret af Grønland og levering af forsyninger til grønlænderne (som Danmark var afskåret fra at levere). Den gav USA ret til at bygge militære anlæg i den daværende danske koloni. Den danske regering protesterede mod overenskomsten, afskedigede Kauffmann og sigtede ham for højforræderi. De danske generalkonsuler i USA erklærede sig dog solidariske med ham, hvorefter også de blev afskediget, hvorefter USA overtog forsvaret af Grønland, men anerkendte dansk overhøjhed til Grønland. Dette ledte til begyndelsen af amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

Efter krigen fik den danske regering genoptaget kontrollen over Grønland. USA trak dog ikke sit militær tilbage fra øen og i 1946 tilbød de Danmark 100 millioner USD for Grønland,[12][13][14] et tilbud den danske regering afslog. De følgende år prøvede Danmark at få USA til at tilbagetrække deres militære styrker. Der blev dog efter Danmarks indtræden i NATO indgået en ny Grønlandstraktat, der fastlagde rammerne for den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland. I 1950'erne blev amerikanske baser og radarstationer udbygget, mest kendt er Thule Air base.[15]

Ved ændringen af den danske grundlov den 5. juni 1953 blev landets kolonistatus ophævet, og landet blev herefter et dansk amt. Derved omgik man FNs vedtagelse om, at kolonier skulle have deres selvstændighed. Grønland gik med i det daværende EF sammen med Danmark i 1973. Et flertal besluttede ved en folkeafstemning i 1982, at Grønland skulle udtræde af EF, hvilket blev officielt i 1985. Grønland fik hjemmestyre den 1. maj 1979, og i 2008 stemte grønlænderne for at flytte mere magt fra Danmarks regering til det lokale selvstyre. Under den nye politiske struktur, der officielt trådte i kraft den 21. juni 2009, har Danmarks regering fortsat ansvaret for udenrigsanliggender, forsvar, politi og det juridiske system. Det har også fortsat kontrol over pengepolitikken, idet Danmark årligt bidrager med et fast bloktilskud på 3,64 mia. kr. (2014),[16] beregnet til at blive gradvist udhulet som følge af inflation, idet Grønlands økonomi efterhånden vil blive styrket af landets naturressourcer.

Den danske stats Bloktilskud til Grønland er et tilskud fra Danmark til Grønland. Med Selvstyreloven fra 2009 blev beløbet fastfrosset til 3.439,6 mio. kr. årligt, dog som nævnt tilpasset efter dansk inflation. Selv hvis Selvstyret overtager flere sagsområder, som Danmark nu styrer, vil beløbet ikke stige.[17] Med en grønlandsk befolkning på ca. 56.000 svarer det til ca, 76.500 DKK per grønlænder per år.

Historie

Uddybende Uddybende artikel: Grønlands historie
Grønland omkring 1500

Tidlige forhistoriske kulturer

I forhistorisk tid var Grønland hjemsted for flere forskellige forhistoriske inuit "palæoeskimoiske" kulturer.[18] De første forhistoriske inuitter- eller mere kendt som "palæoeskimoer" menes at stamme fra Asien, hvorfra de første inuitiske stammer vandrede over Beringstrædet til Alaska og videre til de nordlige canadiske øer, hvorfra de formodentlig omkring år 2500 f.Kr. i gode klimaperioder vandrede over det snævre stræde til Inglefield Land i Nordøstgrønland. Denne kultur benævnes Independence I-kulturen.[19] Independence I-kulturen varede indtil omkring 1300 f.Kr.[20]

Fra omkring 2500 f.Kr. til 800 f.Kr. blev det sydlige og vestlige Grønland desuden beboet af Saqqaq-kulturen, der jagede fra bopladser i det nordlige og østlige Grønland fra Diskobugten til Scoresbysund.[20] Efter at Saqqaq-kulturen forsvandt, opstod Independence II-kulturen i det nordlige Grønland og den tidlige Dorset-kultur i det vestlige Grønland. Der er en vis debat om tidspunktet for overgangen fra Saqqaq til tidlig Dorset.[20]

Dorset-kulturen var den første kultur, der befolkede hele Grønlands kystnære områder, både på vest- og østkysten. Dorset-kulturens befolkning levede primært af landpattedyr som rener og moskusokser.[19]

Norrøn bosættelse

Uddybende Uddybende artikel: Vikingernes ekspansion

Mens inuitterne var jægere og nomader, har Grønland i tidlig tid også haft en befolkning, der var landbrugere. Det var nordboerne, skandinaver udvandret til Grønland, der for en tid levede i det sydlige Grønland under en midlertidig varmeperiode. Det var dem, der gav øen navnet Grønland. På det tidspunkt var der skovområder i Grønland, og man dyrkede bl.a. korn på markerne. En anden forklaring på navnet finder man i islandske sagaer, hvori det siges, at den norsk-fødte Erik den Røde var drevet i eksil for mord. Sammen med sine trælle og sin familie drog han til Grønland for at finde et land, der efter sigende skulle ligge mod nordvest. Han gav landet dets navn i håb om, at det tiltalende navn ville tiltrække folk, der ville bosætte sig i landet.[21][22][23][24]

De sidste skriftlige vidnesbyrd om norrøne grønlændere er fra et ægteskab i 1408 i Hvalsey Kirke, der i dag er de bedst bevarede ruiner efter nordboerne i Grønland.

Fra 986 e.Kr. blev Grønlands vestkyst altså beboet af islændinge og nordmænd i to bosættelser ved fjordmundinger i det sydvestlige Grønland.[25] De var ikke i kontakt med den sene Dorset-kulturs indbyggere, der beboede de nordlige og østlige dele (uvist hvor længe), men fra 1300-tallet med Thule-kulturen der kom fra nord. Norrøne grønlændere undergav sig norsk styre i det 13. århundrede. Kongeriget Norge var i personalunion med Danmark fra 1380 og en del af Kalmarunionen fra 1397.[26]

Bosættelserne, såsom Brattahlid, bestod i 4-5 århundreder, men forsvandt engang i det 15. århundrede, måske i starten af den den lille istid.[27] Dvs. beboelsen varede ca. lige så lang tid som fra deres forsvinden til i dag.

Fortolkninger af iskerner og muslinger tyder på, at områderne omkring fjordene i det sydlige Grønland mellem 800 og 1300 e.Kr. har oplevet et relativt mildt klima med temperaturer adskillige grader højere end normalt i Nordatlanten[28] og med træer og urteagtige planter og kvægopdræt. Byg blev dyrket som en afgrøde op til den 70. breddegrad, måske kun som foder - ligesom i dag.[29] Desuden viser iskernerne, at Grønland har oplevet dramatiske temperaturskift mange gange i løbet af de seneste 100.000 år.[30] Landnámabók noterer sig de vintre, hvor "gamle og hjælpeløse blev dræbt og kastet ud over klipperne".[31]

Disse bosættelser forsvandt i løbet af det 14. og 15. århundrede, årsagerne er uklare. Teorier om degeneration var moderne i 1930'erne, men der er ikke fundet degenererede skeletter. Et fald i temperaturerne under den lille istid og/eller væbnede konflikter med inuit er formentlig også forklaringer på kulturens nedgang og forfald. Engelske og tyske pirater hærgede ret voldsomt på Ísland i 1400-1500-tallene,[32] Newfoundland blev opdaget 1472, og bragte fiskere til torskebankerne der og videre op i Davis Strædet.

Thule-kulturen

Uddybende Uddybende artikel: Thule-kulturen

Det er Thule-kulturens folk, der er forfædre til den nuværende befolkning i Grønland, og der er ikke fundet gener fra de tidligere palæo-eskimoer hos nulevende grønlændere.[19][33][34] Thule-kulturen begyndte at migrere fra Alaska omkring år 1000 e.Kr. og nåede Grønland omkring år 1300. Thule-kulturen var den første, der indførte de tekniske opfindelser som hundeslæden og harpunen, som forbindes med Grønland i dag, samt uloen, der er et redskab af jern.[35]

1500-1814

Mens der var handel mellem Grønland og Norge i de første par århundreder, ophørte denne i 1300-tallet. I midten af 1300-tallet forsvandt Vestribyggð og omkring 1500 også Eystribyggð, som nordboerne var forsvundet fra.[36]

I slutningen af 1500-tallet og begyndelsen af 1600-tallet blev Grønland besøgt af adskillige ekspeditionsnavigatører og blev efterfølgende brugt til hvalfangst af hollandske, hamborgske og engelske hvalfangere. Selvom Danmark proklamerede Grønland for sig selv, var Danmark økonomisk svækket af Trediveårskrigen og var ude af stand til at etablere en rentabel hvalfangst. Europæisk hvalfangst i Grønland intensiveredes med den faldende hvalfangst ud for Svalbard fra omkring 1700 og fortsatte et godt stykke ind i kolonitiden frem til omkring 1800.[37]

Kong Christian IV's ekspeditioner til Grønland i årene 1605-1607 kom i stand med henblik på at finde den forsvundne østlige nordbobosættelse og hævde dansk suverænitet over Grønland.[38] Ekspeditionerne mislykkedes, dels på grund af manglende erfaring med vanskelige arktiske is- og vejrforhold, dels fordi ekspeditionernes ledere blev givet instrukser om at søge efter Østerbygden på østkysten af Grønland lige nord for Kap Farvel, som er næsten utilgængelig på grund af drivis. Kaptajnen på alle tre rejser var den engelske opdagelsesrejsende, James Hall.[39]

Efter de nordiske bosættelser døde ud, kontrolleredes området af forskellige inuit-grupper, men den danske regering havde ikke glemt eller opgivet Grønland. Da kontakten med Grønland blev genetableret i det tidlige 18. århundrede, var det på privat initiativ, den dansk-norske trone hævdede da stadig sin suverænitet over øen.

1721 blev en ekspedition under ledelse af den dansk-norske missionær Hans Egede sendt til Grønland,[40] uvidende om den norrøne bosættelse stadig var at finde på øen. Egede anlagde en dansk koloni bestående af handelsstation og mission. Missioner og handelsstationer blev skabt på den danske konges vegne og Grønland blev en del af kongeriget Danmark-Norge.

Efter 15 år i Grønland efterlod Hans Egede sin søn Paul Egede med ansvar for missionen i Grønland og rejste til Danmark, hvor han etablerede et grønlandsk seminarium. Den nye koloni blev anlagt i Godthåb på den sydvestlige kyst. Efter Hans Egede fulgte Herrnhuternes mission i 1733.[41]

Kielertraktaten til norsk ishavsimperialisme

Uddybende Uddybende artikel: Konflikten om Østgrønland
Sommertelte i Ammassalik på østkysten, slutningen af 1800-tallet/begyndelsen af 1900-tallet.

Da rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge efter Freden i Kiel i 1814 blev opløst, og Norge efter Den svensk-norske krig samme år indgik en personalunion med Sverige, forblev de tidligere norske oversøiske områder Grønland, Færøerne og Island og de fælles kolonier som Vestindien under den danske konge.[11] Personalunionen mellem Sverige og Norge omfattede kun en fælles udenrigspolitik og blev opløst i 1905.

