Genetisk kode

Oversigt over aminosyrerne i den genetiske kode (Cordon-Sonne).

Den genetiske kode er en fortegnelse over samtlige en arts DNA- og mRNA-tripletter med angivelse af, hvilke aminosyrer de koder for.

Karakteristika:

  • Koden er en triplet kode. Tre sammenhængende baser danner et codon og koder for en aminosyre.
  • Koden er degenereret, flere codon koder for samme aminosyre.
  • Koden er ikke-overlappende, enhver base er kun del af et codon.
  • Codonerne i et bestemt gen er i sekvens, der er ingen mellemrum.
  • Koden er universel, de samme aminosyrer kodes af de samme codon i næsten alle organismer, der er undersøgt; i mitochondrier og visse protozoa er der mindre afvigelser.
  • Rækkefølgen af codon dikterer rækkefølgen af aminosyrer i den polypeptidkæde genet koder for.
  • Tre af de 64 codoner er stopkoder (UAA, UAG, UGA). Dannelsen af et polypeptid stopper når disse codon nås.
  • Codon AUG (eller GUG) initierer den åbne læseramme i et gen men koder også for methionin, i prokaryoter den afledte aminosyre formylmethionin.
  • Koden læses i 5'-3'-retningen.


Standard versionen vises i de følgende tabeller, som viser hvilke aminosyrer hver af de 43 = 64 mulige codon specificerer (Tabel 1), og hvilke codon der bliver specificeret af de 20 aminosyrer der er involveret i translationen (Tabel 2). For eksempel koder GAU for aminosyren Asp (asparagin), og Cys (cystein) kodes af codon UGU og UGC. Dette kaldes forward og reverse codon tabeller, respektive. Baserne i tabellerne nedenfor er adenin, cytosin, guanin og uracil, som bruges i mRNA; i DNA, erstatter thymin uracil.


Tabel 1 : Codon tabel. Denne tabel illustrerer de 64 mulige codon tripletter.
2. base
UCAG
1. baseU

UUU Phenylalanin
UUC Phenylalanin
UUA Leucin
UUG Leucin

UCU Serin
UCC Serin
UCA Serin
UCG Serin

UAU Tyrosin
UAC Tyrosin
UAA Ochre Stop
UAG Amber Stop

UGU Cystein
UGC Cystein
UGA Opal Stop
UGG Tryptophan

C

CUU Leucin
CUC Leucin
CUA Leucin
CUG Leucin

CCU Prolin
CCC Prolin
CCA Prolin
CCG Prolin

CAU Histidin
CAC Histidin
CAA Glutamin
CAG Glutamin

CGU Arginin
CGC Arginin
CGA Arginin
CGG Arginin

A

AUU Isoleucin
AUC Isoleucin
AUA Isoleucin
1AUG Methionin

ACU Threonin
ACC Threonin
ACA Threonin
ACG Threonin

AAU Asparagin
AAC Asparagin
AAA Lysin
AAG Lysin

AGU Serin
AGC Serin
AGA Arginin
AGG Arginin

G

GUU Valin
GUC Valin
GUA Valin
GUG Valin

GCU Alanin
GCC Alanin
GCA Alanin
GCG Alanin

GAU Aspartat
GAC Aspartat
GAA Glutamat
GAG Glutamat

GGU Glycin
GGC Glycin
GGA Glycin
GGG Glycin

1AUG codon koder både for methionin og tjener som initieringssted; den første AUG i en mRNA's kodnings region vil være stedet, hvor translationen til proteinet begynder.


Tabel 2 : Revers codon tabel. Denne tabel viser de 20 aminosyrer i proteiner, sammen med de codon der koder for dem.
AlaGCU, GCC, GCA, GCGLeuUUA, UUG, CUU, CUC, CUA,

CUG

ArgCGU, CGC, CGA, CGG, AGA,

AGG

LysAAA, AAG
AsnAAU, AACMetAUG
AspGAU, GACPheUUU, UUC
CysUGU, UGCProCCU, CCC, CCA, CCG
GlnCAA, CAGSerUCU, UCC, UCA, UCG, AGU,

AGC

GluGAA, GAGThrACU, ACC, ACA, ACG
GlyGGU, GGC, GGA, GGGTrpUGG
HisCAU, CACTyrUAU, UAC
IleAUU, AUC, AUAValGUU, GUC, GUA, GUG
STARTAUG, GUGSTOPUAG, UGA, UAA

Se også


Medier brugt på denne side

Codon-Sonne Aminosäurenamen deutsch.svg
Forfatter/Opretter: Robert Kohlmann, Licens: CC0
The Codon-Wheel with the amino-acid names in german instead of international letter.