Gini-koefficient

Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed i en fordeling, ofte anvendt overfor en formue- eller indkomstfordeling. Koefficienten er et tal mellem 0 og 1. I en helt lige fordeling, hvor alle indkomstmodtagere har samme indkomst, er Gini-koefficienten 0.

Jo mere ulige fordelingen er, jo større vil Gini-koefficienten være. Koefficientens maksimale størrelse er 1, som angiver den situation, hvor én person tjener hele indkomsten i økonomien. Gini-koefficienten er således et samlet udtryk for indkomstulighed i et samfund, målt som andel af den maksimalt mulige ulighed. Man kan også sige, at koefficienten måler afvigelsen fra en helt lige indkomstfordeling i et land.[1] Ofte omregnes koefficienten til et indeks (forholdstal), hvor en Gini-koefficient på 1 svarer til 100, dvs. man multiplicerer koefficienten med 100. Også dette tal benævnes Gini-koefficienten, men kan også kaldes Gini-indekset. Det kan fortolkes som procentandele af en situation med maksimal ulighed.

Gini-koefficienten er opkaldt efter den italienske statistiker Corrado Gini, der publicerede sin idé i artiklen Variabilità e mutabilità i 1912.

I mange vestlige lande, bl.a. Danmark, har Gini-koefficienten for indkomst været stigende i de sidste årtier, svarende til, at indkomsterne er blevet mere ulige fordelt.

Beregning af Gini-koefficienten

Grafisk illustration af Giniindeks

Koefficienten beregnes ved først at opstille individer efter indkomst, begyndende med de fattigste. I et koordinatsystem kan dette plottes ind som procent af befolkningen overfor procent af den samlede indkomst. I en hypotetisk fuldstændig lige indkomstfordeling vil 10 % af befolkningen tegne sig for nøjagtig 10 % af den samlede indkomst, 20 % af befolkningen for 20 % af den samlede indkomst og så fremdeles (hvorved der fås en ret linje med hældningskoefficient 1). Arealet mellem kurven for den faktiske indkomstfordeling (kaldet Lorenz-kurven efter den amerikanske økonom Max Otto Lorenz) og kurven for den fuldstændig lige fordeling beregnes, og dette areal divideres med arealet for den fuldstændig lige fordeling (som er 1/2). Herved fås Gini-koefficienten.

Alternative ulighedsmål

Gini-koefficienten kan være svær at fortolke. Blandt andet siger en ændring i koefficienten fra et år til et andet ikke noget om, hvor i fordelingen forholdene har ændret sig: Om det f.eks. har været blandt de fattigste, de rigeste eller midt i fordelingen. Derfor anvender man i nogle sammenhænge alternative ulighedsmål som eksempelvis Palmaforholdet, P90/10-forholdet, S80/20-forholdet eller den maksimale udjævningsprocent.[2]

Danske opgørelser af Gini-koefficienten

En række institutioner offentliggør regelmæssigt beregninger af Gini-koefficienten med hensyn til indkomst for den danske befolkning. Det gælder således Danmarks Statistik (årligt, bl.a. på Statistikbanken), Økonomi- og Indenrigsministeriet (således i den årlige publikation Fordeling og incitamenter[3]), De Økonomiske Råd (normalt hvert femte år i et kapitel om indkomstfordelingen[4]) og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (typisk i den årlige publikation Fordeling og Levevilkår[5]). Lejlighedsvis opgøres også Gini-koefficienter for formuefordelingen i Danmark.

Gini-koefficienten for den danske indkomstfordeling har generelt været stigende siden 1980'erne, svarende til, at indkomstfordelingen er blevet mere ulige. Danmarks Statistik beregner således, at Gini-koefficienten er steget fra 22,1 i 1987 til 29,3 i 2017, en stigning på ca. 33 pct.[6]

Gini-koefficienten i EU-landene

EU's statistiske organisation Eurostat offentliggør hvert år Gini-indekset for den disponible indkomst for medlemslandene. I tabellen er vist rangordningen for 2016.[7] Danmark var i 2001 det mest lige land blandt de undersøgte medlemslande med en Gini-koefficient på 22, men befandt sig i 2016 på en niendeplads blandt de 28 medlemmer med en Gini-koefficient på 27,7. Gennemsnittet for hele EU var 30,3.[7]