Fra slutningen af 1800-tallet fik Norge en førende rolle i udforskning af og kapløbet om at sikre sig suverænitet over polare områder i Arktis og Antarktis. Norges politik i de polare områder kaldes i Norge ishavsimperialismen og sikrede Norge suverænitet over Svalbard, Dronning Maud Land, Jan Mayen og Bouvetøen. Fridtjof Nansens Grønlandsekspedition i 1888 indledte også et nyt norsk fokus på Grønland. En gruppe nordmænd besatte med den norske regerings accept dele af Østgrønland i perioden 10. juli 19311933.[11] Norge gav dette område navnet Eirik Raudes Land og lod det bestyre af en sysselmand. Dette resulterede i Konflikten om Østgrønland, hvor Danmark indklagede Norge for den internationale domstol i Haag, Holland. Norge tabte sagen ved en kendelse den 5. april 1933, hvorefter landet trak sig ud.[42][43]

Anden Verdenskrig

Da Danmark blev besat af Nazi-Tyskland den 9. april 1940, blev Grønland styret af Eske Brun.[44] Amerikansk tilstedeværelse i Grønland forsvarede landet mod en mulig invasion af Tyskland.[45] Under krigen forsynedes Grønland med varer fra USA og Canada, idet der solgtes kryolit fra minen i Ivittuut.

Under 2. verdenskrig var Grønland en vigtig mellemstation for de allieredes flytransporter fra USA til England. Siriuspatruljen, der blev grundlagt i 1942, fik til opgave at bevogte de nordøstlige kyster med hundeslæder. Da de fandt adskillige tyske vejrstationer,[46]alarmerede de de amerikanske soldater, som derefter ødelagde dem.

Grønland havde været et beskyttet og meget isoleret samfund indtil 1940.[47] Grønland var en koloni og man mente, at dette samfund ville blive udsat for udnyttelse eller endda udryddelse, hvis landet blev åbnet. Derfor opretholdes et strengt monopol på grønlandsk handel, der dog blev ophævet i 1950.[48]

Med G-50-rapporten fra 1950 blev de første skridt til moderniseringen af Grønland taget. Grønland skulle være en moderne velfærdsstat med Danmark som forbillede.[11] I 1953 blev Grønland derfor en del af det danske rige og styredes som et amt. Denne periode varede indtil Grønlands Hjemmestyre indførelse i 1979.[11]

Hjemmestyre og selvstyre

Efter Anden Verdenskrig udviklede USA en geopolitisk interesse i Grønland og tilbød at købe Grønland fra Danmark for USD 100.000.000, men Danmark afslog tilbuddet.[49][50] Men i 1950 tillod Danmark USA at etablere Thule Air Base, der blev påbegyndt i 1951 og afsluttet i 1953, som en del af en NATO's samlede koldkrigs-strategi.

Med grundloven af 1953 blev Grønlands koloniale status ophævet og øen blev et amt i det danske rige, idet grønlænderne fik dansk statsborgerskab. Dette resulterede også i en ændring i den danske politik overfor Grønland; man gik fra kolonialisering til assimilation og danisering. Dansk var embedssprog og grønlændere tog til Danmark for at få en uddannelse. Som et forsøg blev der i denne periode sendt en snes særligt fremmelige børn til Danmark for at lade dem få en dansk skolegang, så de kunne vende tilbage til Grønland som forbilleder. Forsøget er problematiseret i en bog af Tine Bryld og er skildret i filmen Eksperimentet.

Moderniseringen af Grønland vendte et selvforsynende jægersamfund til et urbaniseret lønmodtagersamfund. I perioden 1952-1963 opførtes omkring 3.000 boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulosen næsten udryddet fra 1963. Det førte imidlertid også til en fornyet hævdelse af grønlandsk identitet hos den grønlandske elite, som etablerede en hjemmestyrebevægelse, som nåede sit højdepunkt i 1970'erne.[51] Som en konsekvens af politiske komplikationer i forbindelse med Danmarks indtræden i EF i 1972, fremmedes ønsket om hjemmestyre, der blev indført i 1979 og gav Grønland begrænset selvstyre med eget parlament, Landstinget, mens Folketinget fortsat havde ansvaret for udenrigspolitik, sikkerhed og naturressourcer. Loven trådte i kraft den 1. maj 1979 og blev overrakt af Dronning Margrethe II ved en højtidelighed i Grønland. Dronningen var og er fortsat Grønlands statsoverhoved.

I 1985 ophørte Grønlands EF medlemskab i protest mod unionens fiskeribestemmelser og forbud mod handel med sælskind.[52] Grønland ændrede i forbindelse med medlemskabets ophør, status til et OLT-land med et associeret forhold til EF. Grønlænderne blev OLT-borgere og forblev derfor også unionsborgere i EF, som vi i dag kender som Den Europæiske Union (EU). En folkeafstemning om øget selvstyre[53] blev gennemført den 25. november 2008 og resulterede i et ja.[54]

Den 21. juni 2009 overtog Grønland ansvaret for en række nye områder. Desuden blev grønlænderne anerkendt som et selvstændigt folk i henhold til folkeretten.[55] Danmark har fortsat ansvar for bl.a. udenrigsanliggender og forsvar. Danmark yder Grønland et årligt bloktilskud på 3,64 milliarder kroner (2014)[16] og afholder desuden en række udgifter i Grønland. Hvis Grønland begynder at få indtægter af sine naturressourcer, vil tilskuddet gradvist blive formindsket. Grønlandsk er det eneste officielle sprog i Grønland, men i praksis er dansk meget udbredt.[56][57][58][59]

Politik

Uddybende Uddybende artikel: Grønlands politik
USA's viceforsvarsminister Paul Wolfowitz og stab mødes med den danske udenrigsminister Per Stig Møller (højre) og Grønlands landsstyremedlem Josef Motzfeldt (midt) i Pentagon for at diskutere forsvarsemner af fælles interesse.

Historisk

Med gennemførelsen af Lov om Grønlands Hjemmestyre overførtes kompetence og dermed ansvar fra danske politiske myndigheder til grønlandske politiske myndigheder, der overtog såvel det økonomiske som det forvaltningsmæssige ansvar for en række opgaver fra den danske stat.[60] Fra denne dato var det derfor Grønlands Hjemmestyre, der havde såvel den lovgivende som den udøvende myndighed på et antal nærmere definerede områder.[60]

Ved en folkeafstemning om selvstyre i Grønland den 25. november 2008 stemte 75,54% af 21.355 af 28.268 vælgere ja og 6.663 (23,57 %) nej til spørgsmålet om selvstyre. Valgdeltagelsen blev på 71,96%.[61] Ja-stemmerne udgjorde således 54,36% af de 39.285 stemmeberettigede vælgere. Den 21. juni 2009 indførtes selvstyret officielt, idet Dronning Margrethe II overrakte selvstyreloven til Landstingets formand, Josef Motzfeldt.[62] Med selvstyreloven blev grønlandsk gjort til det officielle sprog i Grønland.[63]

I 1985 forlod Grønland efter en folkeafstemning den 23. februar 1982 Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), i modsætning til Danmark, som stadig er medlem.[64] Stemmeprocenten var på 74,9% og 53% var for udtræden, mens 47% var imod.[64] Grønland har indgået et "partnerskab" med EU for perioden 2007-2013 om et beløb på 25 mio. euro indenfor områderne uddannelse, mineralske råstoffer, energi, turisme og kultur, forskning og fødevaresikkerhed.[65]

Aktuel styreform

Grønland er en del af Rigsfællesskabet og har i henhold til Selvstyreloven selvstyre. Selvstyret består af Grønlands parlament, Inatsisartut, og Grønlands regering, Naalakkersuisut. Grønlands parlament, Inatsisartut, har 31 medlemmer og mødes til to samlinger om året, en i foråret og en om efteråret, i Nuuk. Regeringen (tidligere Landsstyret) varetager den udøvende magt i Grønland.

Grønlands statsoverhoved er Frederik 10. Kongen udnævner en rigsombudsmand, der er stedfortræder for den danske regering og monarkiet. I 2011 blev Mikaela Engell valgt som afløser for Søren Hald Møller.[66]

Siden 1953 har Grønland i henhold til Grundlovens §28 valgt to medlemmer til Folketinget.[67] Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit og Aki Mathilda Høegh Dam fra Siumut repræsenterer efter folketingsvalget den 5. juni 2019 Grønland i Folketinget.[68] De færøske folketingsmedlemmer fra valget i september 2019, Edmund Joensen fra Sambandsflokkurin og Sjúrður Skaale fra Javnaðarflokkurin, udgør sammen med deres grønlandske kolleger de fire nordatlantiske mandater. Tidligere har der været et samarbejde på tværs af partierne i Den Nordatlantiske Gruppe, men den blev nedlagt efter valget i 2011.[69]

Områder som Grønland og Danmark er fælles om, kan afgøres i samarbejde mellem Selvstyret og Folketinget. Disse anliggender omfatter bl.a. udenrigs- og forsvarspolitik, politi og domstole og valuta.

Ved kommunevalg skal man have dansk indfødsret og skal have boet i kommunen i seks uger før valget. Man skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst seks måneder forud for valget og have haft fast bopæl i det danske rige i mindst tre år. Ved valg til parlamentet skal man ligeledes have boet i Grønland i seks måneder før valget.[70]

De grønlandske kvinder fik stemmeret i 1948. Ti af 31 valgte til landstinget er kvinder, mens de to grønlandske repræsentanter i det danske Folketing begge er kvinder.[71]

Økonomi og erhverv

Godsarbejde i Upernavik.

Overordnet

Grønland udgør en lille åben økonomi med en meget kraftig specialisering i fiskeri, hvilket gør landets økonomi ret afhængig af fangstmulighederne og udviklingen i fiskeripriserne på verdensmarkedet.

Grønlands BNP pr. indbygger var i 2015 på 243.000 kr., mens disponibelt BNI på grund af det ret store bloktilskud fra Danmark var på 314.000 kr.[72] Landet befinder sig p.t. i en ret stor højkonjunktur med en økonomisk vækst i 2016 og 2017 på hhv. knap 7 og knap 4 %.[73] Hovedårsagen er en fremgang i fiskeriet, også i de vigtigste arter: rejer, hellefisk og torsk.[72] Rejefiskeriet er kvotereguleret ud fra Grønlands Naturinstituts vurdering af, hvad et biologisk holdbart niveau for fiskeriet er. Råstofudvindingen i Grønland har været svingende, men efter nogle år uden minedrift åbnede en rubinmine i 2017, og en anorthositmine er under anlæg. Den grønlandske finanspolitik vurderes af Grønlands Økonomiske Råd ikke at være holdbar. Andelen af erhvervsaktive i befolkningen forventes at falde, og udgifterne til ældre og sundhed forventes at stige, og udgiftspresset vil ikke være finansieret med de gældende regler. I øjeblikket udgør bloktilskuddene fra Danmark lidt over halvdelen af Grønlands Selvstyres indtægter.[72]

Offentlige finanser

Den offentlige sektor i Grønland afholdt i 2010 udgifter for 9.386 mio. kr., heraf blev 2.540 mio. brugt i den sociale sektor, mens 1.926 mio. blev brugt på uddannelse og undervisning.[74] Sundhedsvæsenet er også blandt de ansvarsområder, der varetages af Grønlands Selvstyre; forbruget var i 2010 på 1.294 mio. kr. Den største del af det offentlige forbrug, 3.871 mio. kr., vedrører lønudgifter til offentligt ansatte.[74]

Grønlands offentlige indtægter udgjorde 9.606 mio. kr. i 2010[74] Heraf udgjorde bloktilskuddet fra den danske stat 4.227 mio. kr. eller ca. 44 pct. Denne procentdel har ligget konstant i en længere årrække.[75] Bloktilskuddet svarer til en overførsel på ca. 74.885 kr. pr. indbygger i Grønland. Bloktilskuddet blev ved indførelsen af selvstyret fastfrosset, således at det fremover kun pristalsreguleres.

