Grænseforeningen

Dybbøl Mølle

Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i det dansk-tyske grænseland under sloganet: ”For en åben danskhed”.[1] Foreningen blev stiftet i 1920 efter folkeafstemningen om, hvor den dansk-tyske grænse skulle placeres, og som konsekvens blev den nordlige del af Sønderjylland (Slesvig) samme år genforenet med Danmark. Foreningen er i dag paraplyorganisation for 55 lokalforeninger med cirka 12.000 medlemmer.[2] Den ældste lokalforening, Hovedstadens Grænseforening (grundlagt 1879), udgør nu sammen med den tidligere frederiksbergafdeling (grundlagt 1937) Grænseforeningen for København og Frederiksberg.[3]

Læs mere i Grænseforeningens leksikon.

Grænseforeningens virke

Grænseforeningens formål er:

  • at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen (danske sydslesvigere)
  • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold
  • at bevare og styrke dansk sprog og kultur

Grænseforeningen udgiver kulturmagasinet Grænsen - magasin om mindretal, sprog og kultur seks gange årligt. Magasinet suppleres af en hjemmeside.[2]

De lokale grænseforeninger støtter kulturprojekter og arrangerer foredragsaftener, højskolekurser, sønderjyske kaffeborde og studieture til Sønderjylland og Sydslesvig.[4]

Grænseforeningen er medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Formænd

Referencer

Eksterne henvisninger

Medier brugt på denne side

Dybbolmolle.jpg
Forfatter/Opretter: Gfeditor, Licens: CC BY-SA 3.0
Dybbøl Mølle