PlaceringLandGini-indeksUndersøgelsesår
1Slovakiet24,32016
2Slovenien24,42016
3Tjekkiet25,12016
4Finland25,42016
5Belgien26,32016
6Holland26,92016
7Østrig27,22016
8Sverige27,62016
9Danmark27,72016
10Ungarn28,22016
11Malta28,52016
12Frankrig29,32016
13Tyskland29,52016
14Irland29,52016
15Polen29,82016
16Kroatien29,82016
17Luxembourg31,02016
18Storbritannien31,52016
19Cypern32,12016
20Estland32,72016
21Italien33,12016
22Portugal33,92016
23Grækenland34,32016
24Spanien34,52016
25Letland34,52016
26Rumænien34,72016
27Litauen37,02016
28Bulgarien37,72016

International sammenligning 2010-2017

Indkomstfordeling i verdens lande: Gini-indeks opgjort af Verdensbanken 2014 (hvor data fra de enkelte lande ofte er ældre):
rød = høj, grøn = lav ulighed

FN's udviklingsorganisation UNDP offentliggør årligt oversigter over indkomstfordelingen i de fleste af verdens lande (hvor data stammer fra Verdensbanken). I en 2018-udgivelse med data fra perioden 2010-2017 var verdens fem mest lige lande med den laveste Gini-koefficient Aserbajdsjan (16,6), Ukraine (25,0), Slovenien (25,4), Island (25,6) og Tjekkiet (25,9). I denne opgørelse optrådte Danmark på en femtendeplads med en koefficient på 28,2.[1]

International sammenligning 1989-2002

I nedenstående tabel er kilden FN-publikationen "Human Development Report" for 2005, hvor data fra de enkelte lande stammer fra perioden 1989-2002.[8] I denne opgørelse havde Danmark den laveste Gini-koefficient af alle de rapporterede lande.

PlaceringLandGini-indeksRigeste 10%
over fattigste 10%
Rigeste 20%
over fattigste 20%
Undersøgelsesår
1Danmark24,78,14,31997
2Japan24,94,53,41993
3Sverige256,242000
4Belgien257,84,51996
5Tjekkiet25,45,23,51996
6Norge25,86,13,92000
7Slovakiet25,86,741996
8Bosnien og Hercegovina26,25,43,82001
9Usbekistan26,86,142000
10Finland26,95,63,82000
14Tyskland28,36,94,32000
20Etiopien306,64,31999
21Rumænien30,38,15,22002
25Rusland317,14,82002
34Frankrig32,79,15,61995
46Australien35,212,571994
51Storbritannien3613,87,21999
52Italien3611,66,52000
53New Zealand36,212,56,81997
54Jordan36,49,15,91997
74USA40,815,98,42000
89Folkerepublikken Kina44,718,410,72001
106Argentina52,239,118,12001
121Sierra Leone62,987,257,61989
122Botswana6377,631,51993
123Lesotho63,210544,21995
124Namibia70,7128,856,11993

Se også

Kilder

  1. ^ a b "Income inequality, Gini coefficient. United Nations Development Programme: Income inequality, Gini coefficient. Besøgt 5. december 2018". Arkiveret fra originalen 25. november 2018. Hentet 5. december 2018.
  2. ^ Danmarks Statistik: Statistikdokumentation for Indkomststatistik 2017. Besøgt 5. december 2018.
  3. ^ Fordeling og incitamenter 2018. Økonomi- og Indenrigsministeriet, dateret 3. september 2018.
  4. ^ De Økonomiske Råd: Indkomst- og formuefordeling. Kapitel V i vismandsrapporten Dansk Økonomi, efterår 2016. Dateret 26. september 2016.
  5. ^ Den stigende polarisering rammer børnene. Fordeling og Levevilkår 2018. Dateret 15. maj 2018.
  6. ^ Statistikbanken, tabel IFOR41: Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune. Hentet 5. december 2018.
  7. ^ a b Eurostats hjemmeside: Gini coefficient of equivalised disposable income. Seneste opdatering dateret 20. november 2018. Hentet 5. december 2018.
  8. ^ Human Development Report 2005.

Medier brugt på denne side

2014 Gini Index World Map, income inequality distribution by country per World Bank.svg
Forfatter/Opretter: M Tracy Hunter, Licens: CC BY-SA 3.0
The map shows the Gini Index (in %) of income worldwide, according to latest published data by World Bank in July 2014 (individual data points may be more than 10 years old).

Data Source: Table "Distribution of income or consumption" in tables World Development Indicators The World Bank (2014)

Gini index is a measure of income inequality. A nation where every individual's income is equal would have a gini index of 0. A nation where one individual gets all income, while everyone else gets nothing would have a gini index of 100. Higher gini index for a nation means more income difference between its people.

The average of Gini index scores in this map is about 40. All countries color coded in green have gini index scores less than 40, while those in shades of red have gini index above 40.

This is a derivative work on BlankMap-World6.svg available on wikimedia commons. It has been tested with W3C.
Giniindex.jpg
Graf over Giniindex lavet i SAS