Grønland har de senere år – med undtagelse af 2009 – haft overskud på de offentlige finanser, således 220 mio. kr. i 2010.[74]

Selvstyrets aktiviteter finansieres af løbende skatter og overførsler fra udlandet,[74] herunder bloktilskuddet fra Danmark samt et beløb ifm. salg af fiskerilicenser og den årlige kompensation fra EU, der i 2010 udgjorde 317 mio.[75] De kommunale aktiviteter finansieres primært via kommunale skatter på indkomst og et kommunalt bloktilskud] der i 2010 udgjorde 1.599 mio. kr., fra Grønlands Selvstyre.[74]

Udover bloktilskuddet har staten udgifter i Grønland til en række områder, der ikke er overtaget af selvstyret, fx til politi, domstole, fængsler, fiskeriinspektion, forsvar og forskning.[74] Staten afholdt udgifter for 728 mio. kr. i 2010 i Grønland,[74] idet udgifter vedrørende Grønland afholdt i Danmark ikke er medregnet.

Erhvervsliv

Grønlandsk designet og produceret sælskindsjakke.

Grønland blev ramt af en økonomisk nedgang i begyndelsen af 1990'erne, men siden 1993 er økonomien blevet forbedret. Der har været ført en stram finanspolitik siden slutningen af 1980'erne, som har bidraget til at skabe overskud på de offentlige budgetter og lav inflation.

Grønlands økonomi er baseret på et snævert erhvervsmæssigt grundlag med fiskeindustrien som den dominerende sektor med godt 90% af landets eksport. Hovedparten af fiskefabrikkerne ejes af Royal Greenland, der ejes af Grønlands Selvstyre. Grønlands Turist- og Erhvervsråd står i spidsen for udviklingen af turismesektoren. De store afstande splitter hjemmemarkedet op i mange små enheder, som har store driftsudgifter.

Der er ikke ejendomsret til jord i Grønland. Man kan bygge parcelhuse, hvis man får en byggetilladelse, da ingen kan købe ejendomsretten til jord i Grønland.[76] Handel og produktion er stadig domineret af selvstyreejede virksomheder som KNI (engros og detailhandel), TELE Greenland, Royal Arctic Line, Arctic Umiaq Line m.fl. Disse bliver i dag drevet som aktieselskaber, hvor selvstyret har aktiemajoriteten.

Trods genoptagelse af flere kulbrinte- og mineral-efterforskningsaktiviteter, vil det tage flere år før en eventuel kulbrinteproduktion kan komme i gang. Grønlands olieselskab, Nunaoil, blev oprettet for at hjælpe med at udvikle en kulbrinteindustri i Grønland.

Geografi

Kort over Grønland
Grønland. Et screenshot fra NASA World Wind.

Grønland er det tredjestørste land i Nordamerika.[77] før Mexico, der har et areal lige under to millioner km². Det ligger mellem den 59. og 84. breddegrad og 11. og 74. længdegrad. Øen afgrænses i syd af Atlanterhavet, i vest af Davis Strædet og Baffinbugten, i nordvest af Smith Sund og Nares Strædet, i nord af Lincolnhavet og Wandelhavet, der begge er en del af Ishavet. Mod øst dannes afgrænsningen af Grønlandshavet og Danmarksstrædet, hvorfra der kun er 240 km til Island. Det nærmeste land mod vest er Canada, som Grønland (pr. 2022) også deler sin eneste landegrænse med på Hans Ø.[78] Grønland har verdens største nationalpark, er verdens største ø og er det største afhængige territorium i verden. Grønland har tre tidszoner: En for henholdsvis Øst-, Vest og Nordgrønland. I Vestgrønland er zonen GMT minus tre timer, Østgrønland GMT minus én time og i Nordgrønland GMT minus fire timer.

Øen er langs kysten præget af dybe fjorde, høje bjerge og en enorm stor mængde af øer og rev iblandet isbjerge og pakis, der omgiver den. Kystlinjen er på over 44.000 km og øerne strækker sig fra 59° sydlig bredde Kap Farvel til 83° nordlig bredde til øen Kaffeklubben. Grønland er 2.670 km lang og ca. 1.050 km bred. Grønlands sydspids, Kap Farvel, Nunap Isua, ligger på højde med Stockholm og Oslo. Fra Grønlands nordspids, Kap Morris Jesup, er der 740 km til Nordpolen. Grønland er dermed det nordligste landområde på jorden.[kilde mangler]

Ligesom på Antarktis har der i det indre af Grønland samlet sig enorme mængder af frossen nedbør. På midten er temperaturen næsten konstant under nulpunktet og nedbøren smelter dermed ikke. Lag på lag af sne og is danner den i gennemsnit 1.500 m høje indlandsis, der presser overskydende is, som store og små isbjerge, ud i havet. Kun 410.449 km2 eller 19% af øens areal på 2.166.086 km2 er isfrit, idet indlandsisen dækker alt undtagen en snæver kant langs med randen. Øens højeste punkt er Gunnbjørns fjeld, der er på 3.700 m; størstedelen af Grønland ligger imidlertid under 1.500 meters højde.

Forskere har siden 50'erne ment, at indlandsisen, der dækker landet, faktisk kan skjule tre separate øer, der blev dækket af gletsjere i løbet af den seneste geologiske afkølingsperiode.[79][80][81]

Grønlands sydøstlige kyst


Indlandsisen har et volumen på cirka 2.850.000 km³.[82]

Vægten af den massive indlandsis har udøvet et tryk på det centrale areal, der danner et bassin, der ligger mere end 300 m under havoverfladen.[83][84][85] Isen flyder mod kysten fra midten af øen.

Alle byer og bygder i Grønland er beliggende langs den isfri kyst; befolkningen er koncentreret langs vestkysten. Den nordøstlige del af Grønland er ikke en del af en kommune, men er i stedet for verdens største nationalpark. Mindst fire videnskabelige ekspeditioners stationer og lejre er blevet etableret på indlandsisen i den isdækkede centrale del af Grønland: Eismitte, North Ice, Nord-GRIP Camp og The Raven Skiway. I øjeblikket er der en fast station, Summit Camp, på indlandsisen. Forskerstationen ved Jørgen Brønlund Fjord, der udmunder i Independence-fjorden, var indtil 1950 den nordligste permanente udpost i verden.

Det nordligste Grønland, Peary Land, er ikke dækket af en iskappe, fordi luften er for tør til at producere sne. Hvis indlandsisen i Grønland skulle smelte helt væk, ville havoverfladen stige med mere end 7 m.[86]

Scoresby Sund i det østlige Grønland er den længste fjord i verden

Mellem 1989 og 1993 borede amerikanske og europæiske klimaforskere et par 3 km lange iskerner ud af Grønlands indlandsis. Analyser af lagdelingen og den kemiske sammensætning af kernerne har skabt ny viden om klimaændringerne på den nordlige halvkugle i løbet af 100.000 år og vist, at verdens vejr og temperatur ofte har skiftet hurtigt fra en tilsyneladende stabil tilstand til en anden med verdensomspændende konsekvenser.[87] Gletsjere i Grønland bidrager også til en stigning i det globale havniveau med et hurtigere tempo end tidligere antaget.[88] Mellem 1991 og 2004 viste overvågninger af vejret på et sted (Swiss Camp), at den gennemsnitlige vintertemperatur var steget næsten 6 °C.[89] Anden forskning har vist, at højere snefald fra den nordatlantiske oscillation forårsagede det indre af indlandsisen til at blive tykkere med et gennemsnit på 6 cm pr. år mellem 1994 og 2005.[90]

Grønlands topografi viser høje bjerge langs kysterne, mens store dele af det indre af øen ligger under havniveau.

En nylig undersøgelse tyder på, at planeten har været meget varmere for relativt nylig i geologisk tid:

Forskere, der har udtaget prøver på to km fra Grønlands gletsjer for at finde det ældste plante-DNA har sagt, at planeten var langt varmere for hundreder af tusinder af år siden end generelt antaget. DNA fra træer, planter og insekter, herunder sommerfugle og edderkopper, fra isen under det sydlige Grønland blev anslået til at være 450.000 til 900.000 år gammelt, efter resterne hentet fra denne for længst forsvundne boreale skov. Dette synspunkt står i skarp kontrast til det herskende synspunkt om, at en frodig skov af denne art ikke kan have eksisteret i Grønland for 2,4 millioner år siden. Disse DNA-prøver tyder på, at temperaturen formentlig har nået 10 °C om sommeren og -17 °C om vinteren. De angiver også, at i den sidste mellemistid, for 130.000-116.000 år siden, hvor temperaturen i gennemsnit 5 °C var højere end nu, var gletsjerne i Grønland ikke helt smeltet væk.[91]

I 1996 fandt den amerikanske Top of the World-ekspedition verdens nordligste ø ud for Grønland: ATOW1996. En endnu mere nordlig ø blev spottet under ekspeditionens tilbagerejse, men øens status er endnu ikke bekræftet.

I 2007 blev eksistensen af en ny ø kundgjort. Uunartoq Qeqertoq (engelsk: "Warming Island", Opvarmningsøen) har altid ligget ud for Grønlands kyst, men har været dækket af en gletsjer. Denne gletsjer blev opdaget i 2002, da den smeltede, og i 2007 var den fuldstændig smeltet væk, så øen kunne ses i sin helhed.[92] Øen fik status af "Place of the Year" i Oxford Atlas of the World i 2007[93]

Geologi

Uddybende Uddybende artikel: Grønlands geologi

Grønlands geologiske historie går 3.800 mio. år tilbage og indeholder dannelser fra næsten alle geologiske perioder. Således finder der dannelser fra det tidligste Prækambrium.

Spor af liv

I Isua grønstensbæltet ved Nuuk er fundet af stromatolit-fossiler de næstældste spor af liv på Jorden dateret til at være 3.700 million år gamle, 200 millioner år ældre end tilsvarende fund i Australien.[94]

Grønlands råstoffer

Der har været kulminedrift i Grønland i mindre grad både i 17-, 18- og 1900-tallet.

I Grønland er geologien ofte nem at observere pga. lav bevoksning. Her ses en jura/trias forkastning ved Trailløen på Østgrønland

Under forhandlingerne om grønlandsk hjemmestyre var spørgsmålet om rettighederne til den grønlandske undergrund – og dermed råstofferne i Grønland – et centralt og vanskeligt forhandlingspunkt. Ønsket om en egentlig overdragelse af rettighederne til råstofferne i Grønlands undergrund fra staten til den fastboende befolkning i Grønland blev fremført med betydelig styrke af de grønlandske forhandlere, men afstanden på dette punkt var så stor, at det eneste mulige resultat viste sig at være det kompromis, der blev resultatet, nemlig at "den fastboende befolkning i Grønland har grundlæggende rettigheder til Grønlands naturgivne ressourcer". Derfor blev det fastsat ved lov, at "forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse" af de ikke-levende ressourcer fandt sted i henhold til aftale mellem den danske regering og Landsstyret. Bestemmelsen afgør således ikke spørgsmålet om, hvem der har ret til råstofferne, men alene hvem der kan disponere over dem.

For at sikre den politiske ligestilling mellem Grønland og Danmark på råstofområdet blev der etableret fælles beslutningskompetence, så der ikke kunne træffes væsentlige beslutninger på området, uden at der var enighed mellem den danske regering og Landsstyret. I praksis opnåedes dette ved at begge parter kan nedlægge veto, hvis der udstedes en tilladelse til efterforskning eller udnyttelse. Til dette formål oprettedes Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, der var et dansk-grønlandsk politisk forum, hvor centrale spørgsmål vedrørende råstofområdet drøftedes. Fællesrådets opgave var at følge udviklingen på råstofområdet samt at afgive indstilling til den danske regering og Landsstyret i forbindelse med udstedelse af tilladelser på råstofområdet.

Forvaltningen af råstofaktiviteterne i Grønland har siden 1. juli 1998 været udøvet af Råstofdirektoratet i Godthåb, der var sekretariat for Fællesrådet, i et tæt samarbejde med bl.a. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS), Energistyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Som noget af det første efter selvstyrets indførelse blev råstofområdet hjemtaget og hører i dag under Grønlands ansvarsområder.

Klima

Nordlys

Klimaet i Grønland er overvejende arktisk. Det vil sige, at middeltemperaturen selv i årets varmeste måned ikke når over 10 °C. I dalene, der ligger i forlængelse af de dybeste fjorde, overstiger middeltemperaturen dog lige grænsen på 10 °C over den nordlige polarcirkel. Landets store udstrækning medfører betydelige klimatiske variationer mellem Nord- og Sydgrønland, men der er også store variationer mellem kystområderne, specielt mellem det område, hvor der er åbent vand hele året, og områder inde i landet.

Det åbne hav virker i sommermånederne afkølende på luften, mens det i vinterperioden virker opvarmende. Derfor er vintrene milde og somrene kølige langs kysten i det sydlige Grønland, mens det langs kysten nord for åbentvandsområdet er kølige somre og kolde vintre. Forskellen mellem vinter- og sommertemperaturer vil endvidere øges desto længere man bevæger sig ind i landet, hvor klimaet bliver fastlandspræget, med varme somre og kolde vintre. Men da luften er tør, virker det ikke så drastisk, som det kan lyde. Således kan man sammenligne temperaturerne for kystbyen Holsteinsborg med temperaturerne for indlandsbygden Søndre Strømfjord, der ligger ca. 150 km fra kysten, men på nogenlunde samme breddegrad som Holsteinsborg. I januar 2003 var middeltemperaturen -12 °C i Søndre Strømfjord, mens den i Holsteinsborg var -7 °C. I juli 2003 var middeltemperaturen 11 °C i Søndre Strømfjord, men kun 7 °C i Holsteinsborg. Sommertemperaturerne fordelt over hele Grønland er overraskende ensartede på grund af sommerens midnatssol nord for polarcirklen.

Temperatur-ekstremer

Den 30. juli 2013 måltes den højeste temperatur nogensinde i Grønland; 25,9 °C i Maniitsoq (Sukkertoppen).[95] Der blev målt -69,6 °C den 22. december 1991 inde i landet i 3.105 meters højde ved en vejrmålestation, Klinck, der var opsat midlertidigt, hvor indlandsisens topografiske højdepunkt er. Positionen er 72°18'Nord, 40°28'Vest. En af de laveste temperaturer blev målt til -52,1 °C den 29. januar 1989 i Hall Land i Nordgrønland.[96]

Nedbør

Nedbørsforholdene varierer betydeligt i Grønland. I Sydgrønland varierer de årlige nedbørsmængder fra ca. 800 til over 1.400 mm. Længere nordpå og inde i landet aftager nedbørsmængderne kraftigt. I de nordligste egne og inde i landet er den årlige nedbør således under 200 mm, mens den enkelte steder, f.eks. i Peary Land, er så ubetydelig, at området kan betegnes som arktisk ørken.

Daglængde

Dagens længde varierer betydeligt på forskellige lokaliteter i Grønland alt efter årstid. Nanortalik i Sydgrønland og Godthåb i Midtgrønland, der ligger syd for polarcirklen, har ikke perioder med midnatssol eller polarnat og den længste dag for de to lokaliteter er henholdsvis 18,5 og 20,5 timer. Ved polarcirklen vil der være få dage med midnatssol og polarnat. Jo nordligere, jo længere bliver de to perioder. I Ilulissat nord for polarcirklen er der således ca. to måneder med midnatssol og polarnat, i Upernavik ca. tre måneder og i Thule knapt fire måneder.[97]

Transport

Uddybende Uddybende artikel: Transport i Grønland

Landstransport

Der er veje i byerne, men ikke mellem byerne,[98] fordi kysten har mange fjorde, der ville nødvendiggøre færgeforbindelser eller broer. Der er dog et relativt veludviklet system af veje i Søndre Strømfjord, ligesom der i et vist omfang findes grusveje i Sydgrønland, mellem fåreholderstederne.[98] Snescooter og hundeslæde er også udbredte transportmidler, men kræver naturligvis et underlag af sne.[99]

Lufttransport

Air Greenlands Boeing 757-200, Kunuunnguaq, i Søndre Strømfjord.

De mest udbredte transportmidler er fly og helikoptere.[100] Der er både lufttransport internt i Grønland og mellem øen og andre nationer. Grønland har to store internationale lufthavne, Narsarsuaq der er en tidligere amerikansk luftbase i Sydgrønland,[101] og Søndre Strømfjord, ligeledes en tidligere amerikansk base. Søndre Strømfjord ligger 300 km nord for Godthåb og er Grønlands vigtigste lufthavn.[102] Disse to lufthavne fordeler trafikken til landets øvrige bosteder, idet den videre befordring foregår med mindre fly af DHC-7- eller DHC-8-typen og helikoptere, fx Sikorsky S-61. Ved begge lufthavne bor meget få mennesker,[103] hvoraf de fleste arbejder med at betjene de rejsende. Søndre Strømfjord er gennem de sidste 20 år blevet Grønlands største bygd.[104] Man har igennem de senere år opnået at almindelige små fly kan lande ved alle byer, hvor man førhen var henvist til dyre helikopterrejser.[105] Flytransport er i høj grad støttet fra det offentlige; rutenettet er delt i en støttet del, der beflyves på såkaldte servicekontrakter med selvstyret, og en kommerciel del, der beflyves som en forretning.[106]

Den vigtigste og største rute går fra Søndre Strømfjord til København. Der er derudover forbindelser til Island og Canada.[107] I maj 2007 igangsatte Air Greenland en sommerrute til og fra Baltimore i USA,[108] men ruten blev indstillet den 10. marts 2008 på grund af finansielle tab.[109] Air Iceland opererer to gange om ugen fra Keflavík til Jakobshavn.[110] Ud over disse ruter er der internationale flyvninger mellem Narsarsuaq og København. Air Iceland driver også ruter mellem Reykjavík og Narsarsuaq, Jakobshavn og Godthåb på vestkysten og Kulusuk og Scoresbysund på østkysten. Der er 12 lufthavne, fem heliporte og 42 helistop i landet. Lufthavnene drives af Grønlands Lufthavnsvæsen.[111]

Skibstransport

Krydstogtsskibet MS «Fram» på jomfrurejse ankret ud for havnen i Upernavik, Grønland. I baggrunden et isbjerg

Der er person- og fragttransport med kystnære færger i Grønland. Arctic Umiaq Line sejler en gang om ugen, idet det tager 76 timer at gøre turen i hver retning (fra Jakobshavn i Nord til Narsaq i syd).[112] I Diskobugten kan man sejle med Disko Line mellem flere byer og bygder.[107]

Skibsfarten kan besværliggøres pga. isbjerge og tilfrosset havvand i vintermånederne.[113] Da der er tale om store afstande og ustabilt vejr, må man ofte have tålmodighed, når man rejser i Grønland. Der er havneanlæg i 16 byer, anløbs- og fiskeribroer i 60 bygder.

Kommunikation

Fjeldet Sermitsiaq ved Godthåb har givet navn til en grønlandsk avis
 • Telefonlinjer i brug: 23.159 (2007)
 • Mobiltelefoner: 53.021 (2007). TELE-POST har lovsikret monopol på mobiltelefoni.[114]
 • Radiostationer: AM 5, FM 12
 • Radioer: 98 pct. af alle husstande har radio (2002)
 • TV-stationer: Kalaallit Nunaata Radioa landsdækkende TV (hjemmeside Arkiveret 24. september 2005 hos Wayback Machine) samt flere lokale TV-stationer
 • TV-apparater: 97 pct. af alle husstande har TV (2002)
 • Aviser: Atuagagdliutit/Grønlandsposten (AG) og Sermitsiaq. Aviserne er ultimo 2009 blevet lagt sammen til en koncern, men udgives dog som to forskellige aviser, som udkommer hver en gang om ugen.)
 • Internetudbydere: Tele Greenland er langt den største internetudbyder i Grønland. Selskabet er i konkurrence med de mindre udbydere Nanoq Media og Comby (2019).[115][116]
 • ADSL-internetbrugere: 10.480 (2007)
[117]

Grønlands opdeling

Urbanisering i Grønland

Grønlands befolkning fordeler sig med ca. 50-60.000 indbyggere i 18 byer og ca. 8.517 indbyggere i ca. 60 bygder, som er beliggende på øer eller halvøer, overvejende langs den grønlandske vestkyst. Kun ca. 3.514 mennesker er bosat på Østgrønland, fordelt på to byer og ni bygder. Centraliseringen af befolkningen har medført, at mange mindre bygder ikke har helårsbeboelse mere.

I bygderne varetages opgaverne af en bygdebestyrelse bestående af tre til fem medlemmer. En del af disse bygder er meget små, hvor der typisk bor 30-75 indbyggere, mens der kun er meget få bygder, der har over 200 indbyggere.

Landsdele, præstegæld og kommuner

Grønland er inddelt i landsdelene:

Administrativt er landet siden 1.januar 2018 inddelt i 5 kommuner. Den 1. januar 2009 blev de tidligere 18 kommuner sammensluttet til fire i en grønlandsk pendant til den danske strukturreform. Kommunerne kom til at hedde: Kujalleq, Qaasuitsup, Qeqqata, Sermersooq. Kommunerne blev sammensat som følger:

Fra 1.januar 2018 blev Qaasuitsup Kommunia delt i to: en nordlig kommune, Avannaata Kommune, og en sydlig kommune, Qeqertalik Kommune. Qaasuitsup Kommune "Stedet med polarmørke" (på grønlandsk: Qaasuitsup Kommunia) var verdens arealmæssigt største og nordligste kommune på i alt 660.000 km² med 18.243 indbyggere (2008). Kommunekoden var 958.

De tre landsdele
Kommunerne

Kirkelig opdeling

Kulusuk, en bygd

Folkekirken i Grønland er et stift med biskop. De tre landsdele har hver sin provst. De gamle kommuner er stadig i kirkelig sammenhæng administrative enheder, nemlig de såkaldte præstegæld. Der er således 17 præster, en i hver af de gamle kommuner. Dog omfatter præstegældet i Paamiut begge kommunerne Ivittuut og Paamiut.[118] Det kommunale selvstyre er af væsentlig ældre dato end hjemmestyret. Allerede i 1975 fik kommunerne den grad af selvstændighed de har i dag. Kommunerne opnåede bl.a. ret til at udskrive skatter. De kommunale opgaver er ikke defineret i nogen lov, men kommunerne har – som i Danmark – ret til selv at bestemme hvilke opgaver de vil påtage sig, alene begrænset af lovgivningen. De vigtigste kommunale opgaver er en række tekniske funktioner, sociale opgaver, opgaver inden for kultur, undervisning og idræt samt lokale miljøopgaver. Kommunerne er sammensluttet i de grønlandske kommuners landsforening, KANUKOKA (Kalaallit Nunaanni Kommuneqarfiit Kattuffiat).

De kommunale opgaver finansieres dels ved egne indtægter, i form af skatter, dels indtægter udefra, hovedsagelig i form af bloktilskud fra Grønlands Hjemmestyre. Desuden foregår der en betydelig omfordeling via udligningen af skatter fra de mere velstillede til mindre velstillede kommuner. Desuden opkræves en fælleskommunal skat. Kommunerne er i dag borgernes vigtigste kontaktled til hele den offentlige sektor. Inden for den enkelte kommunes grænser er der desuden en række bygder, hvor kommunalbestyrelsen er ansvarlig for såvel drift som styrelse af disse.

Områder uden for kommunal inddeling

Beliggenheden af Hans Ø i Kennedy-kanalen på grænsen mellem Grønland (Danmark) og Canada

Områder udenfor kommunal inddeling omfatter:

Kultur

Befolkning

Der er for få eller ingen kildehenvisninger i dette afsnit, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres.
Befolkningspyramide for Grønland 2010

Grønlands befolkning er et multietnisk folk, overvejende af blandet inuit og nordeuropæisk oprindelse med en større dansk etnisk minoritetsgruppe. Det er kun 140 år siden, den sidste indvandring fra Canada fandt sted. Vestgrønlænderne er mere blandet med europæerne end øst- og nordgrønlænderne. Flertallet af det grønlandske folk har grønlandsk som modersmål, mens et mindretal af de etniske grønlændere, udover den danske minoritet, har dansk som modersmål.[kilde mangler]

Den hurtige udvikling i Grønland har betydet radikale ændringer i den traditionelle familiestruktur, der har resulteret i, at der er opstået mange sociale problemer, som Grønlands befolkning har fælles med andre befolkninger, der har gennemlevet lignende samfundsmæssige forandringer.[kilde mangler]

Der var 56.742 indbyggere i 2012, og befolkningstætheden var på 0,14 pr. km² isfrit areal. Heraf bor 16.181 personer i Godthåb. 88,3 procent af befolkningen i Grønland er født i Grønland, mens 11,7 procent er født uden for Grønland. Der findes ikke befolkningstællinger baseret på folks etniske tilhørsforhold.[kilde mangler]

I 2007 fik Den Nordatlantiske Gruppe lavet en undersøgelse af grønlændere i Danmark, der viste, at der er ca. 13.200 personer af grønlandsk herkomst af første og anden generation i Danmark. I den første generation er ca. 1/3 mænd og 2/3 kvinder.[119][kilde mangler] Hvert år får De Grønlandske Huse også foretaget en optælling af antallet af grønlændere i Danmark. Her medregnes alle personer, der er født i Grønland. I 2011 var dette tal på knap 14.700 personer. Tallet har været støt stigende de seneste år og er steget med 1.200 personer siden 2007.

Specielt tidligere i 17-1800-tallet var der mange blandede norsk-grønlandske par, og blandt blandingsslægterne kan nævnes Dalager-, Egede- og Motzfeldt-slægterne. Baggrunden er, at koloniembedsfolkene frem til 1814 var for en stor dels vedkommende fra Norge. Mange af de tyske familienavne i Grønland, som f.eks. Chemnitz, Kleist og Kreutzmann, stammer fra koloniembedsfolk med tysk baggrund (fra før 1864), specielt fra Slesvig-Holsten (Hertugdømmerne), som giftede sig med grønlandske kvinder. Men der sås også navneadoption fra specielt de kristne Herrnhut-missionærer Herrnhuter. De tyske missionærers efternavne blev således i flere tilfælde overtaget af grønlandske familier som familienavne.[kilde mangler]

Der forekommer en stor andel af selvmord i Grønland.[kilde mangler]

Kultur

Uddybende Uddybende artikler: Grønlandsk køkken, Grønlandsk musik og Grønlandske kunstnere
Billeder fra Grønland

Kultursammenstødet mellem nordboerne og inuit dokumenteres af arkæologiske fund, fx er et fragment af en ringbrynje fundet i Grønland,[120] mens en figur af hvalrostand er blevet fundet i Bergen.[121] Begge genstande er klare vidnesbyrd om samhandelen.

Inuit-kulturen dominerede dog øen fra slutningen af middelalderen til rekoloniseringen i det tidlige 18. århundrede, hvor den europæiske kultur blev genindført. I dag er den grønlandske kultur en blanding af traditionel inuit kultur og dansk kultur:[122]

"...[K]ategorierne 'grønlandsk' og 'dansk' [er] ikke entydige, afgrænsede kategorier – qua koloniseringen er den moderne grønlandske kultur en blandingskultur, og stort set alle grønlændere har danskere i slægten."

Grønlands musikkultur[123] omfatter populære bands og kunstnere, bl.a. Chilly Friday (rock), Siissisoq (rock), Nuuk Posse (hiphop) og Rasmus Lyberth, som deltog i det danske melodigrandprix i 1979 med en sang på grønlandsk.[124] Simon Lynge er den første kunstner fra Grønland, der har fået et album udgivet i Det forenede Kongerige, og som også har optrådt på den britiske Glastonbury Festival. Grønlandsk musik omfatter også traditionel musik, der i vid udstrækning baseret på sang og trommer.

Uddannelse

Skolebørn i den grønlandske nationaldragt.

Den grønlandske uddannelsessektor er opdelt i grundskoleuddannelser, studieforberedende uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.[125]

I den grønlandske folkeskole er der 10 års undervisningspligt, og skolen er opdelt i et yngstetrin for de første tre år, et mellemtrin der dækker de næste fire år og et ældstetrin, der varer tre år.[125] Der er trintest efter yngste- og mellemtrinnet.[125]

Grønland har haft ansvaret for folkeskolen siden 1. januar 1980.[126]

Der findes studieforberedende uddannelser i hele landet. Der er en handelsskole og et gymnasium i Qaqortoq (Julianehåb), en handelsskole og et gymnasium i et Nuuk (Godthåb), et gymnasium i Aasiaat (Egedesminde) og et kombineret teknisk og alment gymnasium i Sisimiut (Holsteinsborg). Der udbydes desuden gymnasiale suppleringskurser i Mantiisoq (Sukkertoppen) og i Sisimiut (Holsteinsborg).[125] Alle studieforberedende uddannelser er dansksprogede.[125]

Erhvervsuddannelse består af skole- og praktikophold og varer typisk fra to til fem år.[125] En række uddannelser har indbygget skole- og praktikophold i Danmark; nogle uddannelser foregår udelukkende i Grønland. Skoleophold i Grønland gennemføres på brancheskolerne og på praktikpladser i grønlandske virksomheder.[125] Brancheskolerne omfatter handelsskolen i Qaqortoq, Levnedsmiddelskolen INULI, Grønlands Maritime Skole, handelsskolen i Nuuk, Center for Sundhedsuddannelser, Bygge- og Anlægsskolen, Jern- og Metalskolen samt Fisker- og Fangerskolen.[127]

Videregående uddannelse i Grønland er som i Danmark delt i tre typer:[125]

 • Korte (akademimerkonom, procestekniker og serviceøkonom)
 • Mellemlange (journalist, lærer, socialpædagog, socialrådgiver og sygeplejerske)
 • Lange (samfundsvidenskab, teologi, arktisk teknologi, kultur- og samfundshistorie samt sprog, litteratur og medier)

De videregående uddannelser kan bl.a. tages på Grønlands Universitet.

Herudover er der mulighed for at søge optagelse på uddannelser i Danmark og i andre lande.[125]

Religion

Kirken i Scoresbysund, Østgrønland

Den traditionelle grønlandske religion, som inuitterne før i tiden praktiserede, har i nutiden kun en begrænset indflydelse. Leif Eriksson bragte år 1000 kristendommen til Grønland, men først med Hans Egede begyndte man at omvende inuitter til kristendommen fra 1721.

98% af befolkningen er protestanter og 95% af den grønlandske befolkning er evangelisk-luthersk. Biskoppen vurderer, at 85% af den grønlandske befolkning er medlem af den danske folkekirke.[128] Der findes også mindre religiøse samfund, som katolikker, baptister, Jehovas vidner og tilhængere af Bahai.

Det Ny Testamente blev oversat til grønlandsk mellem 1766 til 1893, og den første oversættelse af hele Bibelen blev afsluttet i 1900. En ny oversættelse blev afsluttet i 2000.[129]

I 1993 blev Grønland et selvstændigt stift. Nærmere regler for kirken i Grønland fastsættes af landstinget. Sagsområdet er et eksempel på et område, der er fuldstændig overgået til selvstyret. Da folkekirken er en del af grundloven kan lovgivningen for den grønlandske kirke ændres af landstinget inden for disse brede rammer. Der er p.t. ikke vedtaget en forvaltningslov for kirken i Grønland og derfor er der opstået en ret speciel praksis. De grønlandske provstier har eksempelvis selvstændige hovedkonti til egen drift og provstiets præstelønninger, og forhandler direkte med centraladministrationen herom, som ét eksempel på et krydsfelt uden afklaring. Biskoppen fører altså tilsynet med den gejstlige betjening, men kan grundlæggende ikke ”gøre noget ved det” dersom et område findes at skulle betjenes anderledes, idet provstens selvstændige bevilling bliver bestemmende for hvad der skal ske. Den grønlandske kirke forvaltes altså p.t. på provsteniveau. Der er imidlertid en forvaltningslov i støbeskeen der dog ikke har været til vedtagelse endnu.[130]

Sprog

Et to-sproget skilt i Godthåb, der viser forskellen på de to sprog.
Uddybende Uddybende artikel: Grønlandsk (sprog)

De to fremherskende sprog i Grønland er grønlandsk (kalaallisut) og dansk. Kalaallisut er et inuitsprog, og dansk er et germansk sprog. Grønlandsk er det sprog af de eskimoisk-aleutiske sprog, som tales af flest.

Kalaallisut indeholder tre indbyrdes relativt forskellige hoveddialekter: Østgrønlandsk (tunumiutut), vestgrønlandsk (kitaamiutut), og nordgrønlandsk (avanersuarmiutut).[131] Vestgrønlandsk er det dominerende sprog, men ifølge UNESCO er dialekten sårbar (vulnerable), mens de to øvrige er i regulær fare (definitely endangered).[132]

Både grønlandsk og dansk har været anvendt i offentlige anliggender siden indførelsen af hjemmestyret i 1979, og størstedelen af befolkningen kan tale begge sprog. Grønlandsk blev det eneste officielle sprog i juni 2009.[133] I praksis er dansk stadig meget udbredt i administrationen, som et sprog for videregående uddannelse,[134] men også som det første eller eneste sprog for dele af befolkningen i Godthåb og andre større byer. En debat om den rolle, grønlandsk og dansk skal have i fremtidens samfund er i gang.[135] Landet har ingen analfabetisme.[136]

Man kan studere vestgrønlandsk på Eskimologi og Arktiske StudierKøbenhavns Universitet.[137]

Der undervises i engelsk i grønlandske skoler, og sproget bruges som tredje sprog.[138]

Sport

Fodboldkamp i Uummannaq

Fodbold er Grønlands nationalsport. Sporten er organiseret i Grønlands Boldspil-Union (Kalaallit Nunaanni Arsaattartut Kattuffiat), der dog ikke er medlem af FIFA.[139] Grønland er derimod det 17. medlem af NF-Board.[140] Grønland lavede i 2015 en samarbejdsaftale om at anlægge fire til seks kunstgræsbaner frem mod 2025.[141]

Grønland deltager i Island Games og Arctic Winter Games. Begge afholdes hvert andet år. I 2002 afholdt Godthåb AWG sammen med Iqaluit i Nunavut.[142] Deltagerne vandt Hodgson-trofæet for sportsånd i 1994 og 2002.[143]

Se også

Noter

 1. ^ TV 2 Nyhederne - Grønland går over til selvstyre TV 2 Nyhederne - Ved overgangen til selvstyre, er grønlandsk nu det officielle sprog.
 2. ^ "The World Factbook – Central Intelligence Agency". cia.gov. Arkiveret fra originalen 9. maj 2020. Hentet 21. marts 2008.
 3. ^ "Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater". Retsinformation.dk. 9. oktober 1997.
 4. ^ Grønlands befolkning 2017.pdf
 5. ^ a b Færøerne og Grønland
 6. ^ "United Nations Island Directory". Arkiveret fra originalen 28. marts 2009. Hentet 30. november 2009.
 7. ^ Stern, Pamela (juli 2004). "The Dictionary". Historical dictionary of the Inuit. Lanham, Maryland: The Scarecrow Press, Inc. s. 89. ISBN 0810850583. OCLC 54768167. Hentet 21. juni 2009.
 8. ^ Population density (people per sq. km of land area). worldbank.org, besøgt 17. juni 2023.
 9. ^ "Grønlændere bosiddende i Danmark". Grønlands statistik.
 10. ^ "Saqqaq-kulturen kronologi" Arkiveret 7. december 2013 hos Wayback Machine. Nationalmuseet. Modtaget 2. august 2013
 11. ^ a b c d e f Axel Kjær Sørensen (25. maj 2020), "Grønlands historie", danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet, hentet 8. november 2021
 12. ^ Ritzau (16. august 2019), "Grønland er ikke til salg, hr. præsident", Kristeligt Dagblad, hentet 8. november 2021
 13. ^ Mads Buur Bach (16. august 2019), Regeringen: - Grønland er ikke til salg for dollars, rubler eller yen, TV 2, hentet 8. november 2021
 14. ^ Miller, John J. (7. maj 2001), "Let's Buy Greenland! — A complete missile-defense plan", National Review (engelsk), arkiveret fra originalen 7. januar 2010, hentet 8. november 2021
 15. ^ https://time.com/5653894/trump-greenland-history/
 16. ^ a b PUBL
 17. ^ [https://glsamf.iatuagaq.iserasuaat.gl/? id=266 Bloktilskuddet
 18. ^ "Grønlands forhistorie af Hans Christian Gulløv". Gyldendal via Google Books. Hentet 29. marts 2012.
 19. ^ a b c "Indvandringerne til Grønland". Grønlands Turist og Erhvervsråd. Arkiveret fra originalen 24. marts 2012. Hentet 29. marts 2012.
 20. ^ a b c "Saqqaq-kulturen". Arkiveret fra originalen 19. april 2011. Hentet 29. marts 2012.
 21. ^ "12. februar 2007". Gutenberg.org. 8. marts 2006. Hentet 6. september 2010.
 22. ^ Þorgilsson, Ari. "Íslendingabók." fra Íslendinga Sögur. Reykjavik: Sigurður Kristjánsson, 1891. p. 10, set 29. maj 2009
 23. ^ How Greenland got its name. The Ancient Standard. Set 2. januar 2012.
 24. ^ Grove, Jonathan. "The place of Greenland in medieval Icelandic saga narrative", fra Norse Greenland: Selected Papers of the Hvalsey Conference 2008, Journal of the North Atlantic Special Volume 2 (2009), 30–51, p. 30
 25. ^ The Fate of Greenland's Vikings, af Dale Mackenzie Brown, Archaeological Institute of America, 28. februar 2000
 26. ^ Boraas, Tracey (2002). Sweden. Capstone Press. s. 24. ISBN 0-7368-0939-2.
 27. ^ Diamond, Jared M. (2006). Collapse: how societies choose to fail or succeed. Harmondsworth [Eng.]: Penguin. ISBN 0-14-303655-6.
 28. ^ Arnold C. Cold, Earth Magazine, juni 2010, pg. 9
 29. ^ " "Kulturgeschichte des Klimas: Von der Eiszeit zur globalen Erwärmung: Amazon.de: Wolfgang Behringer: Bücher". Amazon.de. 9. september 2009. Hentet 6. september 2010.
 30. ^ Alley P, Mayewski P, Peel D, Stauffer B (1996). "Twin Ice Cores From Greenland Reveal History of Climate Change, More". Earth in Space. 9 (2): 12-13.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 31. ^ (Arnold 2010)
 32. ^ Knud J Krogh: Erik den Rødes Grønland. Nationalmuseet 1967. s 121.
 33. ^ Saillard J, Forster P, Lynnerup N, Bandelt HJ, Nørby S (2000). "mtDNA variation among Greenland Eskimos: the edge of the Beringian expansion". American Journal of Human Genetics. 67 (3): 718-726. doi:10.1086/303038. PMID 10924403.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
 34. ^ Sidste skridt i menneskehedens rejse kortlagt | Videnskab.dk
 35. ^ "Nålen og harpunen". Jyllands-Posten. Arkiveret fra originalen 2. november 2012. Hentet 29. marts 2012.
 36. ^ Jette Arneborg: Grønland – historie. Den Store Danske.
 37. ^ Hans Christian Gulløv, Peter A. Toft: Den førkoloniale tid. In: Grønland. Den arktiske koloni (= Danmark og kolonierne). Gads Forlag, Kopenhagen 2017, ISBN 978-87-12-04955-5, s. 16–43.
 38. ^ "Medieval History of Greenland". Arkiveret fra originalen 27. februar 2012. Hentet 22. april 2012.
 39. ^ "Hall, James". Dictionary of Canadian Biography Online. Hentet 22. april 2012.
 40. ^ "Grønland". jp.dk. Arkiveret fra originalen 2. november 2012. Hentet 22. april 2012.
 41. ^ "Herrnhuterne eller brødremenigheden i Grønland 1733-1900" (PDF). Tidsskriftet Grønland. Hentet 22. april 2012.
 42. ^ "Polarhistorie.no – Norsk polarforskning". Arkiveret fra originalen 18. marts 2011. Hentet 7. februar 2010.
 43. ^ Legal Status of Eastern Greenland Arkiveret 11. maj 2011 hos Wayback Machine, PCIJ Series A/B No. 53 (1933)
 44. ^ "Banebrydende nyt om Grønlands historie". Sermitsiaq. Hentet 19. april 2012.
 45. ^ In Danger Undaunted: The Anti-Interventionist Movement of 1940-1941 by Justus D. Doenecke:. Books.google.com. 8. juli 1941. ISBN 9780817988418. Hentet 6. september 2010.
 46. ^ Cornelia Lüdecke: Historische Wetterstationen auf Spitzbergen – ein Besuch im Sommer 2000. In: Polarforschung. Bd. 71, 2001 (2002), ISSN 0032-2490, S. 49–56, (PDF; 1,7 MB).
 47. ^ "Eske Brun - det moderne Grønlands ophavsmand?". Sermitsiaq. Hentet 19. april 2012.
 48. ^ "Royal Greenlands historie". Royal Greenland. {{cite web}}: |access-date= kræver at |url= også er angivet (hjælp); Manglende eller tom |url= (hjælp)
 49. ^ "Deepfreeze Defense". Time Magazine. 27. januar 1947. Arkiveret fra originalen 21. februar 2009. Hentet 17. marts 2012.
 50. ^ Miller, John J. (7. maj 2001). "Let's Buy Greenland! — A complete missile-defense plan". National Review's National Political Reporter. National Review.
 51. ^ Jvf. Natalia Loukacheva. 2007. The Arctic promise: legal and political autonomy of Greenland and Nunavut. University of Toronto Press p. 25
 52. ^ Stern, 2004, pp. 55-56
 53. ^ Cowell, Alan (26. november 2008). "Greenland Vote Favors Independence". New York Times. Hentet 4. maj 2010.
 54. ^ "Vejledende folkeafstemning om selvstyre. 25. november 2008". SermitValg. 26. november 2008. Hentet 26. november 2008.
 55. ^ "'''Draft''' Act on Greenland Self-Government" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 27. juli 2011. Hentet 6. august 2011.
 56. ^ "Nearly independent day". The Economist. 20. juni 2009. Hentet 20. juni 2009.
 57. ^ "Greenland set for self-rule". The Australian. 2009-06-19. Arkiveret fra originalen 2009-06-24. Hentet 20. juni 2009.
 58. ^ Boswell, Randy (19. juni 2009). "Greenland takes big step towards full independence". Canwest News Services. Canada.com. Arkiveret fra originalen 24. juni 2009. Hentet 20. juni 2009.
 59. ^ Hansen, Jesper (7. maj 2008). "Greenland on the Self-Rule-Road". Arctic-council.org. Arkiveret fra originalen 7. april 2010. Hentet 6. september 2010.
 60. ^ a b "Lov om Grønlands hjemmestyre". Retsinformation. Hentet 20. marts 2012.
 61. ^ "Folkeafstemningen om Selvstyret". 3. februar 2009. Hentet 20. marts 2012.
 62. ^ "På nationaldagen den 21. juni 2009 fejrede Grønland indførelsen af Selvstyret". Landstinget. Arkiveret fra originalen 7. november 2012. Hentet 20. marts 2012.
 63. ^ "Selvstyreloven". Retsinformation. Hentet 20. marts 2012.
 64. ^ a b "EU-oplysningen". Hentet 20. marts 2012.
 65. ^ "EU og Grønland i partnerskab". nanoq.gl. 14. juli 2009. Hentet 20. marts 2012.
 66. ^ "Ny rigsombudsmand holder sjældent fri". Sermitsiaq. 1. februar 2011.
 67. ^ [www.grundloven.dk "Danmarks Riges Grundlov"]. Hentet 11. november 2011. {{cite web}}: Tjek |url= (hjælp)
 68. ^ "Mandater og Stedfortrædere". valg.gl. Hentet 2019-08-23.
 69. ^ "IA i Folketinget". IA. Arkiveret fra originalen 28. oktober 2014. Hentet 11. november 2011.
 70. ^ KNR Nyheder, 25. februar 2008: "Valgret bør revurderes"
 71. ^ Hertoft, Mikael: "Da kvinderne fik stemmeret i Grønland." Arkiveret 27. maj 2008 hos Wayback Machine Dagbladet Arbejderen, 15. april 2008.
 72. ^ a b c "Grønland udfordret trods stærkt fiskeri. Analyse fra Danmarks Nationalbank, 16. august 2017" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 23. oktober 2017. Hentet 23. oktober 2017.
 73. ^ "Grønlands økonomi 2017. Rapport fra Grønlands økonomiske råd. Udgivet september 2017" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 23. oktober 2017. Hentet 23. oktober 2017.
 74. ^ a b c d e f g h "Offentlige finanser 2010" (PDF). Grønlands Statistik. 29. december 2011. Hentet 11. november 2012.
 75. ^ a b "Realøkonomisk fordeling af offentlige indtægter efter sektor, transaktion og tid". Grønlands Statistik. Hentet 11. november 2012.
 76. ^ "35 til møde om Grønland". JydskeVestkysten. 14. januar 2010. Arkiveret fra originalen 19. juli 2011. Hentet 17. marts 2010.
 77. ^ "Demographic Yearbook — Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density" (PDF). United Nations Statistics Division. 2008. Hentet 24. september 2010.
 78. ^ Kongeriget vokser: Danmark og Canada slutter fred efter 50 års ø-strid” (13-06-2022). Altinget.
 79. ^ San Francisco Chronicle: "Greenland's Huge Ice Sheet Is Melting Far Faster Than Scientists Expected"
 80. ^ Ellensburg Daily Record (Google News): Greenland Icecap Bridges Three Islands
 81. ^ U.S. Climate Emergency Council: "Greenland's Ice Sheet Is Slip-Sliding Away" (Webside ikke længere tilgængelig)
 82. ^ "IPCC Climate Change 2001: Working Group I: The Scientific Basis". Grida.no. Arkiveret fra originalen 16. december 2007. Hentet 6. september 2010.
 83. ^ "map (map on p. 4)". Arkiveret fra originalen 18. juli 2011. Hentet 6. september 2010.
 84. ^ DK Atlas, 2001.
 85. ^ Schneider D (2003). "American Scientist Online — Greenland or Whiteland?". Sigma Xi. Hentet 3. marts 2008.
 86. ^ "Greenland Melt May Swamp LA, Other Cities, Study Says". News.nationalgeographic.com. Hentet 6. september 2010.
 87. ^ Alley, 2000
 88. ^ Roach, John (16. februar 2006). "Greenland Glaciers Losing Ice Much Faster, Study Says". National Geographic. Hentet 13. september 2006.
 89. ^ .com/ams/pdfpapers/87295.pdf Climate variability and trends along the western slope of the Greenland ice sheet during 1991-2004 (Webside ikke længere tilgængelig) Konrad Steffen, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA Nicloas Cullen og Russell Huff, University of Innsbruck, Innsbruck, Østrig
 90. ^ Satellite shows Greenland's ice sheets getting thicker The Register, 7. november 2005
 91. ^ Willerslev, E.; et al. (2007). "Ancient biomolecules from deep ice cores reveal a forested southern Greenland". Science. 317 (5834): 111-114. doi:10.1126/science.1141758. PMC 2694912. PMID 17615355. {{cite journal}}: Eksplicit brug af et al. i: |author= (hjælp)
 92. ^ McCarthy, Michael (24. april 2007). "An island made by global warming". The Independent. London. Arkiveret fra originalen 30. august 2008. Hentet 4. maj 2010.
 93. ^ "Place of the Year". Blog.oup.com. 3. december 2007. Hentet 6. september 2010.
 94. ^ Paleontologists Find 3.7-Billion-Year-Old Microbial Fossils in Greenland. SciNews 2016
 95. ^ "Grønland sætter temperaturrekord". dmi.dk. 31. juli 2013. Arkiveret fra originalen 3. august 2013. Hentet 1. august 2013.
 96. ^ "Vejrekstremer i Grønland". dmi.dk. Arkiveret fra originalen 16. august 2013. Hentet 1. august 2013.
 97. ^ "Vejret på Grønland DMI". Arkiveret fra originalen 23. oktober 2006. Hentet 22. oktober 2006.
 98. ^ a b "Vejbygning og udvikling i Sydgrønland" (PDF). Trafik og veje. august 2008. Arkiveret fra originalen (PDF) 11. juli 2012. Hentet 20. marts 2012.
 99. ^ "Kalaallit Nunaat - Grønland". GreenlandJobbank. Arkiveret fra originalen 23. maj 2012. Hentet 20. marts 2012.
 100. ^ "Hvordan rejser jeg rundt?". Grønlands Turist- og Erhvervsråd. Arkiveret fra originalen 7. december 2011. Hentet 22. marts 2012.
 101. ^ "Narsarsuaq". Air Greenland. Hentet 22. marts 2012. (Webside ikke længere tilgængelig)
 102. ^ "Kangerlussuaq og Ilulissat 8 dage (G13)". Arkiveret fra originalen 23. november 2011. Hentet 22. marts 2012.
 103. ^ [bank.stat.gl/bedst4 "Statistikbank"]. Grønlands Statistik. Hentet 22. marts 2012. {{cite web}}: Tjek |url= (hjælp)
 104. ^ "Qeqqata Kommunia > Om Kommunen > By og Bygder > Kangerlussuaq". Arkiveret fra originalen 1. maj 2012. Hentet 14. februar 2012.
 105. ^ "Underskrifter mod flere lufthavne". Sermitsiaq. Hentet 22. marts 2012.
 106. ^ "Air Greenland: Service-kontrakt er for økonomisk stram". KNR. Hentet 22. marts 2012.
 107. ^ a b Trafikinformation om Grønland – Hvordan du kan rejse til Grønland
 108. ^ "Historical Maiden Flight US-Greenland — Official national guide by Greenland Tourism and Business Council". Greenland.com. Arkiveret fra originalen 6. oktober 2008. Hentet 6. september 2010.
 109. ^ "News — Air Greenland". Airgreenland.com. Arkiveret fra originalen 18. maj 2013. Hentet 6. september 2010.
 110. ^ "Air Iceland to open new route to Ilulissat in 2009, The Official Tourism and Business Site of Greenland". Greenland.com. Arkiveret fra originalen 20. november 2008. Hentet 6. september 2010.
 111. ^ "Forside". Grønlands Lufthavnsvæsen. Hentet 19. marts 2012.
 112. ^ "Sarfaq Ittuk 2012". Arkiveret fra originalen 16. april 2012. Hentet 10. april 2012.
 113. ^ "Kalallit Nunaat - Grønland". Greenland Jobbank. Arkiveret fra originalen 23. maj 2012. Hentet 10. april 2012.
 114. ^ Flertal mod liberalisering af telefoni, Sermitsiaq.AG, Hentet 21. juli 2019
 115. ^ Internet fra Nanoq Net, Nanoq Medias Hjemmeside, hentet 21. juli 2019
 116. ^ Internet til Privatkunder, Combys Hjemmeside, hentet 21. juli 2019
 117. ^ Grønlands Statistiks hjemmeside
 118. ^ Rasmussen, Henriette og Lise Lennert Olsen: "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2005 om inddeling i præstegæld". dk.nanoq.gl
 119. ^ Grønlændere bosiddende i Danmark – Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget
 120. ^ "The Fate of Greenland's Vikings". Hentet 20. marts 2012.
 121. ^ "The American Discovery of Europe, p. 142, af Jack D. Forbes". University of Illionois Press (set via Google Books). Hentet 20. marts 2012.
 122. ^ "TijdSchrift voor Skandinavistiek vol. 25 (2004), nr. 2". Hentet 20. marts 2012.
 123. ^ "Grønlandsk musik". Grønlands Turist- og Erhvervsråd. Arkiveret fra originalen 7. april 2012. Hentet 20. marts 2012.
 124. ^ "Rasmus Lyberth". imdb.com. Hentet 20. marts 2012.
 125. ^ a b c d e f g h i "Sunngu.gl". Arkiveret fra originalen 1. marts 2012. Hentet 12. april 2012.
 126. ^ "Landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen". Hentet 12. april 2012. (Webside ikke længere tilgængelig)
 127. ^ "Grønlands Brancheskoler". Hentet 12. april 2012.
 128. ^ "www.groenlandsstift.dk" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 25. april 2012. Hentet 27. april 2010.
 129. ^ Leif Kiil Sørensen (29. november 2000). "Grønlandsk bibel præsenteret | Kristeligt Dagblad". Kristeligt-dagblad.dk. Hentet 6. september 2010.
 130. ^ Biskop Sofie Petersen: "Grønland, Grundloven og Gejstligheden - Folkekirken i Grønland" 21/4-09, Grønlands Stift www.groenlandsstift.dk Arkiveret 25. april 2012 hos Wayback Machine
 131. ^ Christian Berthelsen, Inger Holbech Mortensen og Ebbe Mortensen (1989): Kalaallit Nunaat Grønland Atlas. Pilersuiffik
 132. ^ "UNESCO Atlas of the World's Languages in danger". UNESCO. Hentet 19. marts 2012.
 133. ^ "Effective on 21 June". BBC News. 27. november 2008. Hentet 6. september 2010.
 134. ^ Det gælder fx på Afdeling for Journalistik Arkiveret 18. oktober 2012 hos Wayback Machine
 135. ^ "Sproglov". Sermitsiaq. Hentet 19. marts 2012.
 136. ^ "Greenland". CIA World Factbook. 28. oktober 2009. Arkiveret fra originalen 9. maj 2020. Hentet 5. november 2009.
 137. ^ "Eskimologi - Københavns Universitet". Københavns Universitet. Hentet 19. marts 2012.
 138. ^ "Greenland Representation to the EU, Greenland Home Rule Government". eu.nanoq.gl. Arkiveret fra originalen 16. maj 2014. Hentet 6. september 2010.
 139. ^ "Grønland bliver ikke officielt FIFA-medlem". dr.dk. 15. september 2010. Arkiveret fra originalen 21. september 2010. Hentet 17. marts 2012.
 140. ^ "List Federations Affiliated to N.F.-Board". dr.dk. Hentet 17. marts 2012.
 141. ^ "DBU-formand: Grønland er et stykke fra optagelse i Fifa". Hentet 27. december 2017.
 142. ^ "Arctic Winter Games". gif.gl. Arkiveret fra originalen 25. marts 2007. Hentet 6. august 2011.
 143. ^ "Hodgson Trophy Winners". Arcticwintergames.org. Hentet 6. august 2011.

Litteratur

 • Alley, Richard B. The Two-Mile Time Machine: Ice Cores, Abrupt Climate Change, and Our Future. Princeton University Press, 2000, ISBN 0-691-00493-5.
 • Augustesen, Rasmus og Krister Hansen, Det moderne Grønland : fra koloni til selvstyre, Frydenlund, 2011. ISBN 978-87-7887-960-8.
 • Bardarson, I. (ed. Jónsson, F.) "Det gamle Grønlands beskrivelse af Ívar Bárðarson (Ivar Bårdssön)", København, 1930
 • Ehrlich, Gretel, This Cold Heaven: Seven Seasons in Greenland, Vintage, 2003
 • Gulløv, Hans Christian, Grønlands Forhistorie, Gyldendal 2004. ISBN 978-87-02-01724-3.
 • CIA World Factbook, 2000.
 • Kpomassie, Tete-Michel, An African in Greenland, NYRB Classics, 2001
 • Lund, S. 1959. The Marine Algae of East Greenland. 1. Taxonomical Part. Meddr Gronland. 156(1), pp. 1–245.
 • Lund, S. 1959. The Marine Algae of East Greenland. 11. Geographic Distribution. Meddr Gronland. 156, pp. 1–70.
 • Rosing, Minik (2017): Amatøreskimo, fortællinger, Tupaarnaq Publishing, 110 sider, ISBN 987-87-999268-2-4 Parameter fejl i {{ISBN}}: Fejl i ISBN.
 • Steffen, Konrad, N. Cullen, and R. Huff (2005). "Climate variability and trends along the western slope of the Greenland Ice Sheet during 1991-2004," Proceedings of the 85th American Meteorological Society Annual Meeting (San Diego).
 • Stern, Pamela R. Historical dictionary of the Inuit. Scarecrow Press, 2004. ISBN 978-0-8108-5058-3

Eksterne henvisninger

Søsterprojekter med yderligere information:

Koordinater: 76°N 39°V / 76°N 39°V / 76; -39

Medier brugt på denne side

Flag of Europe.svg
The Flag of Europe is the flag and emblem of the European Union (EU) and Council of Europe (CoE). It consists of a circle of 12 golden (yellow) stars on a blue background. It was created in 1955 by the CoE and adopted by the EU, then the European Communities, in the 1980s.

The CoE and EU are distinct in membership and nature. The CoE is a 47-member international organisation dealing with human rights and rule of law, while the EU is a quasi-federal union of 27 states focused on economic integration and political cooperation. Today, the flag is mostly associated with the latter.

It was the intention of the CoE that the flag should come to represent Europe as a whole, and since its adoption the membership of the CoE covers nearly the entire continent. This is why the EU adopted the same flag. The flag has been used to represent Europe in sporting events and as a pro-democracy banner outside the Union.
Borgundstavkirke.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Fram approaching in front of iceberg upernavik 2007-08-19 1.jpg
Forfatter/Opretter: Kim Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
Krydstogtsskibet MS «Fram» på jomfrurejse ankret ud for havnen i Upernavik, Grønland. I baggrunden et isbjerg.
Topographic map of Greenland bedrock.jpg
Forfatter/Opretter: Skew-t, Licens: CC BY-SA 3.0
Topographic map of Greenland bedrock, in effect showing the topography without the extant ice sheet. Created using ETOPO1 Global Relief Model bedrock version from [1].
Greenland big.png
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Greenland.svg
Grønlands nationalvåben
Pyramidegl2010.jpg
Befolkningspyramide for Grønland i 2010
Parkverbot Grönland.jpg
Forfatter/Opretter: Benutzer:Makemake, Licens: CC BY-SA 3.0
Sisimut, Greenland; Parkverbotsschild in Dänisch und Kalaallisut
Per Stig Møller, Jonathan Motzfeldt Pentagon.jpg
USA's viceforsvarsminister Paul Wolfowitz og stab mødes med den danske forsvarsminister Per Stig Møller (højre) og Grønlands Landsstyremedlem for Udenrigsanliggender Josef Motzfeldt (midt) i Pentagon for at diskutere forsvarsemner af fælles interesse.
Flag of the United Kingdom (2-3).svg
Flag of the United Kingdom stretched to unofficial 3:2 aspect ratio without adjustments (so that the vertical bar of the St. George's cross is narrower than the horizontal bar, etc.).
Unloading vestlandia upernavik 2007-06-03.jpg
Forfatter/Opretter: Kim Hansen, Licens: CC BY-SA 3.0
Godsarbejde med eksplosiv vare (ifølge mærkningen) ved havnen i Upernavik, Grønland. Gods primært i form af containere løftes med kran fra fragtskibet Vestlandia til havnekajen, hvorefter små Toyota gaffel-trucks fra Royal Arctic Line tager over.
Sermitsiaq.jpg
Forfatter/Opretter: unknown, Licens: CC BY-SA 3.0
Greenland eastcoast.jpg
Forfatter/Opretter: The original uploader was Ringomassa at engelsk Wikipedia., Licens: CC BY-SA 3.0
Photo of the south-east coast of greenland taken with a Canon Ixus II
Air Greenland B757-236 (OY-GRL) parked at Kangerlussuaq Airport.jpg
Forfatter/Opretter: L. Chang, Licens: CC BY-SA 2.5
Air Greenland Boeing 757-200 (OY-GRL) aircraft at Kangerlussuaq Airport in Kangerlussuaq, Greenland.
Jurassic-Triassic Fault at Traill Island East Greenland.jpg
Forfatter/Opretter: Berland, Licens: CC BY 3.0
Fault on the southern side of Traill Island, East-Greenland. Red stone is of triassic age, right yellow sandstone is jurassic, and has been faulted down several hundred meters. Brown dikes of 50 million years age cut through the structure, but predate the fault.
Qinngorput-Nuuk.JPG
Forfatter/Opretter: Nanopixi, Licens: CC BY-SA 3.0
Qinngorput in Nuuk, Greenland
Hvalsey Church.jpg
Forfatter/Opretter: Number 57 at engelsk Wikipedia, Licens: CC0
Hvalsey Church
Greenland (orthographic projection).svg
Forfatter/Opretter: Connormah, Licens: CC BY-SA 3.0
Orthographic projection of Greenland.
Greenland municipalities 2018.svg
Forfatter/Opretter: , Licens: CC BY-SA 3.0
Map of the municipalities of Greenland, date: January 1, 2018
Arctic cultures 900-1500.png
Forfatter/Opretter: Masae, Licens: CC BY-SA 3.0
Grønland omkring 1500. [redigér] Kulturer i forhistorisk tid. Kortene viser de forskellige kulturers tilstedeværelse i Grønland, Labrador, Newfoundland og de Canadiske arktiske øer i årene 900, 1100, 1300 og 1500. Norse=Nordboer. Historiske kulturer i arktiske Nord-Amerika.
Ittoqqortoormiit church hg.jpg
Forfatter/Opretter: Hannes Grobe, AWI, Licens: CC BY-SA 2.5
The church of Ittoqqortoormiit, Scoresby Sund, East Greenland
Upernavik first day in class 2007-08-14 2.jpg
Forfatter/Opretter: Kim Hansen, Licens: CC BY-SA 4.0
Første skoledag for nye elever 1. klasse på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik, Grønland. Alle er mødt op i grønlandsk nationaldragt på denne særlige dag.
KRABBE(33) Greenland. Summer tents at Ammassalik (9665015564).jpg
Forfatter/Opretter: Th. N. Krabbe, Copenhagen, Photographer, Licens: No restrictions
Summer tents at Ammassalik.
Sealskin jacket Olympia Albertville 1992, Danmark.jpg
Greenland Sealskin jacket, Olympia Albertville 1992, Danmark
Greenland2.1ac.jpg
Photograph taken by myself of icebergs at Scoresby Sund, East Greenland, July, 1970.
Kulusuk, Greenland.jpg
Forfatter/Opretter: Nick Russill from Cardiff, UK, Licens: CC BY 2.0
Kulusuk, Greenland
Uummannaq-football-game.jpg
Forfatter/Opretter: Algkalv (talk), Licens: CC BY-SA 3.0
Uummannaq, Greenland. The (football) game is on. Salliaruseq Island in the background.
Nares strait border (Kennedy channel).png
Forfatter/Opretter: User Twthmoses on en.wikipedia, Licens: CC BY 2.5

en:Nares Strait (en:Kennedy Channel) border (approx.) Point 120–124. There is no border between point 122 and 123.

Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of Canada relating to the Delimitation of the Continental Shelf between Greenland and Canada. (17 December 1973)

Agreement is based on en:Canadian Hydrographic Service charts 7071 of July 31, 1964 and 7072 of April 30, 1971

 • 120 80° 25′ 0 68° 20′ 0
 • 121 80° 45′ 0 67° 07′ 7
 • 122 80° 49′ 2 66° 29′ 0
 • 123 80° 49′ 8 66° 26′ 3
 • 124 80° 50′ 5 66° 16′ 0
By Lasse Jensen, July 29, 2005
Greenland counties.PNG
Forfatter/Opretter: No machine-readable author provided. Roke~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licens: CC BY-SA 3.0
The three counties of w:Greenland: Kitaa/Vestgrønland (West Greenland), Tunu/Østgrønland (East Greenland) and Avannaa/Nordgrønland (North Greenland)
Northern Lights, Greenland.jpg
Forfatter/Opretter: Nick Russill from Cardiff, UK, Licens: CC BY 2.0
Taken in Greenland in September 2005. The light on the horizon is a fishing boat, and the smaller one behind, the entrance to the fjord into Tasiilaq
Billeder fra Grønland 11441.tif
Forfatter/Opretter:
UkendtUnknown author
, Licens: CC BY-SA 4.0